Összefoglaló kategória könyvei

Peter Boxall: 1001 könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz
könyv 1001 könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz

Gabo Kiadó, 2008

Egy remek és bátor kézikönyv a világ képzeletét megragadó regényekről és szerzőkről. Hasznos kalauz a könyvekhez, amelyek- akár kritikai ...

15%
140.34 RON 119.29 RON
Ungvári Tamás: Labirintusok - A szellemtörténet útjai a klasszikustól a modernig
könyv Labirintusok - A szellemtörténet útjai a klasszikustól a modernig

Scolar Kiadó, 2009

A népszerű szerző és egyetemi tanár írók munkásságán keresztül tekinti át az irodalom és közege, a társadalom változását az 1800-as évekt...

10%
49.12 RON 44.21 RON
Zalka Csenge Virág: Mesemondók márpedig vannak
könyv Mesemondók márpedig vannak

Pont Kiadó, 2016

"A mesemondás akárcsak más előadó művészeti ágak nem csak passzió, de szakma is. A világ minden táján hivatásos mesemondók ezrei dolgoz...

5%
51.58 RON 49.01 RON
Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század)
könyv Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század)

PESTI KALLIGRAM KFT., 2017

A Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század) című könyv ízelítőt ad abból a gazdag latin nyelvű irodalomból, amely a Karoling-uralkod...

15%
70.04 RON 59.54 RON
Alexander Brody, Nagy József: Megtalálni Serendipityt
könyv Megtalálni Serendipityt

Magvető Könyvkiadó, 2019

A Megtalálni Serendipityt két, első ránézésre nagyon különböző, mégis rokon lélek, jó barát: Alexander Brody reklámszakember, a magyar ku...

15%
77.18 RON 65.61 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
58.95 RON 56.01 RON
Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok
könyv Megmentett hangszalagok

Kortárs Kiadó, 2015

Tóbiás Áron (1927) rádiós-szerkesztőt a Forradalom leverése után a kis íróper vádlottjaként ítélték börtönbüntetésre. Szabadulása után gy...

5%
49.12 RON 46.67 RON
Kántor Lajos, Láng Gusztáv: Száz év kaland
könyv Száz év kaland

Bookart Kiadó, 2018

A két legendás irodalomtörténész neve elválaszthatatlan a Romániai magyar irodalom 1945-1970 c. kézikönyv nagy hatásától. Irodalomérzékel...

15%
100.91 RON 85.78 RON
Adamik Tamás: Latin irodalom az átmeneti korban (9-11. század)
könyv Latin irodalom az átmeneti korban (9-11. század)

PESTI KALLIGRAM KFT., 2020

A Latin irodalom az átmeneti korban (9-11. század) című könyv három újdonságot rejt. Az első, hogy a latin nyelv új területeket hódít meg...

15%
84.07 RON 71.46 RON
Kisbali László: Sapere aude!
könyv Sapere aude!

L'Harmattan Kiadó, 2009

Ez a könyv – néhány kéziratos teoretikus levél és rádióbeszélgetés mellett – Kisbali László (1954–2009) filozófus,esztéta, művelődéstörté...

5%
36.49 RON 34.67 RON
Korompay H. János: A 'jellemzetes' irodalom jegyében
könyv A 'jellemzetes' irodalom jegyében

Universitas Kiadó, 1998

A könyv irodalomkritika és szépirodalom új összefüggéseit mutatja be: az 1840-es évtized kritikai gondolkodása kulcsfontosságú volt az új...

5%
8.28 RON 7.87 RON
Szőcs Géza: Párbeszéd a pokolban
könyv Párbeszéd a pokolban

IRODALMI JELEN KÖNYVEK, 2020

Szőcs Géza (Marosvásárhely, 1953) Kossuth-díjas és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, politikus. A kötetben az Irodalmi Jelen o...

15%
42.11 RON 35.80 RON
ing. Ekszerovits Szög; Balatoni Boli: Utazásaim - Brother Boli levelei
könyv Utazásaim - Brother Boli levelei

Forum Könyvkiadó, 2016

Utazni jó. És veszélyes. Az utazás során kiszakadunk a komfortzónánkból, új tapasztalatokkal gazdagodunk, és hiába vagyunk mindenre felké...

5%
35.09 RON 33.34 RON
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000
könyv A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2014

1972 óta folyik a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intéze­te, mai nevén az MTA Bölcsészettudomá­nyi Kutatóközpontjának Irodal...

91.23 RON
Füzi László: A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok
könyv A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok

Kalligram Könyvkiadó, 2008

Füzi László hűséges és nyitott értekező. Hűséges ifjúkora nagy eszményéhez, az író Németh Lászlóhoz, aki esszéi múzsájaként „a szorongó t...

35.09 RON
Rendezett tér
könyv Rendezett tér

Kronosz Kiadó, 2015

A társadalomtudományok területén bekövetkezett fordulatok között a téri vagy topográfiai fordulat ösztönző hatást gyakorolt a kultúratudo...

35.09 RON
Szőke Katalin: Álommúzeum
könyv Álommúzeum

Gondolat Kiadói Kör, 2003

A könyv a XX. századi orosz irodalom jelentős irányzataival és alkotóival ismerteti meg az olvasót, Alekszandr Bloktól a posztszovjet pos...

27.79 RON
Csoóri Sándor: Védőoltás
könyv Védőoltás

Nap Kiadó, 2011

Sajátos magyar irodalomtörténet Pálfy G. István válogatásában. Csoóri Sándor időbeli összevisszaságban és változó műfaji jelleggel ugyan,...

49.12 RON
Bárczi Ildikó: Ars Compilandi
könyv Ars Compilandi

Universitas Kiadó, 2008

E könyv azt a tételt igyekszik bizonyítani a késő középkori latin nyelvű prédikádós segédkönyvek vizsgálatával, hogy a nyugati, azaz lati...

5%
39.79 RON 37.81 RON
Michel Zink: A trubadúrok
könyv A trubadúrok

L'Harmattan Kiadó, 2017

Ez a könyv nem irodalomtörténet, hanem költői történet. Nemcsak a szakembernek szól, hanem mindazoknak, akik mélyebben érdeklődnek az iro...

15%
41.96 RON 35.67 RON
Victoria Kirkham (szerk.), Armando Maggi (szerk.): Petrarca
könyv Petrarca

Kortárs Kiadó, 2018

Petrarca hatalmas, olasz és latin nyelvű életművén vezérel át e monografikus igényű tanulmánykötet, kulcsot adva verseihez, leveleihez, t...

15%
84.21 RON 71.58 RON
Balázs Imre József: Ezeregy mondat
könyv Ezeregy mondat

Lector Kiadó Marosvásárhely, 2017

Balázs Imre József 1976. január 9-én született Székelyudvarhelyen; József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, költő, a Korunk fősze...

15%
26.67 RON 22.67 RON
Orosz Magdolna: Nyelv - Emlékezet - Elbeszélés
könyv Nyelv - Emlékezet - Elbeszélés

Gondolat Kiadói Kör, 2019

Az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrája és irodalma a maga regionális és kulturális-irodalmi hálózataival, sokrétű kölcsönhatásaikkal kompl...

15%
63.16 RON 53.69 RON
Papp Ingrid: Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon
könyv Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon

Universitas Kiadó, 2018

A kötet hosszú ideje az első vállalkozás a kora újkori Magyar Királyság északi területein élő szláv nyelvű lakosság biblikus cseh nyelvű ...

15%
29.47 RON 25.05 RON
Vaderna Gábor: A költészet születése
könyv A költészet születése

Universitas Kiadó, 2017

Ez a könyv azt az irodalomtörténeti korszakot vizsgálja, amikor a költészet modern koncepciói épp kialakulnak - már megjelent az új, prof...

15%
41.26 RON 35.08 RON
Horváth László: Az új Hypereidés
könyv Az új Hypereidés

Typotex Kiadó, 2015

A Kr. e. IV. századi athéni szónok, Hypereidés két beszédének (Dióndas ellen, Timandros ellen) töredékeit az elmúlt évszázad egyik tudomá...

5%
49.12 RON 46.67 RON
Péter László: Magyar írók, költők textológiai nézetei
könyv Magyar írók, költők textológiai nézetei

JATEPress, 1995

Irodalomtörténet "Textológiai szempontból az írók, költők olyan széles skálán helyezhetők el, amelynek egyik végén az egyszer lerögzítet...

5%
17.68 RON 16.80 RON
Koncsol László: Cseppben az öböl
könyv Cseppben az öböl

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2009

A kötet bő egyharmadát a szerző memoárszerű írása teszi ki, amelyben életének első szakaszáról vall. A kötet másik kétharmadát a műfaji s...

10%
51.79 RON 46.62 RON
Szabó Tibor: Dante-reflexiók
könyv Dante-reflexiók

Hungarovox Kiadó, 2018

Szabó Tibor professor emeritus a Szegedi Tudományegyetemen. Hosszabb idő óta foglalkozik Dante életművével, egyik hazai Dante-szakértő. E...

15%
35.09 RON 29.83 RON
Rózsa Mária: Pesti német nyelvű lapok
könyv Pesti német nyelvű lapok

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2013

A reformkori német nyelvű enciklopédikus szépirodalmi lapok (a Pesther Tageblatt és a Der Ungar) csak nyelvükben voltak németek, tartalmu...

36.49 RON
Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva
könyv Halott vajdaságiakat olvasva

ZETNA, 2017

A Halott vajdaságiakat olvasva második könyvében 33 halott délvidéki/vajdasági író, költő és művész életművének újraolvasására, sorsuk új...

15%
30.88 RON 26.25 RON
Kalotaszeg képes-hetilap
könyv Kalotaszeg képes-hetilap

Művelődés Kiadó, 2018

Kós Károly sztánai hetilapja 1912.évi évfolyamának 1-12. szám hasonmás kiadása. Kós Károly életművében jelentős lapszerkesztői tevéken...

15%
44.91 RON 38.18 RON
H. Nagy Péter: Médiumközi relációk
könyv Médiumközi relációk

NAP KIADÓ - DUNASZERDAHELY, 2018

A Médiumközi relációk a költészet, a populáris irodalom, a kortárs tömegfilm és a kritikai gondolkodás kapcsolatrendszereit elemzi egymás...

15%
33.68 RON 28.63 RON
A. Gellius: Attikai éjszakák II.
könyv Attikai éjszakák II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

X.-XX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat, - Hasonmás kiadás Aulus Gellius (125 körül...

5%
63.16 RON 60.01 RON
Faragó Kornélia: Idők, terek, intenzitások
könyv Idők, terek, intenzitások

Forum Könyvkiadó, 2016

Faragó Kornélia könyve a foucault-i térfordulat jegyében íródott, a térgondolkodást és térpoétikát állítja eszmefuttatásai, elemzései köz...

5%
41.96 RON 39.87 RON
Balázs Imre József: A Sztálinizmus irodalma Romániában
5%
39.30 RON 37.34 RON
Thimár Attila: Képek költői - költői képek
könyv Képek költői - költői képek

Ráció Kiadó, 2020

"Ebben a könyvben olyan témát vizsgáltam, amely egyrészt nagyon kézenfekvő a kérdésfelvetések formájában, másrészt nagyon összetett és bo...

15%
38.60 RON 32.81 RON
Czeslaw Milosz: A modern kor legendái
könyv A modern kor legendái

Rézbong Kiadó, 2019

CZESŁAW MIŁOSZ (1911–2004) költő, esszéista, regényíró, műfordító és irodalomtörténész a XX. századi lengyel irodalom meghatározó alakja....

15%
40.70 RON 34.60 RON
A. Gellius: Attikai éjszakák I.
könyv Attikai éjszakák I.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat, - Hasonmás kiadás Aulus Gellius (125 körül ...

5%
63.16 RON 60.01 RON
Deák-Sárosi László: A jel újbóli helyreállítása
könyv A jel újbóli helyreállítása

Magyar Napló Kiadó, 2020

Deák-Sárosi Lászlónak A szimbolikus-retorikus film címen 2016-ban megjelent PhD-értekezése a képi retorika mozgóképi kiterjesztésével szá...

15%
49.12 RON 41.76 RON
Üstököst látni
könyv Üstököst látni

Jaffa Kiadó, 2018

A 16-17. században megszaporodtak a különböző égi vagy annak vélt jelenségekről szóló beszámolók. A levelezésekben, naplókban és egyéb ké...

15%
70.04 RON 59.54 RON
Stemler Ágnes (szerk.): Források és hagyományképek
könyv Források és hagyományképek

Gondolat Kiadói Kör, 2014

"Kötetünk szerzői elsősorban régi könyvekkel és kéziratokkal foglalkoznak, ezért ahogy a címe (Források és hagyományképek) is jelzi, a ta...

42.11 RON
Pap Kinga: A misztérium poétikája
könyv A misztérium poétikája

Savaria University Press, 2018

Tökéletesen értelmetlen, amire vállalkozom, mégis tehetetlen vagyok. Parancs, hívás és akarás egyszerre az írás, az írás, ami nemcsak a g...

15%
34.81 RON 29.59 RON
L. Varga Péter: Más tartományok
könyv Más tartományok

PRAE.HU, 2019

A tér poétikájának, a terekről szóló szakirodalomnak, valamint az utazási irodalomnak beláthatatlan a bibliográfiája. Jelen kötet nem kív...

15%
48.98 RON 41.64 RON
Szabó Róbert Csaba; Vida Gábor (vál.): A hibátlanság vágya - A Látó nívódíjai 1991-2009
könyv A hibátlanság vágya - A Látó nívódíjai 1991-2009

Bookart Kiadó, 2010

Ez az antológia 19 év LÁTÓ-nívódíjasainak szövegeit tartalmazza, mintha egy túlméretezett lapszámot szerkesztettünk volna, amely 1991-től...

54.60 RON
Augustinus Moravus Olomucensis
könyv Augustinus Moravus Olomucensis

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

Magyarországra már jelentős munkássággal a háta mögött érkezett: csillagászati kiadványok mellett Padovában írta és Velencében ki is adta...

5%
28.07 RON 26.67 RON
Bálint Sándor: A közös sors felelőssége
könyv A közös sors felelőssége

Forum Könyvkiadó, 2018

A közös sors felelőssége című szöveggyűjtemény vajdasági, szerbiai, magyarországi, romániai és szlovákiai akadémikusokkal, egyetemi tanár...

15%
49.12 RON 41.76 RON
Szabó Attila: A valós színterei
könyv A valós színterei

PRAE.HU, 2019

A kötet tanulmányai abból a szociológiai előfeltevésből indulnak ki, hogy nem csak azt érdemes vizsgálni, hogyan hat a színházra a valósá...

15%
41.96 RON 35.67 RON
Hallgatás
könyv Hallgatás

PRAE.HU, 2019

Bizonyos kulturális és történeti körülmények között irodalomnak hívják azt az intézményt, amelyben mindent el és ki lehet mondani, illetv...

15%
48.98 RON 41.64 RON
Székely Miklós: Ádám Jenő élete és munkássága
könyv Ádám Jenő élete és munkássága

Püski Kiadó, 2000

Ádám Jenő munkássága kiegészítette Kodály nemzetnevelő koncepciójának megvalósíthatóságát, mely azóta is, mint 'Magyar módszer', meghódít...

10%
23.58 RON 21.23 RON
Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom terei
könyv A jugoszláviai magyar irodalom terei

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2019

Roginer Oszkár (1986, Újvidék) doktori értekezésének kiadása. Mi történik akkor, amikor egy közösség azonosulási hálójában átértékelőd...

10%
56.14 RON 50.53 RON
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980
könyv A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017

Berki Tímea gondos kutatásának eredménye ez a kötet, amely a történelmi és legfőképpen európai együttélés kronológiájáról, bibliográfiáró...

15%
54.74 RON 46.53 RON
Elbeszélések 1863-1864
könyv Elbeszélések 1863-1864

Ráció Kiadó, 2014

Jókai Mór műveinek újraindult kritikai kiadása ezúttal az 1863-ban és 1864-ben napvilágot látott elbeszéléseket adja közre, Rózsafalvi Zs...

52.63 RON
De sosem mondta: most már elég
könyv De sosem mondta: most már elég

Ráció Kiadó, 2008

Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára Szerénység, szorgalom és kitartás - e három szóval jellemezhetjük Vasy Géza munkásságát, s eze...

36.49 RON
Jelenkor - Irodalmi és művészeti folyóirat - 2017. június
15%
13.89 RON 11.81 RON
Lisztóczky László: „Szeretettel írom ide a nevem”
könyv „Szeretettel írom ide a nevem”

Kráter Műhely Egyesület, 2016

,,Mindenekelőtt tanítványaimra, barátaimra és gyűjtőtársaimra gondolva született meg ez a kötet, melyet könyvtáram helytörténeti anyagábó...

5%
42.11 RON 40.01 RON
Bognár Antal: A gurítónál
könyv A gurítónál

Napkút Kiadó, 2018

A szerző tizedik könyve összegzés, ötven év rövidprózáit fűzi fel benne az emberlétbe érkezés és az eltávozás két titokzatos várószobája ...

15%
56.00 RON 47.60 RON
Kaiser László: Áldassál, emberi Verejték
könyv Áldassál, emberi Verejték

Hungarovox Kiadó, 2016

Az elmúlt másfél évtizedben kérésre vagy belső ösztökélésre számos író, költő portréját, köszöntését, búcsúztatását rögzítettem. Örömmel ...

21.05 RON
A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma
könyv A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019

Az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, valamint az MTA-ELTE Humanizmus Kelet...

15%
28.07 RON 23.86 RON
A literatura almanachja 1930
antikvár A literatura almanachja 1930

Lantos Rt., 1930

8.42 RON - 11.23 RON