Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
11.4 RON 10.3 RON
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
27.0 RON 24.3 RON
Platón: Szókratész védőbeszéde - A lakoma
könyv Szókratész védőbeszéde - A lakoma

Európa Könyvkiadó, 2009

A kötet tartalma: Szókratész védőbeszéde. (Devecseri Gábor fordítása.) A lakoma. (Telegdi Zsigmond fordítása.) Szókratészról és Platónról

15%
11.4 RON 9.7 RON
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei
könyv Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei

Lectum Kiadó, 2010

Cicero összes perbeszédei magyarul.

5%
127.9 RON 121.5 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
38.4 RON 36.5 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
35.3 RON 33.6 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
59.8 RON 56.9 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
64.0 RON 60.8 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

41.3 RON
Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból
könyv Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A Táin Bó Cúailnge mind az ír, mind az európai irodalom egyik meghatározó alkotása, mely legalább annyira jelentős az eposzok és az egy-e...

5%
39.9 RON 37.9 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
34.2 RON 32.5 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

21.4 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
41.3 RON 39.3 RON
Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány
könyv Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Argumentum, 2003

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti k...

5%
21.4 RON 20.4 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

120.9 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
39.9 RON 37.9 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
45.5 RON 43.3 RON
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

61.2 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
71.1 RON 67.6 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

44.1 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

35.6 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

21.4 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

49.8 RON
Hegedűs Géza: Aktuális Aiszkhülosz - Aiszkhülosz két világa avagy a drámatörténet kezdete
antikvár Aktuális Aiszkhülosz - Aiszkhülosz két világa avagy a drámatörténet kezdete

Trezor Kiadó, 1995

Célpont antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

18.0 RON
Nagy János: Forráskutatás a római militia limitanea eredetkérdéséhez és történetéhez
antikvár Forráskutatás a római militia limitanea eredetkérdéséhez és történetéhez

Debrecen, 1938

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

38.9 RON
Semlyén István (válogatta): Ész istennő nevében (téka)
antikvár Ész istennő nevében (téka)

Kriterion Könyvkiadó, 1977

12.7 RON - 12.8 RON
Longus: Daphnis és Chloé (számozott)
antikvár Daphnis és Chloé (számozott)

Hellas Verlag

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

88.1 RON
Stefanie Martin-Kilcher; Marc Zaugg: Fundort Schweiz III.- Die Römerzeit
antikvár Fundort Schweiz III.- Die Römerzeit

nincs megadva, 1983

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

32.9 RON
Schill Salamon: A régi görög irodalom története
28.3 RON - 35.6 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Graz, 1769

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 175.3 RON
Horaz: Oden
antikvár Oden

Insel Taschenbuch, 1992

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

37.2 RON
Illés Béla: Spartacus (Officina könyvtár 79.)
antikvár Spartacus (Officina könyvtár 79.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1945

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

26.9 RON
Antik tanulmányok - Studia Antiqua XXXIV. kötet 1.szám
antikvár Antik tanulmányok - Studia Antiqua XXXIV. kötet 1.szám

Akadémiai Kiadó, 1990

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

18.0 RON
Abbate Stephano Schoenwisner: Compendium Antiquitatum Romanarum
antikvár Compendium Antiquitatum Romanarum

Budae, 1821

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

94.1 RON
Zsámboki Gyula: Marci tullii Ciceronis de imperio gnaei Pompei (Jeles írók iskolai tára XXVII.)
antikvár Marci tullii Ciceronis de imperio gnaei Pompei (Jeles írók iskolai tára XXVII.)

Franklin-Társulat, 1924

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

35.9 RON
Válogatta Zsolt Angéla: Római Történetírók
antikvár Római Történetírók

Európa Könyvkiadó, 1986

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

8.9 RON
Csengeri János (ford.): Euripides drámái II. és III. kötet
antikvár Euripides drámái II. és III. kötet

Magyar Tudományos Akadémia, 1915

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

21.2 RON
Taciti, Ring Mihály (magyarázta): Germania
antikvár Germania

Lampel Róbert, 1871

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

25.9 RON
Acta antiqua et archaeologica (Tomus X.)- Kisebb dolgozatok a klasszika-filológia és a régészet köréből
22.4 RON
Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Acta Universitas Szegediensis Opuscula Byzantia X.)
89.6 RON
Dr. Bászel Aurél: Az ókori classikusok tanulmánya mint általános műveltségünk egyik főeszköze
antikvár Az ókori classikusok tanulmánya mint általános műveltségünk egyik főeszköze

Kókai Lajos, 1883

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

43.3 RON
Orpheus Noster 2009/1.
antikvár Orpheus Noster 2009/1.

Agroinform Kiadó, 2009

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

22.4 RON
Alfonso de Franciscis: Führer mit Rekonstruktionsversuchen Pompei-Herculaneum und die Villa Iovis in Capri Einst und Jetzt (Akkor és Most)
18.0 RON
Pseudotheokritea - Moschos - Bion - Technopaignia: A görög bukolikusok (Theokritos, Moschos, Bion) költeményei II. kötet Pseudotheokritea, Moschos, Bion, Technopainia
29.9 RON
Villemain: Pindar szelleme és a lantos költészet
28.3 RON - 31.3 RON
Töttössy Csaba (szerk.): Antik tanulmányok-Studia antiqua XXIX. kötet 2. szám
antikvár Antik tanulmányok-Studia antiqua XXIX. kötet 2. szám

Akadémiai Kiadó, 1982

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

18.0 RON
Terentius: Az élősdi / Phormio   latinul és magyarul  Fordította: Maróti Egon
68.1 RON - 71.1 RON
Szász Béla: Földkérdés Rómában
antikvár Földkérdés Rómában

Szerzői Kiadás, 1935

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

58.3 RON
Szent István-Társulat: A II. századi görög apologéták
antikvár A II. századi görög apologéták

Szent István Társulat, 1984

96.6 RON
Lazi Kiadó: Latin mondások: Cato mondásai-Publilius Syrus szentenciái
antikvár Latin mondások: Cato mondásai-Publilius Syrus szentenciái

Lazi Kiadó, 2002

Szindbád Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

22.4 RON
Polis Könyvkiadó: Római történetírók
antikvár Római történetírók

Polis Könyvkiadó, 1997

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

18.0 RON
Édes Jenő (szerk.): Marcus Tullius Cicero válogatott beszédei
35.4 RON - 46.8 RON
Kardos Gyula: Kadmosz utódai (magyar- orosz-angol) - Minikönyv
8.4 RON - 9.9 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Plectrum, 2008

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

32.9 RON
Antal Imre; Gaál László /szerk./: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya
antikvár Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya

Atheneum, 1940

Antikvár Könyvkínáló

közepes állapotú antikvár könyv

A gimnáziumok és leánygimnáziumok VI. és VII. osztálya számára - Ismertető/ízelítő: "Belelapozás".

17.8 RON
Maróti, Szádeczky-Kardos: Supplementum VI. (Acta Antiqua et Archaeologica)- Kisebb dolgozatok a klasszikafilológia és a régészet köréből XXII.
18.0 RON
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Franklin-Társulat, 1911

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

66 képpel

35.2 RON