Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937)
könyv A Vasgárda (1927-1937)

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legio...

Miskolczy Ambrus: A Sátán jegyében
könyv A Sátán jegyében

Napkút Kiadó, 2019

Románia 1918-1945 közötti történelméről II. Károly, az ország 1940 szeptemberében elűzött királya A Sátán jegyében címmel írt könyvet - r...

15%
34.34 RON 29.19 RON
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda II. (1937-1964)
könyv A Vasgárda II. (1937-1964)

Gondolat Kiadói Kör, 2019

Kötetünk A Vasgárda (1927-1937) folytatása. A legionárius mozgalom útját kíséri a korábban részletesen bemutatott nagy temetésektől a tör...

15%
68.95 RON 58.61 RON
Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon
könyv Románok a történeti Magyarországon

Lucidus Kiadó, 2005

Csaknem 100 éve, 1915-ben jelent meg utoljára román részről összefoglaló munka a magyarországi románságról. A szerző mostani műve a román...

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora
könyv Cioran hosszú kamaszkora

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján minden eddiginél hitelesebben mutatja be azt a törést, amelyet ...

5%
46.19 RON 43.89 RON
Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban
könyv Jozefinizmus Tündérországban

Tarsoly Kiadó, 2013

"Az erdélyi XVIII. századi kritikai nemzetiségi statisztika egyelőre még elvégzetlen feladat, amit jelentéktelen összefoglalások nem póto...

5%
52.40 RON 49.78 RON
Miskolczy Ambrus: Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig
könyv Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig

Universitas Kiadó, 2019

A könyv mélyen elemző kismonográfia a Magyar Nemzeti Múzeum és a nemzeti könyvtár alapítójáról, Széchenyi István apjáról. Hosszú leírás:...

15%
26.06 RON 22.16 RON
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.

Lucidus Kiadó, 2009

A Kazinczyról szóló négykötetes mű második darabja. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete tartalm...

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"
könyv A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, 2006

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga ???eredeti jellegzetességeivel”, ...

5%
26.20 RON 24.89 RON
Miskolczy Ambrus: Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén
könyv Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Attraktor, 2006

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és d...

35.85 RON
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között
könyv A felvilágosodás és a liberalizmus között

Lucidus Kiadó, 2007

... a történészvita a Széchenyi-Kossuth vitában gyökerezik, onnan indul, Kemény Zsigmond bonyolítja tovább. Közben elővettem még olyan fo...

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet
könyv Szellem és nemzet

Napvilág Kiadó, 2001

Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról Az 1930-40-es évek magyar szellemi ellenállásának és útk...

Miskolczy Ambrus: A múlt megszelídítése
könyv A múlt megszelídítése

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Miskolczy Ambrus a magyar történetírás egyik legsokoldalúbb alakja. A jelen kötet ennek a sokfelé ágazó tematikából ölel fel olyan tanulm...

5%
46.19 RON 43.89 RON
Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben
könyv A bolygó zsidó Bécsben

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

Gustave Deichthal (1804-1886) zsidó elkötelezettségű humanitárius eszmevilágot képviselt, amely fantazmának tetsző elemeivel az általános...

5%
34.47 RON 32.75 RON
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.

Lucidus Kiadó, 2010

A nyilvánosság vonzása és taszítása avagy Hajnóczytól Kossuthig Kazinczy számára Kossuth fellépése jelentett valamiféle sokkhatást. A...

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.

Lucidus Kiadó, 2010

Reformot! De hogyan? avagy Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely vitája A könyv egy négykötetes Kazinczy monográfia harmadik darabja. ...

Miskolczy Ambrus: Határjárás a román-magyar közös múltban
könyv Határjárás a román-magyar közös múltban

Lucidus Kiadó, 2004

A határjárás a régi román faluban úgy történik, hogy mindig az a gazda megy az élre, akinek földjén húzódik a határ. Amikor könyveket mut...

Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig
könyv A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain
könyv A modernitás útjain és tévútjain

Lucidus Kiadó, 2013

A tanulmánykötet a román modernitás alapkérdéseit vizsgálja és azt, ahogy ezeket maguk a románok látták a legmagasabb elméleti szinten. K...

Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem
könyv Eposz és történelem

Lucidus Kiadó, 2008

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig
könyv Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig

Gondolat Kiadói Kör, 2012

Miskolczy Ambrus a magyar demokratikus kultúra ismert kutatója, Szabad György történeti iskolájának tagja, aki számos könyvben és tanulmá...

Miskolczy Ambrus: "Tiszta forrás" felé
könyv "Tiszta forrás" felé

Gondolat Kiadói Kör, 2011

A monográfia új anyagot és új szempontokat kínál a CANTATA PROFANA keletkezésének és értelmezéseinek történetéhez. Jellege interdiszcipli...

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről”, 1790-1849
e-Könyv A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről”, 1790-1849

Napvilág Kiadó, 2020

A modern demokratikus kultúra a világi megváltás kultúrája; évezredes fejlődés állomása. „Nyugaton – írja Francis Fukuyama – a keresztény...

15.51 RON
Miskolczy Ambrus: A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben (Dedikált)
antikvár A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak tisztelettel Miskolczy Ambrus Bp. 2013.IX.4."

55.02 RON
Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben (dedikált)
antikvár A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben (dedikált)

Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, 1999

43.30 RON - 45.37 RON
Miskolczy Ambrus, Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban (CD-vel)
antikvár Jozefinizmus Tündérországban (CD-vel)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Tarsoly Kiadó, 2013

64.12 RON
Köpeczi Béla (szerk.), Barta Gábor, Bóna István, Makkai László, Miskolczy Ambrus, Mócsy András, Péter Katalin, Szász Zoltán, Tóth Endre, Trócsányi Zsolt, R. Várkonyi Ágnes, Vékony Gábor: Kurze Geschichte Siebenbürgens
89.63 RON
Miskolczy Ambrus: A Führer olvas - Tallózás Hitler könyvtárában
antikvár A Führer olvas - Tallózás Hitler könyvtárában

Napvilág Kiadó, 2000

Hitler könyvtára hű tükre egy letűnt kornak.feltűnik benne annak a szubkultúrának a sötétje, amelyből a nácizmus a maga szervezettségével...

20.55 RON - 30.34 RON
Miskolczy Ambrus: A román nemzeti egység kérdése és az 1840-es havasalföldi forradalmi mozgalom (Dedikált)
könyv A román nemzeti egység kérdése és az 1840-es havasalföldi forradalmi mozgalom (Dedikált)

Különlenyomat a Századok 1973. évi 2. számból. Dedikáció: "Belia Györgynek őszinte tisztelettel Miskolczy Ambrus."

Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora
antikvár Cioran hosszú kamaszkora

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján minden eddiginél hitelesebben mutatja be azt a törést, amelyet ...

25.92 RON - 27.44 RON
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937)
antikvár A Vasgárda (1927-1937)

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legio...

275.65 RON
Miskolczy Ambrus: Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén
antikvár Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Attraktor, 2007

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és d...

13.10 RON - 13.65 RON
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között
antikvár A felvilágosodás és a liberalizmus között

Poéta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2007

... a történészvita a Széchenyi-Kossuth vitában gyökerezik, onnan indul, Kemény Zsigmond bonyolítja tovább. Közben elővettem még olyan fo...

24.82 RON
Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"
antikvár A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, 2006

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga ???eredeti jellegzetességeivel”, ...

13.65 RON - 16.55 RON
Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem
antikvár Eposz és történelem

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2007

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

68.81 RON
Miskolczy Ambrus: Mítoszok és ellenmítoszok között
antikvár Mítoszok és ellenmítoszok között

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Napkút Kiadó, 2008

12.27 RON
Miskolczy Ambrus: A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben
antikvár A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben

Psyché Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2013

34.47 RON
Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig
antikvár A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

30.34 RON
Miskolczy Ambrus: "A Führer olvas" Tallózás Hitler könyvtárában
antikvár "A Führer olvas" Tallózás Hitler könyvtárában

Napvilág Kiadó, 2000

Politikatörténeti füzetek XV. Hitler könyvtára hű tükre egy letűnt kornak. Feltűnik benne annak a szubkultúrának a sötétje, amelyből a n...

15.03 RON - 20.68 RON
Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet
antikvár Szellem és nemzet

Napvilág Kiadó, 2001

Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról Az 1930-40-es évek magyar szellemi ellenállásának és útk...

10.89 RON - 20.68 RON
Miskolczy Ambrus: A múlt megszelídítése
antikvár A múlt megszelídítése

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Miskolczy Ambrus a magyar történetírás egyik legsokoldalúbb alakja. A jelen kötet ennek a sokfelé ágazó tematikából ölel fel olyan tanulm...

34.47 RON - 38.47 RON
Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom - Biserica si Revolutie
antikvár Egyház és forradalom - Biserica si Revolutie

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1991

55.02 RON
Miskolczy Ambrus: Kossuth Eperjesen (Dedikált)
antikvár Kossuth Eperjesen (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Állam- és Jogtudomány Kar, 2007

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak tisztelettel 7. IX. 12. Miskolczy Ambrus"

41.23 RON