Klasszika-filológia kategória termékei

Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
25.17 RON 22.66 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
35.87 RON 34.08 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
32.94 RON 31.30 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
55.79 RON 53.01 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

38.52 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

19.93 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
31.88 RON 30.29 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
38.52 RON 36.60 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
46.49 RON 44.17 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

112.91 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
37.19 RON 35.34 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
66.42 RON 63.10 RON
Textológia - filológia - értelmezés
könyv Textológia - filológia - értelmezés

Dupress, 2015

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sa...

15%
38.52 RON 32.75 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

33.21 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

41.18 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

19.93 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

46.49 RON
Kardos Tibor: Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)
antikvár Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

1959

13.15 RON
Orosz Lajos: Nikephoros "Breviarium"-ának londoni kézirata (angol-görög)
antikvár Nikephoros "Breviarium"-ának londoni kézirata (angol-görög)

Központi Antikvárium Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Pázmány P. Tudományegyetem, 1948

The London Manuscript of Nikephoros "Breviarium"; Magyar-Görög Tanulmányok

26.57 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

29.22 RON
James Dr. Gow: Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)
antikvár Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger-Féle Könyvkeresk., 1890

7.50 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 297.78 RON
Terentius: Az élősdi / Phormio   latinul és magyarul  Fordította: Maróti Egon
63.63 RON - 66.42 RON
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus
antikvár Ovidius és Lygdamus

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1908

36.18 RON
Cornelius Nepos: Cornelius Nepos munkái. Magyarázó és helyreigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula
antikvár Cornelius Nepos munkái. Magyarázó és helyreigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1864

26.05 RON
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a nép.
antikvár Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a nép.

Könyvlabirintus Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Bécs, 1846

58.26 RON
Ney Ferenc: Ifjúsági színművek
antikvár Ifjúsági színművek

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel Rt., 1884

87.73 RON
G. H. Niepoort: Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio
antikvár Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tyrnaviae, 1765

315.26 RON
Bárány Gerő: Útközben (gondolattöredékek)
antikvár Útközben (gondolattöredékek)

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927

19.93 RON
Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus
antikvár Lucius Ulpius Marcellus

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1882

62.14 RON
Moravcsik Gyula (szerk.): Antik tanulmányok-Studia antiqua V. kötet 1-2. szám
antikvár Antik tanulmányok-Studia antiqua V. kötet 1-2. szám

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1958

33.08 RON
Falus Róbert: Sophoklés
antikvár Sophoklés

Művelt Nép Könyvkiadó, 1954

7.84 RON
Dr. Csengeri János (ford.): Homeros Iliasa bő szemelvényekben
antikvár Homeros Iliasa bő szemelvényekben

Buda-Nosztalgia Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1908

25.80 RON
Tóth István: Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)
antikvár Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)

Pápaszem Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 2001

25.24 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Horatius és Poseidippos - Dedikált
antikvár Horatius és Poseidippos - Dedikált

Ezüsthíd Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

Különlenyomat az Antik tanulmányok 1964. évi 1-2. számából

35.87 RON
Dávid István - Pozder Károly (szerkesztette és magyarázta: Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.
antikvár Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1901

50.99 RON
Plutarchos: Caesar élete (Officina könyvtár 30.)
antikvár Caesar élete (Officina könyvtár 30.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

9.96 RON - 10.63 RON
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

52.28 RON
Homeri Iliadis (Epitome)  Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)
antikvár Homeri Iliadis (Epitome) Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)

Antikvár Könyvkínáló

viseltes állapotú antikvár könyv

Vindobonae, 1882

Latin - ógörög - Ismertető: 1. - Epitome Francisci Hocheggeri - In usum scholarum - Iterum edidit Augustinus Scheindler - 2. - Kiadás...

78.41 RON
Dr. Acsay István: Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...
antikvár Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. Könyvkereskedés, 1914

39.04 RON
Dr. Mihály István (ford.): C. Cornelius Tacitus évkönyvei.
antikvár C. Cornelius Tacitus évkönyvei.

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert

26.57 RON
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
antikvár Gondolatok a könyvtárban

Dacia Könyvkiadó, 1983

7.84 RON - 11.96 RON
Bessenyei György: Rómának viselt dolgai
antikvár Rómának viselt dolgai

Tankönyvkiadó, 1966

12.62 RON - 13.28 RON
Erdősi Károly (szerk.): Múmiák és minarétek
antikvár Múmiák és minarétek

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1936

10.36 RON
P. Cornelii Taciti: Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.
antikvár Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lipsiae, 1914

12.82 RON
L. Annaeus Seneca: Vigasztalása Marciához
antikvár Vigasztalása Marciához

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráth Mór, 1858

Fordította Zsoldos Ignácz

81.62 RON
Horatius Q. Flaccus: Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.
antikvár Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.

Pestszentimrei Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1904

Bevezetésekkel s tárgyi magyarázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly

42.54 RON
Kardos Tibor: A magyarság antik hagyományai
antikvár A magyarság antik hagyományai

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1942

26.57 RON
Antal Imre; Gaál László /szerk./: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya
antikvár Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya

Antikvár Könyvkínáló

közepes állapotú antikvár könyv

Atheneum, 1940

A gimnáziumok és leánygimnáziumok VI. és VII. osztálya számára - Ismertető/ízelítő: "Belelapozás".

15.81 RON
Platon: Platon Sophistája
antikvár Platon Sophistája

Franklin-Társulat, 1908

53.13 RON - 79.70 RON
Hegyi Dolores: A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)
antikvár A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)

ÁRPÁD ANTIKVÁRIUM

jó állapotú antikvár könyv

MBE Nagy Lajos Magánegyetem, 1992

33.08 RON
Cicero (Nótári Tamás ford.): Négy védő beszéd
antikvár Négy védő beszéd

Hernádi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lectum Kiadó, 2004

26.43 RON
Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Acta Universitas Szegediensis Opuscula Byzantia X.)
79.70 RON
Csengeri János dr.: Homerosi világ (a reáliák összefoglalása)
antikvár Homerosi világ (a reáliák összefoglalása)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1903

77.59 RON
Villemain: Pindar szelleme és a lantos költészet
antikvár Pindar szelleme és a lantos költészet

Gasztrofilm Kultúra Kft.

jó állapotú antikvár könyv

MTA, 1887

28.67 RON
Dr. Balogh Ányos: Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

7.84 RON
Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)
antikvár A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó, 1905

38.65 RON
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1911

66 képpel

38.65 RON
Vízkelety András: Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr
antikvár Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Balassi Kiadó, 1998

39.85 RON