Klasszika-filológia kategória könyvei

Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
25.31 RON 22.78 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
33.12 RON 31.47 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
36.06 RON 34.26 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
56.09 RON 53.29 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
60.10 RON 57.10 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

38.73 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

20.03 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
32.05 RON 30.45 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
38.73 RON 36.80 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
46.74 RON 44.41 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

113.51 RON
Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány
könyv Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Argumentum, 2003

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti k...

5%
20.03 RON 19.03 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
37.39 RON 35.53 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
66.77 RON 63.44 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

41.40 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

33.39 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

20.03 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

46.74 RON
Kardos Tibor: Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)
antikvár Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

1959

13.22 RON
Orosz Lajos: Nikephoros "Breviarium"-ának londoni kézirata (angol-görög)
antikvár Nikephoros "Breviarium"-ának londoni kézirata (angol-görög)

Központi Antikvárium Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Pázmány P. Tudományegyetem, 1948

The London Manuscript of Nikephoros "Breviarium"; Magyar-Görög Tanulmányok

26.71 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Menandros (Klasszikus arcképek VI.)
antikvár Menandros (Klasszikus arcképek VI.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

13.22 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)
antikvár Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

13.22 RON
Válogatta Zsolt Angéla: Római Történetírók
antikvár Római Történetírók

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1986

7.88 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

29.38 RON
Ponori Thewrewk Emil: A hang mint műanyag
antikvár A hang mint műanyag

Ráció Kiadó, 2008

Ponori Thewrewk Emil neve leginkább a klasszika filológia területén jártasak számára cseng ismerősen, szokták még tudományszervező tevéke...

16.03 RON - 18.56 RON
James Dr. Gow: Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)
antikvár Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger-Féle Könyvkeresk., 1890

7.61 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 319.18 RON
Cornelius Tacitus: Julius Agricolának életéről és erkölcseiről
antikvár Julius Agricolának életéről és erkölcseiről

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1903

13.22 RON
Hársing László: Korok és eszmények I-II.
antikvár Korok és eszmények I-II.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1987

7.88 RON
M. Croiset: A görög eposz története II.
antikvár A görög eposz története II.

Magyar Tudományos Akadémia, 1898

30.45 RON - 30.58 RON
Tacitus: Tacitus összes művei II.
7.88 RON - 13.35 RON
Terentius: Az élősdi / Phormio   latinul és magyarul  Fordította: Maróti Egon
63.97 RON - 66.77 RON
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus
antikvár Ovidius és Lygdamus

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1908

36.77 RON
Charlotte M. Yonge: Elbeszélések a római világból (Az ifjúság számára)
14.56 RON - 45.27 RON
Anakreón: Anakreón - versek, dalok, töredékek
antikvár Anakreón - versek, dalok, töredékek

Magyar Helikon, 1962

9.21 RON - 18.70 RON
Cornelius Nepos: Cornelius Nepos munkái. Magyarázó és helyreigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula
antikvár Cornelius Nepos munkái. Magyarázó és helyreigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1864

26.21 RON
Pásztori Múzsa (Görög bukolikus költők)
antikvár Pásztori Múzsa (Görög bukolikus költők)

Magyar Helikon, 1961

10.55 RON
Szabó Árpád: Perikles kora Történeti és politikai áttekintés(PARTHENON-TANULMÁNYOK)
antikvár Perikles kora Történeti és politikai áttekintés(PARTHENON-TANULMÁNYOK)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Parthenon, 1942

7.88 RON
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a nép.
antikvár Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a nép.

Könyvlabirintus Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Bécs, 1846

59.20 RON
Szádeczky-Kardoss Samu: Sallustius-De coniuratione Catilinae (Auctores Latini XII.)
antikvár Sallustius-De coniuratione Catilinae (Auctores Latini XII.)

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1970

53.42 RON
Ney Ferenc: Ifjúsági színművek
antikvár Ifjúsági színművek

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel Rt., 1884

88.23 RON
G. H. Niepoort: Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio
antikvár Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tyrnaviae, 1765

324.52 RON
A nősténykentaur - Antik prózaírók
antikvár A nősténykentaur - Antik prózaírók

Európa Könyvkiadó, 1977

7.88 RON - 17.23 RON
Bárány Gerő: Útközben (gondolattöredékek)
antikvár Útközben (gondolattöredékek)

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927

20.03 RON
Az emberiség öröksége I-III.
antikvár Az emberiség öröksége I-III.

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Könyvklub

92.01 RON
Ortutay Gyula szerk.: Tacitus
antikvár Tacitus

Gondolat Kiadó, 1961

7.88 RON - 9.35 RON
Horaz: Oden
antikvár Oden

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Insel Taschenbuch, 1992

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

33.25 RON
Gábor-Kerényiné-Megyer: Görög és római irodalom
antikvár Görög és római irodalom

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1958

19.90 RON
Péterfy Jenő: Három görög drámaíró
antikvár Három görög drámaíró

Franklin-Társulat

7.88 RON - 13.09 RON
Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus
antikvár Lucius Ulpius Marcellus

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1882

63.16 RON
Moravcsik Gyula (szerk.): Antik tanulmányok-Studia antiqua V. kötet 1-2. szám
antikvár Antik tanulmányok-Studia antiqua V. kötet 1-2. szám

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1958

33.25 RON
Falus Róbert: Sophoklés
antikvár Sophoklés

Művelt Nép Könyvkiadó, 1954

7.88 RON
Cicero, Fábián Gábor: Cicero összes levelei időrendes sorozatban IV-V. kötet egyben
antikvár Cicero összes levelei időrendes sorozatban IV-V. kötet egyben

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Emich Gusztáv, 1862

160.12 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Klasszikus arcképek:I-X.
antikvár Klasszikus arcképek:I-X.

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

117.39 RON
Ilia Mihály: Hungarológiai Értesítő 1986/1-2. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata/VIII. évfolyam 1-2. szám
26.58 RON