M. Judovich; B.Kazhich: Druzya i soperniki (vstrechi shahmatnyh komand SSSR i Jugoslavii)./ Yudovich, Kazhich. Friends and rivals (meeting chess teams USSR and Yugoslavia)
72.35 RON