Pokol Béla: Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei
könyv Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei

Kairosz Kiadó, 2011

A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja addig a gazdagabb nyugati államokba...

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia
könyv Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009

A könyv szerzői jelentősen bővítették és részben átdolgozták korábbi, sikeresen alkalmazott művüket. Az elmúlt két évtized a politikai tu...

Pokol Béla: Globális uralmi rend - 2. kötet
könyv Globális uralmi rend - 2. kötet

Kairosz Kiadó, 2008

Ebben a 2. kötetben a szerző az 1. kötetben leírtak megtartásával és kiegészítésével folytatja a globális uralmi rend összefüggéseinek el...

Pokol Béla: A mesterséges intelligencia társadalma
könyv A mesterséges intelligencia társadalma

Kairosz Kiadó, 2018

A társadalom átfogó változásai állandó riadóztatást jelentenek, hogy a kutatók az addig kialakított elméleti kategóriáik és jövőprognózis...

15%
42.75 RON 36.34 RON
Pokol Béla: Morálelméleti vizsgálódások
könyv Morálelméleti vizsgálódások

Kairosz Kiadó, 2010

A rendszerváltás óta eltelt két évtized egyik új jelensége, hogy az értelmiségi-publicisztikai vitákban egyre elterjedtebb a morál kifeje...

5%
37.23 RON 35.37 RON
Pokol Béla: Politikaelmélet
könyv Politikaelmélet

Századvég Pol. Isk. Alapítv., 2006

Ajánlás: A jog- és a szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja....

Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták
könyv Szuverenisták kontra föderalisták

Századvég Kiadó, 2020

Dr. Pokol Béla (1950_) jogász, egyetemi tanár. Kutatási területe a jog, a politika és a társadalom alrendszerei. Eddig négytucatnyi köny...

15%
41.23 RON 35.05 RON
Pokol Béla: Autentikus jogelmélet
könyv Autentikus jogelmélet

Dialóg Campus, 2010

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folya...

Pokol Béla: A bírói hatalom
könyv A bírói hatalom

Századvég Pol. Isk. Alapítv., 2003

A kilencvenes években az egyik sikertémának számított a bírói hatalom expanziója a nyugati országok politológiai és jogelméleti irodalmáb...

Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás
könyv Alkotmánybíráskodás

Kairosz Kiadó, 2014

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta má...

44.13 RON
Pokol Béla: Kettős állam és jogduplázódás
könyv Kettős állam és jogduplázódás

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2020

Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságú...

15%
46.75 RON 39.74 RON
Pokol Béla: Középkori és újkori Jogtudomány
könyv Középkori és újkori Jogtudomány

Dialóg Campus, 2008

Az állampárti szocializmusban -átvéve a szovjet mintát- kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és e...

Pokol Béla: Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések
könyv Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

Kairosz Kiadó, 2020

Tovább folytattam politikai elemzés sorozatomat a Facebookon 2020-ban is, amit nagyobb köteteim és tanulmányaim egyes részeinek kiemelésé...

15%
39.99 RON 34.00 RON
Pokol Béla: Juristocracy
idegen Juristocracy

Századvég Kiadó, 2021

Béla Pokol (1950 -) is a professor of law and a Judge of the Constitutional Court. He was an MP between 1998 and 2002. He has a wide teac...

15%
68.81 RON 58.49 RON
Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia
könyv Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013

Tantárgy: Politikatudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak na...

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia NT-40124/1
könyv Politológia NT-40124/1

tantárgy:Politikatudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak nagyon k...

Pokol Béla: Jogelmélet és joggyakorlat
antikvár Jogelmélet és joggyakorlat

Rejtjel Kiadó, 2000

10.89 RON - 19.31 RON
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv A globalizáció

E könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról, mint a nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fo...

Pokol Béla: Média hatalom
antikvár Média hatalom

Windsor Kiadó, 1995

Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a 80-as évek vitáiban öntudatlanul leszűkítettük a demokratikus berendezkedés mibenlétét a többpárt...

13.65 RON - 49.50 RON
Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás
antikvár Alkotmánybíráskodás

Kairosz Kiadó, 2014

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta má...

24.68 RON - 27.58 RON
Pokol Béla: Modern francia szociológiaelméletek
antikvár Modern francia szociológiaelméletek

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Bíbor Kiadó, 1996

110.18 RON
Pokol Béla: Médiahatalom (Válogatott írások)
antikvár Médiahatalom (Válogatott írások)

Windsor Kiadó, 1995

20.82 RON - 23.03 RON
Pokol Béla: Complex Society - Research for Higher Education Development
antikvár Complex Society - Research for Higher Education Development

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1991

34.20 RON
Csepeli György, Papp Zsolt, Pokol Béla: Modern polgári társadalomelméletek (Csepeli György által dedikált)
antikvár Modern polgári társadalomelméletek (Csepeli György által dedikált)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1987

51.71 RON
Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták - Első kiadás
antikvár Szuverenisták kontra föderalisták - Első kiadás

Bisellantikvárium Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Századvég Kiadó, 2020

Dr. Pokol Béla (1950_) jogász, egyetemi tanár. Kutatási területe a jog, a politika és a társadalom alrendszerei. Eddig négytucatnyi köny...

26.23 RON
Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete (Dedikált)
antikvár A professzionális intézményrendszerek elmélete (Dedikált)

Felsőoktatási Koordin. Iroda, 1991

24.68 RON - 64.67 RON
Pokol Béla: Jogi alaptan
könyv Jogi alaptan

Rejtjel Kiadó, 2000

Az emberi magatartásszabályok legtisztábbikába, a jogba vezet be a kötet. A jog lényegét tárgyalja először, azon belül többek között a jo...

Pokol Béla; Karácsony András: Paradigmák erőterében
könyv Paradigmák erőterében

A kötet a két neves egyetemi oktató, jogfilozófus összefoglaló tanulmányát tartalmazza a társadalomfejlődést meghatározó társadalompoliti...

Pokol Béla: A jog szerkezete
10.89 RON - 16.55 RON
Pokol Béla: Jogelmélet - Társadalomtudományi trilógia II.
könyv Jogelmélet - Társadalomtudományi trilógia II.

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére ...

Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások
antikvár Jogbölcseleti vizsgálódások

Nemzeti Tankönyvkiadó

Az elmúlt 40 évben egy jogpozitivista koncepció formálta a hazai jogászság gondolkodását, és öntudatlan módon még ma is ez jellemzi jórés...

13.10 RON - 24.68 RON
Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálodások
antikvár Jogbölcseleti vizsgálodások

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994

17.79 RON - 19.17 RON
Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia
antikvár Politológia

Tantárgy: Politikatudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak na...

24.82 RON - 261.86 RON
Pokol Béla: Médiahatalom
antikvár Médiahatalom

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Windsor Kiadó, 1995

20.13 RON
Pokol Béla: Politikaelmélet
antikvár Politikaelmélet

2006

Ajánlás: A jog- és a szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja....

49.50 RON - 53.78 RON
Pokol Béla: Autentikus jogelmélet
antikvár Autentikus jogelmélet

Dialóg Campus, 2012

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folya...

26.20 RON - 52.26 RON
Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete
antikvár A professzionális intézményrendszerek elmélete

Felsőoktatási Koordin. Iroda

24.13 RON - 96.39 RON
Pokol Béla: Morálelméleti vizsgálódások
antikvár Morálelméleti vizsgálódások

Kairosz Kiadó, 2010

A rendszerváltás óta eltelt két évtized egyik új jelensége, hogy az értelmiségi-publicisztikai vitákban egyre elterjedtebb a morál kifeje...

17.24 RON - 17.79 RON
Pokol Béla: Középkori és újkori Jogtudomány
antikvár Középkori és újkori Jogtudomány

Dialóg Campus

Az állampárti szocializmusban -átvéve a szovjet mintát- kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és e...

37.64 RON - 82.60 RON
Pokol Béla: Globális uralmi rend I-II.
könyv Globális uralmi rend I-II.

A könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról mint nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fogal...

Pokol Béla: Szociológiaelmélet
antikvár Szociológiaelmélet

"A könyvben az utóbbi tizenöt év során a szociológiaelméletek terén kifejtett erőfeszítéseim eredményeit igyekeztem összefoglalni. (...) ...

11.72 RON - 41.23 RON
Pokol Béla: A jog elmélete
antikvár A jog elmélete

Rejtjel Kiadó, 2001

68.81 RON - 81.36 RON
Pokol Béla: A szociológiaelmélet új útjai
antikvár A szociológiaelmélet új útjai

Akadémiai Kiadó, 1988

10.89 RON - 11.03 RON
Pokol Béla: Jogi alaptan
antikvár Jogi alaptan

Rejtjel Kiadó, 2000

Az emberi magatartásszabályok legtisztábbikába, a jogba vezet be a kötet. A jog lényegét tárgyalja először, azon belül többek között a jo...

15.03 RON - 16.41 RON
Pokol Béla: Pénz és politika
antikvár Pénz és politika

Aula Kiadó, 1993

49.92 RON - 74.32 RON
Pokol Béla: Jogelmélet politológusoknak
antikvár Jogelmélet politológusoknak

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Rejtjel Kiadó, 2007

55.02 RON
Pokol Béla: Jogszociológiai vizsgálódások
antikvár Jogszociológiai vizsgálódások

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Rejtjel Kiadó, 2003

"A jog a társadalom része, ezért a jog átfogó elmélete szükségszerűen tartalmaz szociológiai összefüggésekre vonatkozó elemzéseket. Ennek...

24.68 RON
Pokol Béla: Jogelmélet
antikvár Jogelmélet

Századvég Kiadó, 2005

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére ...

53.64 RON - 56.40 RON
Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus
17.93 RON - 20.55 RON
Pokol Béla: Globális uralmi rend
antikvár Globális uralmi rend

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kairosz Kiadó, 2005

A könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról mint nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fogal...

206.70 RON