Klasszika-filológia kategória termékei

Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
26.95 RON 24.26 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
35.27 RON 33.51 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
38.40 RON 36.48 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
59.73 RON 56.75 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

41.24 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

21.33 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
34.13 RON 32.43 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
41.24 RON 39.18 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
55.46 RON 52.69 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

120.88 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
39.82 RON 37.83 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
71.10 RON 67.55 RON
Textológia - filológia - értelmezés
könyv Textológia - filológia - értelmezés

Dupress, 2015

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sa...

15%
41.24 RON 35.06 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

35.55 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

44.08 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

21.33 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

55.46 RON
Kardos Tibor: Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)
antikvár Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

1959

14.08 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

31.29 RON
James Dr. Gow: Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)
antikvár Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger-Féle Könyvkeresk., 1890

8.03 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 389.32 RON
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus
antikvár Ovidius és Lygdamus

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1908

38.74 RON
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a nép.
antikvár Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a nép.

Könyvlabirintus Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Bécs, 1846

62.36 RON
Ney Ferenc: Ifjúsági színművek
antikvár Ifjúsági színművek

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel Rt., 1884

93.92 RON
G. H. Niepoort: Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio
antikvár Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tyrnaviae, 1765

341.21 RON
Bárány Gerő: Útközben (gondolattöredékek)
antikvár Útközben (gondolattöredékek)

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927

21.33 RON
Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus
antikvár Lucius Ulpius Marcellus

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1882

66.53 RON
Tóth István: Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)
antikvár Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)

Pápaszem Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 2001

27.02 RON
Plutarchos: Caesar élete (Officina könyvtár 30.)
antikvár Caesar élete (Officina könyvtár 30.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

10.67 RON - 11.38 RON
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

55.97 RON
Homeri Iliadis (Epitome)  Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)
antikvár Homeri Iliadis (Epitome) Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)

Antikvár Könyvkínáló

viseltes állapotú antikvár könyv

Vindobonae, 1882

Latin - ógörög - Ismertető: 1. - Epitome Francisci Hocheggeri - In usum scholarum - Iterum edidit Augustinus Scheindler - 2. - Kiadás...

83.94 RON
Dr. Acsay István: Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...
antikvár Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. Könyvkereskedés, 1914

41.79 RON
Dr. Mihály István (ford.): C. Cornelius Tacitus évkönyvei.
antikvár C. Cornelius Tacitus évkönyvei.

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert

28.44 RON
Bessenyei György: Rómának viselt dolgai
antikvár Rómának viselt dolgai

Tankönyvkiadó, 1966

13.51 RON - 14.22 RON
P. Cornelii Taciti: Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.
antikvár Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lipsiae, 1914

13.72 RON
L. Annaeus Seneca: Vigasztalása Marciához
antikvár Vigasztalása Marciához

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráth Mór, 1858

Fordította Zsoldos Ignácz

88.30 RON
Horatius Q. Flaccus: Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.
antikvár Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.

Pestszentimrei Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1904

Bevezetésekkel s tárgyi magyarázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly

45.55 RON
Kardos Tibor: A magyarság antik hagyományai
antikvár A magyarság antik hagyományai

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1942

28.44 RON
Hegyi Dolores: A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)
antikvár A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)

ÁRPÁD ANTIKVÁRIUM

jó állapotú antikvár könyv

MBE Nagy Lajos Magánegyetem, 1992

35.41 RON
Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Acta Universitas Szegediensis Opuscula Byzantia X.)
85.32 RON
Csengeri János dr.: Homerosi világ (a reáliák összefoglalása)
antikvár Homerosi világ (a reáliák összefoglalása)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1903

83.07 RON
Villemain: Pindar szelleme és a lantos költészet
antikvár Pindar szelleme és a lantos költészet

Gasztrofilm Kultúra Kft.

jó állapotú antikvár könyv

MTA, 1887

30.70 RON
Dr. Balogh Ányos: Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

8.39 RON
Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)
antikvár A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó, 1905

41.38 RON
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1911

66 képpel

41.38 RON
Vízkelety András: Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr
antikvár Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Balassi Kiadó, 1998

42.66 RON
Péterfy Jenő: A három görög tragédia-költő
antikvár A három görög tragédia-költő

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1898

20.72 RON
Eggenberger J. És Fia: Hellen classicusok magyar fordításokban III.
antikvár Hellen classicusok magyar fordításokban III.

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger J. És Fia, 1847

Párhuzamos életrajzok Plutarchból

124.75 RON
Dr. Balogh Ányos - Dr. Oszvald Arisztid: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

8.39 RON
Tompek Lászlóné: Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája
antikvár Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1983

10.24 RON - 49.77 RON
Hereditas Graeco-Latinitatis - Tempora Mutantur - Tanulmányok az időről és a bűnről
antikvár Hereditas Graeco-Latinitatis - Tempora Mutantur - Tanulmányok az időről és a bűnről

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

DEBRECENI EGYETEM, 2015

106.51 RON
Dr. Sebestyén Károly: A római irodalom története
antikvár A római irodalom története

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1902

16.64 RON
Magyar Helikon: Agyagtáblák üzenete
antikvár Agyagtáblák üzenete

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1963

24.18 RON
Persius: A. Persi Flacci Saturae Aulus Persius Flaccus Szatírái Latinul És Magyarul. Fordította és a jegyzeteket írta Muraközy Gyula.A Bevezető Tanulmányt Írta Horváth István Károly.
85.18 RON
Iuvenalis: Iuvenalis szatírái (latin-magyar kétnyelvű, 800 pld-ban jelent meg!)
42.66 RON - 70.96 RON
Tacitus: Iulius Agricola életrajza / De vita et moribus Iulii Agricolae
8.39 RON - 18.49 RON
Fehér Bálint: Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára
26.88 RON - 28.30 RON