Klasszika-filológia kategória könyvei

Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
25.98 RON 23.39 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
34.01 RON 32.31 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
37.02 RON 35.17 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
57.59 RON 54.72 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

39.76 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

20.57 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
39.76 RON 37.78 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
53.48 RON 50.81 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

116.55 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
38.39 RON 36.48 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
68.56 RON 65.14 RON
Textológia - filológia - értelmezés
könyv Textológia - filológia - értelmezés

Dupress, 2015

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sa...

15%
39.76 RON 33.80 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

34.28 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

20.57 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

53.48 RON
Kardos Tibor: Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)
antikvár Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

1959

13.57 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

30.17 RON
Ney Ferenc: Ifjúsági színművek
antikvár Ifjúsági színművek

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel Rt., 1884

90.46 RON
G. H. Niepoort: Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio
antikvár Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tyrnaviae, 1765

328.75 RON
Bárány Gerő: Útközben (gondolattöredékek)
antikvár Útközben (gondolattöredékek)

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927

20.57 RON
Tóth István: Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)
antikvár Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)

Pápaszem Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 2001

26.05 RON
Plutarchos: Caesar élete (Officina könyvtár 30.)
antikvár Caesar élete (Officina könyvtár 30.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

10.83 RON - 10.97 RON
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

53.89 RON
Homeri Iliadis (Epitome)  Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)
antikvár Homeri Iliadis (Epitome) Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)

Antikvár Könyvkínáló

viseltes állapotú antikvár könyv

Vindobonae, 1882

Latin - ógörög - Ismertető: 1. - Epitome Francisci Hocheggeri - In usum scholarum - Iterum edidit Augustinus Scheindler - 2. - Kiadás...

80.85 RON
Dr. Acsay István: Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...
antikvár Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. Könyvkereskedés, 1914

40.23 RON
Dr. Mihály István (ford.): C. Cornelius Tacitus évkönyvei.
antikvár C. Cornelius Tacitus évkönyvei.

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert

27.42 RON
P. Cornelii Taciti: Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.
antikvár Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lipsiae, 1914

13.19 RON
L. Annaeus Seneca: Vigasztalása Marciához
antikvár Vigasztalása Marciához

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráth Mór, 1858

Fordította Zsoldos Ignácz

85.04 RON
Hegyi Dolores: A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)
antikvár A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)

ÁRPÁD ANTIKVÁRIUM

jó állapotú antikvár könyv

MBE Nagy Lajos Magánegyetem, 1992

34.14 RON
Dr. Balogh Ányos: Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

10.83 RON
Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)
antikvár A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó, 1905

39.85 RON
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1911

66 képpel

39.85 RON
Vízkelety András: Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr
antikvár Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Balassi Kiadó, 1998

41.14 RON
Péterfy Jenő: A három görög tragédia-költő
antikvár A három görög tragédia-költő

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1898

19.92 RON
Eggenberger J. És Fia: Hellen classicusok magyar fordításokban III.
antikvár Hellen classicusok magyar fordításokban III.

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger J. És Fia, 1847

Párhuzamos életrajzok Plutarchból

120.20 RON
Dr. Balogh Ányos - Dr. Oszvald Arisztid: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

10.83 RON
Tompek Lászlóné: Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája
antikvár Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1983

10.83 RON - 47.99 RON
Hereditas Graeco-Latinitatis - Tempora Mutantur - Tanulmányok az időről és a bűnről
antikvár Hereditas Graeco-Latinitatis - Tempora Mutantur - Tanulmányok az időről és a bűnről

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

DEBRECENI EGYETEM, 2015

102.70 RON
Dr. Sebestyén Károly: A római irodalom története
antikvár A római irodalom története

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1902

15.99 RON
Magyar Helikon: Agyagtáblák üzenete
antikvár Agyagtáblák üzenete

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1963

23.31 RON
Iuvenalis: Iuvenalis szatírái (latin-magyar kétnyelvű, 800 pld-ban jelent meg!)
41.14 RON - 68.42 RON
Fehér Bálint: Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára
25.92 RON - 27.29 RON
Hoffmann Zsuzsanna szerk.: A nyolcvanéves Maróti Egon tiszteletére
antikvár A nyolcvanéves Maróti Egon tiszteletére

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lectum Kiadó, 2007

"Csak az örök érték modern, akár ha ezer éves is" - vallja Maróti Egon professzor, akinek nyolcvanadik születésnapja tiszteletére jelent ...

61.70 RON
Magyar Helikon: Epheszoszi Xenophón/Anthia és Habrokomész
antikvár Epheszoszi Xenophón/Anthia és Habrokomész

Eiffel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

13.71 RON
Rajsli Ilona: Délvidéki nyelvemlékeink I. - Nyelvtörténeti tanulmányok
antikvár Délvidéki nyelvemlékeink I. - Nyelvtörténeti tanulmányok

Tûzõr Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerkesztői Kiadás, 1994

68.42 RON
Geréb József (ford.): Herodotos történeti könyvei II.kötet IV-VI.könyv (Görög és latin remekírók)
antikvár Herodotos történeti könyvei II.kötet IV-VI.könyv (Görög és latin remekírók)

Poéta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1893

39.98 RON
Szabó György: Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)
antikvár Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kolozsvár, 1982

27.29 RON
Dr. Szabó János: Theophrastus Paracelsus mikrokosmos- és makrokosmos- elméletének hatása Goethe Faustjára
antikvár Theophrastus Paracelsus mikrokosmos- és makrokosmos- elméletének hatása Goethe Faustjára

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debreceni Református Kollégium, 1938

68.42 RON
Sebestyén Károly: A római irodalom kistükre
10.83 RON - 10.97 RON
Therophrasztosz: Jellemrajzok
antikvár Jellemrajzok

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1982

25.78 RON
vitéz Rédei Gerő (összeáll.): Fordításgyűjtemény a latin klasszikusokból
antikvár Fordításgyűjtemény a latin klasszikusokból

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Egri Nyomda Rt., 1929

41.12 RON
Dávid István (szerk.): Cicero de imperio cn. Pompeii (de lege manilia) pro p. sulla, pro p. sestio I-II.
antikvár Cicero de imperio cn. Pompeii (de lege manilia) pro p. sulla, pro p. sestio I-II.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.T., 1922

27.42 RON
M.L. West: Szövegkritika és szövegkiadás
antikvár Szövegkritika és szövegkiadás

Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Typotex Kiadó, 1999

Ha ókori szöveget vesz kezébe az olvasó, még akkor sem lehet biztos abban, hogy valóban "eljut" hozzá a szerzői üzenet, még ha történetes...

32.91 RON
Gáldi László: A román verstörténet korszakai. (I-II. rész.) (Különnyomat a Filológiai Közlöny 1960/2. számából)
93.24 RON
Curtius György görög nyelvtana (alaktan)
antikvár Curtius György görög nyelvtana (alaktan)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1896

93.42 RON
Rácz Jenő Ferenc: Aurelius Augustinus világnézete
antikvár Aurelius Augustinus világnézete

Könyvmámor Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Dürer Nyomda És Kiadó Kft.

68.42 RON
Bárczi I.-Jarecsni L. (szerk.): Latin szöveggyűjtemény (Aeneis V-XII.-Metamorpohoses)
antikvár Latin szöveggyűjtemény (Aeneis V-XII.-Metamorpohoses)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993

54.71 RON