Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt
könyv Az elveszíthető múlt

Nyitott Könyvműhely, 2010

A múlt nem a jelen meghosszabbítása az időben visszafelé, és nem is csupán a jelen előkészítése vagy közvetlen meghatározója. A jelen ava...

Gyáni Gábor: Budapest - Túl jón és rosszon
könyv Budapest - Túl jón és rosszon

Napvilág Kiadó, 2008

A 19. századdal beköszöntő modern kor sorsdöntő átalakulással járt a munka- és a lakóhely, valamint az állam és az individuum kapcsolatáb...

Gyáni Gábor: Relatív történelem
könyv Relatív történelem

Typotex Kiadó, 2007

E tanulmánykötet írásaiban a szerző változatos témák kapcsán tesz újra és újra kísérletet a történelem relatív fogalmának tisztázására. N...

10%
40.38 RON 36.35 RON
Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában
könyv Hétköznapi élet Horthy Miklós korában

Corvina Kiadó, 2006

A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg az emberiség történetével, a világtörténelmi témák me...

Tőkéczki László; Gyurgyák János; Gyáni Gábor; Ablonczy Balázs; Ungváry Krisztián; Sipos József; Püski Levente; Zeidler Miklós; Romsics Ignác; Tomka Béla; Paksa Rudolf; Ujváry Gábor: Gróf Bethlen István és kora
könyv Gróf Bethlen István és kora

Osiris Kiadó, 2014

Kötetünk egy tudományos konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza, amelyet az Országgyűlés Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság...

Gyáni Gábor; Pritz Pál; Romsics Ignác; Szarka László; Tomka Béla: A mi 20. századunk
könyv A mi 20. századunk

Komp-Press Kiadó, 2011

Az ezredforduló a világ számos történészét késztette arra, hogy a 20. századról véleményt alkosson. A 2000 körüli években egy vagy több s...

Gyáni Gábor: A történeti tudás
könyv A történeti tudás

Osiris Kiadó, 2020

Történész ritkán szánja rá magát, hogy számot adjon arról: mit miért csinál, és mi képezi szakmai tevékenységének az elvi alapját. Magyar...

15%
69.35 RON 58.95 RON
Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó
könyv Nép, nemzet, zsidó

PESTI KALLIGRAM KFT., 2013

A neves történész, akadémikus a 20. századi magyar történelem tabukérdéseit vizsgálja nagy felkészültséggel, higgadtan, ugyanakkor provok...

Gyáni Gábor: A nő élete - történelmi perspektívában
könyv A nő élete - történelmi perspektívában

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020

Ez a könyv a női nem 19. és 20. századi hazai történetéről szól változatos megközelítésben. A női történelmi tapasztalat egyedisége külön...

Gyáni Gábor: Nemzeti vagy transznacionális történelem
könyv Nemzeti vagy transznacionális történelem

PESTI KALLIGRAM KFT., 2018

Könyvünk bemutatja, hogy milyen út vezet a nemzeti történelem tudományától a nemzetfeletti, a nemzetek-közötti történelem fogalma felé. A...

15%
55.56 RON 47.23 RON
Gyáni Gábor: Az urbanizáció társadalomtörténete - Tanulmányok
könyv Az urbanizáció társadalomtörténete - Tanulmányok

KOMP-PRESS, 2012

Gyáni Gábor 1950-ben született Hódmezővásárhelyen. Történész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a MTA BTK Történettudományi In...

Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat - Az újabb történeti irodalomban
könyv Ezerkilencszázötvenhat - Az újabb történeti irodalomban

1956-os Intézet, 2007

A történeti, művészeti, társadalmi, politikai stb. emlékezet olyan mennyiségű művet hozott létre, amelyet ma igazán még átlátni sem lehet...

5%
83.41 RON 79.24 RON
Gyáni Gábor: Az utca és a szalon
könyv Az utca és a szalon

Új Mandátum Könyvkiadó, 1999

Gyáni Gábor: Budapest, túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat
e-Könyv Budapest, túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat

Napvilág Kiadó, 2020

Melyek Budapest nagyvárossá fejlődésének legfontosabb korszakai? Hogyan változott. a fogyasztási kultúra? Milyen reprezentatív szerepet t...

20.88 RON
Gyáni Gábor: A szociálpolitika múltja Magyarországon
könyv A szociálpolitika múltja Magyarországon

MTA Történettudományi Intézet, 1994

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése
könyv Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése

Napvilág Kiadó, 2000

"Emlékezet, történelem: távolról sem egyjelentésű fogalmak, s rá kell ébrednünk, hogy minden szembeállítja őket. Az emlékezet maga az éle...

Gyáni Gábor: Posztmodern kánon - NT-54002
könyv Posztmodern kánon - NT-54002

Európai Iskola: a negyvenes évek végének stílusirányzatokhoz nem kötődő, szívesen kísérletező magyar képzőművészeinek egy csoportja nevez...

Gyáni Gábor: Hétköznapi Budapest - Nagyvárosi élet a századfordulón
könyv Hétköznapi Budapest - Nagyvárosi élet a századfordulón

A húszadik század elejének hétköznapjai elevenednek meg a kötetben. A polgári életmód, a házasodási szokások, az öngyilkosságok okai, a f...

Gyáni Gábor: A történelem mint emlék(mű)
könyv A történelem mint emlék(mű)

Újabban sokakat foglalkoztat, hogy vajon kollektív emlékezetre vagy történetírásra van nagyobb szükség? A történelem napjainkban megfigye...

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó
antikvár Nép, nemzet, zsidó

Kalligram Könyvkiadó, 2013

A neves történész, akadémikus a 20. századi magyar történelem tabukérdéseit vizsgálja nagy felkészültséggel, higgadtan, ugyanakkor provok...

68.10 RON - 69.49 RON
Gyáni Gábor: A fővárosi női munkerő foglalkoztatottságának szerkezetváltozása 1880-1941 között - Dedikált - Különlenyomat
könyv A fővárosi női munkerő foglalkoztatottságának szerkezetváltozása 1880-1941 között - Dedikált - Különlenyomat

Különlenyomat a Budapest Főváros Levéltára Közleményei '78 sz. a 165-188. oldalig.

Gyáni Gábor: Identity And Urban Experience: Fin-De-Siåcle Budapest
antikvár Identity And Urban Experience: Fin-De-Siåcle Budapest

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Columbia University Press, 2004

41.64 RON
Gyáni Gábor: Történészdiskurzusok
könyv Történészdiskurzusok

A magyar történetszemlélet és történelemértelmezés jelenkori körképét feltáró, az elmúlt évtized alatt keletkezett írásaiból válogatva ál...

Gyáni Gábor: Helytörténet, várostörténet és regionális kutatások új megvilágításban - Különlenyomat
antikvár Helytörténet, várostörténet és regionális kutatások új megvilágításban - Különlenyomat

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Hódmezővásárhely, 1979

Különlenyomat a Vásárhelyi Tanulmányok IX. kötetéből a 5-16. oldalig.

25.07 RON
Gyáni Gábor: Fővárosi zavargások a dualizmus évtizedeiben- Különlenyomat - Dedikált - Dedikált
antikvár Fővárosi zavargások a dualizmus évtizedeiben- Különlenyomat - Dedikált - Dedikált

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Salgótarján, 1989

Különlenyomat a Társadalmi Konfliktusok Salgótarján 1989- Rendi társadalom- polgári társadalom 3.a 345-354. oldalig.

50.13 RON
Gyáni Gábor: Migráció és mobilitás: A városi munkásság szerkezete a két világháború között - Különlenyomat - Dedikált - Dedikált
antikvár Migráció és mobilitás: A városi munkásság szerkezete a két világháború között - Különlenyomat - Dedikált - Dedikált

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Salgótarján, 1986

Különlenyomat a Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok Salgótarján, 1986- Rendi társadalom -- polgári társadalom 495-503. oldalig.

30.64 RON
Gyáni Gábor: Posztmodern kánon
antikvár Posztmodern kánon

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

sorozat:Európai Iskola tantárgy:Kultúrtörténet évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Európai Iskola: a negyvenes évek végének ...

55.70 RON - 69.63 RON
Gyáni Gábor; Pritz Pál; Romsics Ignác; Szarka László; Tomka Béla: A mi 20. századunk
antikvár A mi 20. századunk

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Komp-Press Kiadó, 2011

Az ezredforduló a világ számos történészét késztette arra, hogy a 20. századról véleményt alkosson. A 2000 körüli években egy vagy több s...

55.56 RON
Gyáni Gábor: Nemzeti vagy transznacionális történelem
antikvár Nemzeti vagy transznacionális történelem

Hírös Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

PESTI KALLIGRAM KFT., 2018

Könyvünk bemutatja, hogy milyen út vezet a nemzeti történelem tudományától a nemzetfeletti, a nemzetek-közötti történelem fogalma felé. A...

62.53 RON
Gyáni Gábor; Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
antikvár Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig

Osiris Kiadó

A tankönyv a téma első monografikus feldolgozása, kiteljesítése a szerzők korábbi szöveggyűjteményeinek. Az egyetemi társadalomtörténeti ...

97.34 RON - 201.78 RON
Gyáni Gábor: A budapesti női házicselédség társadalomtörténete a századfordulótól a második világháborúig
antikvár A budapesti női házicselédség társadalomtörténete a századfordulótól a második világháborúig

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1986

12.39 RON
Gyáni Gábor: Hétköznapi Budapest
antikvár Hétköznapi Budapest

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Városháza, 1995

139.12 RON
Gyáni Gábor: Nyilvánosság és magánélet a nagyvárosban - Társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940
antikvár Nyilvánosság és magánélet a nagyvárosban - Társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

1997

9.61 RON
Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában
antikvár Hétköznapi élet Horthy Miklós korában

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Corvina Kiadó, 2006

A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg az emberiség történetével, a világtörténelmi témák me...

208.75 RON