Pomogáts Béla: Üdvözlégy, szabadság!
könyv Üdvözlégy, szabadság!

Kráter Műhely Egyesület, 2009

A 2. bécsi döntés hatása az erdélyi magyar irodalomra – így lehetne leginkább szűkítve visszaadni mindazt, amit e kiváló antológia nyújt....

Pomogáts Béla: Mennyből az angyal - In memoriam Márai Sándor
könyv Mennyből az angyal - In memoriam Márai Sándor

Nap Kiadó, 2008

A kötet Márai Sándor emlékére készült. Néhány név azok közül, akik esszéikkel, leveleikkel, tanulmányaikkal, elemzéseikkel őt bemutatják:...

15%
39.98 RON 33.99 RON
Pomogáts Béla: Psalmus Hungaricus
könyv Psalmus Hungaricus

Kráter Műhely Egyesület, 2010

Szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok Erdély 1918-1920-as elszakításáról Az 1920-as trianoni békeszerződés körül szinte könyvtá...

34.47 RON
Pomogáts Béla: Magyar tájak - magyar irodalom - Szöveggyűjtemény
könyv Magyar tájak - magyar irodalom - Szöveggyűjtemény

Lilium Aurum, 2008

Könyvünk a magyar kultúra nagyobb tájegységeit, ennek során Budapest, a Dunántúl, a Balaton, az Alföld, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és...

5%
53.77 RON 51.09 RON
Pomogáts Béla: Erdélyről Trianonban
könyv Erdélyről Trianonban

Mentor Kiadó

Azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyeket a magyar békedelegáció mutatott be 1919-1920-ban Erdélyről, illetve az erdélyi állapotokró...

Pomogáts Béla: Magyar az űzött magyarságban
könyv Magyar az űzött magyarságban

Kráter Műhely Egyesület, 2012

Az 1916-1917-es erdélyi román katonai háború volt jóformán az utolsó, amelyet az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje győzelemmel tudott bef...

5%
34.47 RON 32.75 RON
Pomogáts Béla: Erdélyi költők antológiája
könyv Erdélyi költők antológiája

ÉGHAJLAT KÖNYVKIADÓ KFT., 2011

Mára nem kell különösebben bizonygatni azt, hogy létezik az erdélyi magyar irodalom. Ez mindenekelőtt tapasztalati tény: olvassuk és bes...

5%
54.46 RON 51.74 RON
Pomogáts Béla: Egy eszme indul
könyv Egy eszme indul

Kairosz Kiadó, 2011

Kosztolányi Dezső így az akkor még álnéven (Végvári) publikáló költőről: „Népszerűsége művészi szempontból is érthető. Mozgalmas és mozga...

5%
45.50 RON 43.23 RON
Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1945-1968) - Irodalmi dokumentumok III.-IV.
könyv Magyar irodalom Erdélyben (1945-1968) - Irodalmi dokumentumok III.-IV.

Pallas Akadémia, 2009

Pomogáts Béla irodalmi kézikönyve az 1945-1968 közötti erdélyi magyar irodalom helyzetét veszi elemzés alá. Az általános intézményi-polit...

Pomogáts Béla: Európa vonzásában - Öt tanulmány
könyv Európa vonzásában - Öt tanulmány

Littera Nova Kiadó, 2008

Nyelvünk és irodalmunk Európában, a Nyugat szerepe, Babits, József Attila, Dsida költészete, valamint integrációnk és magyar irodalmi rég...

Pomogáts Béla: Magyar irodalom - határok nélkül
könyv Magyar irodalom - határok nélkül

Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2016

A kötet írásai a magyar kulturális nemzet eszméjének szolgálatában állnak. Szerzőjük ezért foglalkozik bennük olyan írástudókkal, éljenek...

5%
38.60 RON 36.67 RON
Pomogáts Béla: Cs. Szabó László Válogatott esszéi
könyv Cs. Szabó László Válogatott esszéi

Magyar Napló Kiadó, 2007

A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára című sorozatunk újabb kötete Cs. Szabó László esszéiből nyújt válogatást. Sorozatunk célja, hogy a diáksá...

Pomogáts Béla: Kihívás és felelősség
könyv Kihívás és felelősség

2009

Irodalmunk Európában A kötet három ciklusban (Magyarok Európában; Az Erdélyi szellem; Magyar kulturális régiók) szerkesztett tanulmánya...

Pomogáts Béla: Változó Erdély
könyv Változó Erdély

Lucidus Kiadó, 2001

A kötetcím arra utal, hogy a magyar Erdélynek a XX. századi kataklizmák szabták meg az életét. A század elején az Erdélyben még magabízó ...

Pomogáts Béla: "Bátrabb igazságokért" - Illyés Gyula az erdélyi magyarságról 1977-78
könyv "Bátrabb igazságokért" - Illyés Gyula az erdélyi magyarságról 1977-78

Mentor Kiadó, 2013

A Magyar Nemzet 1977-es karácsonyi és 1978-as újévi számában jelent meg Illyés Gyula Válasz Herdernek és Adynak című írása, amely mondani...

Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989) - Irodalmi dokumentumok  V.-VI.
könyv Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989) - Irodalmi dokumentumok V.-VI.

Pallas Akadémia, 2010

Pomogáts Béla irodalmi kézikönyve az 1945-1968 közötti erdélyi magyar irodalom helyzetét veszi elemzés alá. Az általános intézményi-polit...

5%
66.18 RON 62.88 RON
Pomogáts Béla: Irodalom a korfordulón
könyv Irodalom a korfordulón

Lucidus Kiadó, 2007

A szerző újabb könyve ezúttal is a magyar irodalom egysége – szavával: egyetemessége – fenntartása mellett érvel. A látásmód igen széles,...

Pomogáts Béla: Sinka István válogatott versei
15%
48.26 RON 41.03 RON
Pomogáts Béla: Régió Európában: a Vajdaság
könyv Régió Európában: a Vajdaság

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009

Pomogáts Béla felvidéki és erdélyi hasonló témájú kötetei után ezúttal a délvidéki vonatkozású írásait is elolvashatjuk egy csokorba szed...

37.23 RON
Pomogáts Béla: Kuncz Aladár emlékezete - Tanulmányok, versek, emlékezések
könyv Kuncz Aladár emlékezete - Tanulmányok, versek, emlékezések

Polis Könyvkiadó, 2013

Kuncz Aladár (1885-1931) a Trianon után önállóságra kényszerült erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége volt. Fiatalon, a franci...

Pomogáts Béla: A virágnak agyara van (In memoriam Kassák Lajos)
könyv A virágnak agyara van (In memoriam Kassák Lajos)

Nap Kiadó, 2000

A Kassák Lajosról illetve Kassák Lajos által írt munkákból Pomogáts Béla szerkesztett szép és tartalmas emlékkötetet.

10%
39.98 RON 35.99 RON
Pomogáts Béla: 1956 - Magyar írók novellái
könyv 1956 - Magyar írók novellái

Noran Kiadó, 2006

A Novella sorozat újabb darabjában Aczél Tamás, Ágh István, Déry Tibor, Eörsi István, Fejes Endre, Ferdinandy György, Galgóczi Erzsébet, ...

Pomogáts Béla: A kor falára - Áprily Lajos emlékezete
könyv A kor falára - Áprily Lajos emlékezete

Nap Kiadó, 2002

Az Emlékezet sorozat Áprily Lajos (1887-1967) pályáját és költészetét bemutató kötete is nagyon gazdag, sokszínű és egyben árnyalatos öss...

15%
39.98 RON 33.99 RON
Pomogáts Béla: Dsida Jenő emlékkönyv
könyv Dsida Jenő emlékkönyv

Lucidus Kiadó, 2007

Az erdélyi költő a két világháború közötti magyar líra kíváló egyéniségeként tevékenykedett, nemcsak versei, hanem irodalmi tanulmányai ...

Pomogáts Béla: Magyarok között a nagyvilágban
könyv Magyarok között a nagyvilágban

2003

Hogyan alakult a Magyarország határain túl élő magyarság helyzete az elmúlt húsz évben? A kötetből a személyes élmények, benyomások alapj...

10%
28.95 RON 26.06 RON
Pomogáts Béla: A marosvécsi várban - Az Erdélyi Helikon íróiról
könyv A marosvécsi várban - Az Erdélyi Helikon íróiról

2012

Az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh körül gyülekező írók közössége a korszak egyik leginkább figyelemre méltó irodalmi szervez...

Pomogáts Béla: Jelenben élő múlt
könyv Jelenben élő múlt

Napkút Kiadó, 2013

Tanulmánykötetem azok közül az írások közül válogat, amelyeket az utóbbi hat-hét esztendőben jelentettem meg irodalomtudományi és szépiro...

Pomogáts Béla: Magyar Dunántúl - Művelődéstörténeti olvasókönyv
könyv Magyar Dunántúl - Művelődéstörténeti olvasókönyv

Pannónia Könyvek, 2007

A regionális irodalmi kultúrák közeledése és egyesülése mellett a regionális hagyományok megőrzésének törekvése is tapasztalható volt a 1...

5%
34.47 RON 32.75 RON
Pomogáts Béla: Szembenézni a történelemmel
könyv Szembenézni a történelemmel

Hungarovox Kiadó, 2006

Ezek az írások (egy részük a "rendszerváltozás" idején, egy másik részük most, a félévszázados jubileum alkalmával született) egyszerre ö...

27.57 RON
Pomogáts Béla: A szellem köztársasága
könyv A szellem köztársasága

Akadémiai Kiadó, 2004

A kötet tanulmányai a huszadik század magyar irodalmának több irányzatáról és alkotóegyéniségéről adnak képet. Így a Nyugat, a harmadik n...

53.50 RON
Pomogáts Béla: Magyar Erdély
könyv Magyar Erdély

Hét Krajcár Kiadó, 2015

"Nincs Európában irodalom, melynek számára a saját regionálizmus élőbb, égetőbb, fájóbb problémát jelentene, mint a magyarnak. De talán, ...

Pomogáts Béla: Cselényi László
könyv Cselényi László

2008

Cselényi László a hatvanas évek közepén-második felében (akárcsak Ady Endre: a maga második megjelent verseskönyve után) hajtotta végre s...

16.54 RON
Pomogáts Béla: Nyugat és Kelet között
könyv Nyugat és Kelet között

Ister Kiadó, 2000

17.23 RON
Pomogáts Béla: Történelmi sorsfordulók
könyv Történelmi sorsfordulók

Lucidus Kiadó, 2015

A kötetben szereplő tanulmányok képet adnak arról, hogy a magyar irodalom miként dolgozta fel az első világháborús eseményeket, majd ezek...

Pomogáts Béla: Kihívások
könyv Kihívások

Hungarovox Kiadó, 2017

A magyar irodalom, az én meggyőződésem szerint, mindig is a nemzet elsőrendű érdekeinek és a nemzeti kultúra folytonosságának a képviselő...

15%
24.82 RON 21.10 RON
Pomogáts Béla: Erdélyi elégiák
könyv Erdélyi elégiák

Lucidus Kiadó, 2016

Jékely Zoltán a mulandóság költője volt, egyszersmind az életé: a teljesség vágyáé, a tiszta örömé. Nosztalgikus érzése arról árulkodott,...

Pomogáts Béla: Történelem jelenidőben
könyv Történelem jelenidőben

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2001

A kötet a szerzőnek a kilencvenes években írott tanulmányait foglalja egybe, amelyben független értelmiségiként a hazai közélet jelentős ...

26.25 RON
Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek
könyv Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

52.39 RON
Pomogáts Béla: Tükör előtt - In memoriam Dsida Jenő
könyv Tükör előtt - In memoriam Dsida Jenő

Nap Kiadó, 2001

"... huszadik századi ember, amint maga mögött hagyja bolygóját, hogy átröpítse a történelmet a csillagokra, vagy visszazuhanjon és kezdj...

15%
39.98 RON 33.99 RON
Pomogáts Béla: Erdély hűségében
könyv Erdély hűségében

Pallas-Akadémia, 2002

Pomogáts Béla az erdélyi magyar irodalom elkötelezettje. Könyveiben, tanulmányaiban, esszéiben és előadásaiban több mint három évtizede f...

Pomogáts Béla: Együtt Európában
könyv Együtt Európában

KOMP-PRESS, 2006

31.71 RON
Pomogáts Béla: A költészet szigettengere (Magister könyvek 3.)
könyv A költészet szigettengere (Magister könyvek 3.)

Littera Nova Kiadó, 2004

Napjaink egyik legkiválóbb irodalomtörténészének különböző stílusirányzatokat képviselő korszakalkotó költőkről írott tanulmányait adtuk ...

15%
38.60 RON 32.81 RON
Pomogáts Béla: A második költőnemzedék indulása - dedikált,  Különlenyomat - Dedikált
antikvár A második költőnemzedék indulása - dedikált, Különlenyomat - Dedikált

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1980

Különlenyomat az Irodalomtörténeti Füzetek 100. számából a 123-129. oldalig.

38.60 RON
Pomogáts Béla: Hazatért irodalom - Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról
antikvár Hazatért irodalom - Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról

Krónika Nova Kiadó, 2009

A „nyugati magyar irodalom” mint irodalompolitikai és kritikai fogalom mára már a múlté, pontosabban az irodalomtörténet-írás tárgya lett...

39.85 RON - 41.22 RON
Pomogáts Béla: Ötvenhat csillaga
antikvár Ötvenhat csillaga

Széphalom Könyvműhely, 2006

Pomogáts Béla 1934. október 22-én értelmiségi családban Budapesten született: apja építészmérnök, anyja orvos volt. A budapesti piarista ...

20.54 RON - 27.44 RON
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Magyar ezredforduló

Mi, magyarok, igazából nem is békés és gyarapodó aranykorainkat becsülhetjük, nem lévén ilyenek, hanem azt a szívós erôt és jövôteremtô k...

Pomogáts Béla: Cs. Szabó László Válogatott esszéi
antikvár Cs. Szabó László Válogatott esszéi

Antikvár Könyvek Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Napló Kiadó, 2007

A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára című sorozatunk újabb kötete Cs. Szabó László esszéiből nyújt válogatást. Sorozatunk célja, hogy a diáksá...

27.44 RON
Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek
antikvár Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

10.89 RON
Pomogáts Béla: Magyar tájak - magyar irodalom - Szöveggyűjtemény
antikvár Magyar tájak - magyar irodalom - Szöveggyűjtemény

Lilium Aurum, 2008

Könyvünk a magyar kultúra nagyobb tájegységeit, ennek során Budapest, a Dunántúl, a Balaton, az Alföld, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és...

32.95 RON - 42.60 RON
Pomogáts Béla: I. Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944) - II. Irodalmi dokumentumok
könyv I. Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944) - II. Irodalmi dokumentumok

A könyv a kiadó 500. könyve. Pomogáts Béla az erdélyi magyar irodalom elkötelezettje, több mint három évtizede foglalkozik az erdélyi mag...

Pomogáts Béla: Arion lantja - Tanulmányok Somlyó György költészetéről
antikvár Arion lantja - Tanulmányok Somlyó György költészetéről

Littera Nova Kiadó, 2009

"Pomogáts Béla elmélyült stúdiumokban, különböző értelmezési perspektívákból, érdekfeszítően, ugyanakkor érthetően mutatja be egy tipikus...

10.89 RON - 12.27 RON
Pomogáts Béla: A szellem stratégiája
könyv A szellem stratégiája

A kötetbe összegyűjtött tanulmányok, amelyek a magyar irodalom európai küldetését, az erdélyi magyar irodalom jellegét, kiemelkedő képvis...

Pomogáts Béla: Dsida Jenő emlékkönyv
antikvár Dsida Jenő emlékkönyv

Poéta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2007

Az erdélyi költő a két világháború közötti magyar líra kíváló egyéniségeként tevékenykedett, nemcsak versei, hanem irodalmi tanulmányai ...

41.36 RON
Pomogáts Béla: Tiszta beszéd - Az irodalom forradalma 1956-ban
antikvár Tiszta beszéd - Az irodalom forradalma 1956-ban

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006

"E közel két évtizede összegyűjtött és megjelentetett dokumentumválogatás mai időszerűségét nyilvánvalóan az ötvenhatos forradalom félévs...

10.89 RON - 19.30 RON
Pomogáts Béla: Irodalom a korfordulón
antikvár Irodalom a korfordulón

Lucidus Kiadó, 2007

A szerző újabb könyve ezúttal is a magyar irodalom egysége – szavával: egyetemessége – fenntartása mellett érvel. A látásmód igen széles,...

12.27 RON - 13.79 RON
Pomogáts Béla: Üdvözlégy, szabadság!
antikvár Üdvözlégy, szabadság!

Kráter Műhely Egyesület, 2009

A 2. bécsi döntés hatása az erdélyi magyar irodalomra – így lehetne leginkább szűkítve visszaadni mindazt, amit e kiváló antológia nyújt....

11.03 RON - 39.85 RON
Pomogáts Béla: Hazatérő irodalom
antikvár Hazatérő irodalom

Tûzõr Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Littera Nova Kiadó, 2010

„Pomogáts Béla irodalomtörténészi munkásságának számottevő részét képezte a nyugati, "emigráns” magyar irodalom jeles alkotóinak méltatás...

10.89 RON
Pomogáts Béla, Szeiffert János, Tordai Dániel, Hajós Károly: Faipari szerkezetek II. rész
antikvár Faipari szerkezetek II. rész

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1950

Ideiglenes tankönyv

137.74 RON