Mathematics kategória

idegen
Bannai, Eiichi - Bannai, Etsuko - Ito, Tatsuro - Tanaka, Rie: Algebraic Combinatorics
Bannai, Eiichi - Bannai, Etsuko - Ito, Tatsuro - Tanaka, Rie
5%
655.54 RON 622.77 RON
idegen
Molica Bisci, Giovanni - Pucci, Patrizia: Nonlinear Problems with Lack of Compactness
Molica Bisci, Giovanni - Pucci, Patrizia
5%
611.71 RON 581.13 RON