Szathmári István: Alakzatlexikon - A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve
könyv Alakzatlexikon - A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2008

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő, mintegy harminc főből álló Stíluskutató csoport Szathmári Ist...

Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset?
könyv Hogyan elemezzünk verset?

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

Egy találó megállapítás szerint „a vers lényeglátás és a szavak ünnepe”. De ez a lényeglátás rendszerint rejtve, a szépre, a különösre is...

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
könyv Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

A Stíluseszközök és alakzatok kislexikona c. munkával rendkívül hasznos, szinte nélkülözhetetlen segédeszközt tart kezében az olvasó. Sza...

Szathmári István: Stilisztikai lexikon
könyv Stilisztikai lexikon

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2004

Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve A Stilisztikai lexikon közérthető formában r...

Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből
könyv A magyar nyelvtudomány történetéből

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2006

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki iskolát teremtett a stilisztikát illetően, és aki mintegy hús...

29.45 RON
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban
könyv Stílusról, stilisztikáról napjainkban

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2005

A stílus fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nélküle semmilyen közlés (kommunikáció) nem képzelhető el, és hogy egyáltalá...

Szathmári István: A magyar stilisztika útja
könyv A magyar stilisztika útja

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2008

A Rákosi-korszak a stilisztikát száműzte a hazai közép- és felsőoktatás területéről. A "visszatérést" Fábián Pál, Szathmári István és ...

15%
82.75 RON 70.34 RON
Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa
könyv A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvi tanszéke mellett immár több mint három évtizede működő és harminc tagjával csaknem a ...

Szathmári István: Stilisztika és gyakorlat
könyv Stilisztika és gyakorlat

A kötetre - akárcsak a Szathmári István vezette stíluskutató csoport korábbi kiadványára (Hol tart ma a stilisztika?) - a széles tematika...

Szathmári István: Stilisztika és gyakorlat
könyv Stilisztika és gyakorlat

tantárgy:Nyelvtudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. A kötetre - akárcsak a Szathmári István vezette stíluskutató csoport ...

Szathmári István: Hol tart ma a stilisztika
antikvár Hol tart ma a stilisztika

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996

tantárgy:Nyelvtudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

55.96 RON
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében

Márai Sándor versének retorikai szempontú vizsgálata a nyelvészeti elemek számbavételével egy "ugyanaz belülről" típusú irodalmi elemzésk...

Fehértói Katalin; Wacha Balázs; Szathmári István; Ritoók Zsigmondné: Nyelvészeti tárgyú különlenyomatok (4 db)
könyv Nyelvészeti tárgyú különlenyomatok (4 db)

Fehértói Katalin: Az Árpád-kori ragadványnevekről (Magyar Nyelv 1965/4.) Wacha Balázs: Az Apor-Kódex-béli zsoltárok szórendjéről (A Szomb...

Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Az alakzatok világa - Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd c. művében

A szerző a retoricitás szempontjából oly fontos alakzatokat állítva a középpontba - tanulmányában az intertextualitás, az ellentétek és a...

Szathmári István: A magyar stilisztika indulása
antikvár A magyar stilisztika indulása

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

József Attila Tudományegyetem, 1965

16.83 RON
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében

sorozat:Az alakzatok világa tantárgy:Nyelvtudomány évfolyam:Egyéb A szerző a retoricitás szempontjából oly fontos alakzatokat állítva a k...

Szathmári István: Anyanyelvünk az általános iskolában
antikvár Anyanyelvünk az általános iskolában

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1974

15.29 RON - 16.69 RON
Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből
antikvár A magyar nyelvtudomány történetéből

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tinta Könyvkiadó, 2006

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki iskolát teremtett a stilisztikát illetően, és aki mintegy hús...

22.44 RON
Szathmári István: A magyar stilisztika útja
antikvár A magyar stilisztika útja

A Rákosi-korszak a stilisztikát száműzte a hazai közép- és felsőoktatás területéről. A "visszatérést" Fábián Pál, Szathmári István és ...

8.27 RON - 11.22 RON
Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
antikvár Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tinta Könyvkiadó, 2010

A Stíluseszközök és alakzatok kislexikona c. munkával rendkívül hasznos, szinte nélkülözhetetlen segédeszközt tart kezében az olvasó. Sza...

140.11 RON
Szathmári István: Szenczi Molnár Albert és irodalmi nyelvünk (Dedikált)
antikvár Szenczi Molnár Albert és irodalmi nyelvünk (Dedikált)

Budapest, 1964

Dedikáció: "Makra Sándornak, pátriám kutatójának Sz. István Bp 1964. III. 6. "

19.50 RON - 20.90 RON
Szathmári István: Kazinczy és irodalmi nyelvünk - Dedikált
antikvár Kazinczy és irodalmi nyelvünk - Dedikált

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

József Attila Tudományegyetem, 1969

11.08 RON
Szathmári István: A kertész és a csók Dedikált!!
36.33 RON - 41.94 RON
Szathmári István: Németh László és a stilisztika - Dedikált
antikvár Németh László és a stilisztika - Dedikált

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

1980

Különlenyomat a Magyar Nyelvőr 1980. évi 2. számából

13.88 RON
Szathmári István: Stilisztikai lexikon
antikvár Stilisztikai lexikon

2004

Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve A Stilisztikai lexikon közérthető formában r...

48.95 RON - 68.58 RON
Szathmári István: A Budai Egyetemi Nyomda reformkorbeli szerepe a magyar irodalmi nyelv kialakításában - Különlenyomat
antikvár A Budai Egyetemi Nyomda reformkorbeli szerepe a magyar irodalmi nyelv kialakításában - Különlenyomat

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1968

Különlenyomat a Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk, Budapest 1968. 243-252. oldalig.

24.96 RON
Szathmári István: Bárczi Géza
antikvár Bárczi Géza

Akadémiai Kiadó, 1995

E kis kötet - halálának huszadik évfordulóján - Bárczi Géza életpályáját igyekszik bemutatni, azét a Bárczi Gézáét, aki egyetemi tanárkén...

18.09 RON - 20.90 RON
Szathmári István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből
antikvár Három fejezet a magyar költői stílus történetéből

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1995

"A kötet a magyar költői stílus alakulásának egy-egy korszakát mutatja be, mégpedig elsősorban arra a korra nagyon jellemző reprezentatív...

34.92 RON
Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései
20.76 RON - 23.84 RON
Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk
37.17 RON - 38.01 RON
Szathmári István: Hol tart ma a stilisztika? (stíluselméleti tanulmányok)
antikvár Hol tart ma a stilisztika? (stíluselméleti tanulmányok)

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996

A kötet célja - mint a cím is utal rá - bemutatni: hol tart ma a stilisztika, továbbá választ adni a nyelv- és irodalomtudomány mai állás...

39.13 RON - 54.56 RON
Szathmári István: A százéves Magyar Nyelvőr és a stilisztika (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványei 136.)
antikvár A százéves Magyar Nyelvőr és a stilisztika (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványei 136.)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1974

18.23 RON
Szathmári István, Ördög Ferenc: Pais Dezső Tudományos Emlékülés Zalaegerszegen (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 140.)
antikvár Pais Dezső Tudományos Emlékülés Zalaegerszegen (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 140.)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1975

27.35 RON
Szathmári István: A szűkebb és tágabb haza nyelve - Népnyelvi és irodalmi nyelvi tanulmányok
48.95 RON - 69.99 RON
Szathmári István: A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig
antikvár A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Tinta Könyvkiadó, 2005

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki elsőként iskolát teremtett a stilisztikát illetően, összeállí...

78.40 RON
Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset?
antikvár Hogyan elemezzünk verset?

Egy találó megállapítás szerint „a vers lényeglátás és a szavak ünnepe”. De ez a lényeglátás rendszerint rejtve, a szépre, a különösre is...

39.13 RON - 54.56 RON
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban
antikvár Stílusról, stilisztikáról napjainkban

Nemzeti Tankönyvkiadó

A stílus fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nélküle semmilyen közlés (kommunikáció) nem képzelhető el, és hogy egyáltalá...

8.27 RON - 30.86 RON
Szathmári István: A magyar helyesírás alapjai
antikvár A magyar helyesírás alapjai

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

23.70 RON - 27.91 RON
Szathmári István: Kurdok a városban
antikvár Kurdok a városban

Széphalom Könyvműhely, 2000

Szathmári István (1954, Szabadka) igazi intellektuális élményprózát ír; intellektualitás és élmény ellentmondása csak látszólagos: a nove...

10.94 RON - 13.88 RON
Szathmári István: A villamos és más történetek
antikvár A villamos és más történetek

Széphalom Könyvműhely, 1995

12.48 RON - 13.88 RON
Szathmári István: A kertész és a csók
antikvár A kertész és a csók

Mackensen Kft, 2009

22.58 RON - 28.05 RON