Bitskey István: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében
könyv Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében

Universitas Kiadó, 2015

A címben jelzett három témakörben 18 tanulmányt tartalmaz a kötet Pázmányról. Az újabb írások mellett régebben megjelent tanulmányok átdo...

5%
23.27 RON 22.11 RON
Bitskey István: Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről
könyv Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről

Universitas Kiadó, 2013

A kora újkori Európa történetét alapjaiban meghatározó vallási megújulási folyamat, a reformáció a kontinens szellemi arculatát, műveltsé...

5%
56.72 RON 53.89 RON
Bitskey István: Hitvita, história, szellemi örökség
könyv Hitvita, história, szellemi örökség

Kossuth Kiadó, 2021

A kötet a Széchenyi-díjas (2018) művelődéstörténész legfrissebb tanulmányainak gyűjteménye. Az írások a 16-18. századra fókuszálva adnak ...

15%
44.32 RON 37.68 RON
Bitskey István: Hitvita és hitújítás Luther életművében
könyv Hitvita és hitújítás Luther életművében

Luther egyénisége elsősorban talán sokoldalúsága, eszmevilágának és életművének látszólagos ellentmondásai miatt állt saját korában is, s...

Bitskey István: Hungariából Rómába NT-J 2-1718
könyv Hungariából Rómába NT-J 2-1718

tantárgy:Történelemtudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. A római Collegium Germanicum Hungaricum története mind az itália...

Bitskey István: Retorikák a barokk korból
könyv Retorikák a barokk korból

Csokonai Könyvtár. Források (Régi kortársaink) 10.

Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok (Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomból - Dedikált)
antikvár Eszmék, művek, hagyományok (Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomból - Dedikált)

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996

Csokonai Könyvtár 7. - Ismertető: A reneszánsz és barokk korszak magyarországi irodalom- és művelődéstörténetének egyes kérdéseit, egymás...

33.10 RON
Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép
antikvár Humanista erudíció és barokk világkép

Városfal Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1979

13.85 RON
Bitskey István; Pusztai Gábor (szerk.): Michiel de Ruyter és Magyarország
antikvár Michiel de Ruyter és Magyarország

Városfal Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, 2008

Michiel de Ruyter admirális a magyar gályarabok szabadítójaként vonult be a magyar történelembe. Születésének 400. évfordulóján a Debrece...

27.70 RON
Bitskey István: Retorika, interpretáció szövegértés a régi magyar irodalomban
antikvár Retorika, interpretáció szövegértés a régi magyar irodalomban

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debrecen, 2003

69.11 RON
Bitskey István, Kovács Béla: A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a Pázmány-hagyaték - Különlenyomat
antikvár A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a Pázmány-hagyaték - Különlenyomat

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Nyomda, 1975

Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1975. 1. számából a 25-37. oldalig.

33.24 RON
Bitskey István, Fekete Sándor, Péter László, Vásárhelyi Miklós: Így élt sorozat  ( 4 db együtt ) 1. Garibaldi, 2. Juhász Gyula, 3. A szabadságharc költője, 4. Bethlen Gábor
26.04 RON
Bitskey István: A Manierizmus barokkba hajlása Nyéki Vörös Mátyás Költészetében
antikvár A Manierizmus barokkba hajlása Nyéki Vörös Mátyás Költészetében

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

41.41 RON
Bitskey István: Hungariából Rómába
antikvár Hungariából Rómába

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996

tantárgy:Történelemtudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel. A római Collegium Germanicum Hungaricum története mind az itália...

69.11 RON
Bitskey István: Pázmány Péter
antikvár Pázmány Péter

Szindbád Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1986

11.77 RON
Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok
antikvár Eszmék, művek, hagyományok

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996

Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomból.

18.84 RON - 33.24 RON
Bitskey István: A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban
antikvár A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MTA, 2013

26.18 RON
Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak
antikvár Püspökök, írók, könyvtárak

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eger, 1997

40.03 RON
Száva István, Vámos Magda, Bitskey István, Tüskés Tibor: 5 db Így élt sorozat ( együtt ) Kazinczy Ferenc, Mikes Kelemen, Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, II. Rákóczy Ferenc
34.35 RON
Bitskey István: Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában
antikvár Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MTA, 2013

19.25 RON
Bitskey István, Varga J. János, Bertényi Iván: 3 db Magyar História együtt: Magyarország az Anjouk korában, A fogyó félhold árnyékában, Pázmány Péter.
27.42 RON
Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor
10.94 RON - 12.33 RON
Lech Szczucki, Bitskey István: 2 db Humanizmus és Reformáció (együtt) :Két XVI. századi eretnek gondolkodó +Humanista erudíció és barokk világkép.
27.42 RON
Bitskey István: Hitvita, história, szellemi örökség
e-Könyv Hitvita, história, szellemi örökség

Kossuth Kiadó, 2021

A kötet a Széchenyi-díjas (2018) művelődéstörténész legfrissebb tanulmányainak gyűjteménye. Az írások a 16–18. századra fókuszálva adnak ...

24.53 RON
Bitskey István: Hitviták tüzében (magyar história)
10.94 RON - 20.64 RON
Bitskey István: Pázmány Péter (magyar história)
antikvár Pázmány Péter (magyar história)

Gondolat Kiadó, 1986

10.94 RON - 22.02 RON