Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
11.00 RON 9.90 RON
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
26.11 RON 23.50 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
34.17 RON 32.47 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
37.21 RON 35.35 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
57.88 RON 54.99 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
62.01 RON 58.91 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

39.96 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

20.67 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
33.07 RON 31.42 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
39.96 RON 37.97 RON
Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány
könyv Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Argumentum, 2003

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti k...

5%
20.67 RON 19.64 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

117.13 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
38.58 RON 36.66 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
48.23 RON 45.82 RON
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

59.25 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
68.90 RON 65.46 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

42.72 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

34.45 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

20.67 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

48.23 RON
Kardos Tibor: Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)
antikvár Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

1959

14.32 RON
Szilágyi János György: A hellenisztikus görög művészet
antikvár A hellenisztikus görög művészet

Oskola Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1959

21.56 RON
Gerevics Gusztáv (szerk.): T. Maccius Plautus trinummusa (iskolai használatra)
antikvár T. Maccius Plautus trinummusa (iskolai használatra)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1880

27.34 RON
Stefanie Martin-Kilcher; Marc Zaugg: Fundort Schweiz III.- Die Römerzeit
antikvár Fundort Schweiz III.- Die Römerzeit

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

nincs megadva, 1983

31.84 RON
Tihanyi Bánk: Az istenek megjelenése Euripides drámáiban (Magyar-görög tanulmányok 17.)
antikvár Az istenek megjelenése Euripides drámáiban (Magyar-görög tanulmányok 17.)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1941

27.49 RON
Orosz Lajos: Nikephoros "Breviarium"-ának londoni kézirata (angol-görög)
antikvár Nikephoros "Breviarium"-ának londoni kézirata (angol-görög)

Központi Antikvárium Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Pázmány P. Tudományegyetem, 1948

The London Manuscript of Nikephoros "Breviarium"; Magyar-Görög Tanulmányok

28.94 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Menandros (Klasszikus arcképek VI.)
antikvár Menandros (Klasszikus arcképek VI.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

14.32 RON
Töttössy Csaba (szerk.): Antik tanulmányok-Studia antiqua XXIX. kötet 1. szám
antikvár Antik tanulmányok-Studia antiqua XXIX. kötet 1. szám

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1982

17.37 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)
antikvár Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

14.32 RON
(Szerző) Plutarkhosz - (Fordító) Máthé Elek: Párhuzamos Életrajzok I-II. (Plutarkhosz) -(Bibliotheca Classica)
antikvár Párhuzamos Életrajzok I-II. (Plutarkhosz) -(Bibliotheca Classica)

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1978

A római császárkor elején, az i. sz. 1-2. század fordulóján élt Plutarkhosz ebben a munkájában, mely ötven életrajz-novellát tartalmaz, a...

67.86 RON
Hajdú István: Varietas delectat - Latin mondások
antikvár Varietas delectat - Latin mondások

General Press Kiadó

Jelen válogatásunk anyagát elsősorban a római kultúra virágkorából vettük, de kisebb mértékben helyet kaptak itt a későbbi, császárkorban...

8.13 RON - 10.75 RON
Válogatta Zsolt Angéla: Római Történetírók
antikvár Római Történetírók

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1986

8.54 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

31.84 RON
Ponori Thewrewk Emil: A hang mint műanyag
antikvár A hang mint műanyag

Ráció Kiadó, 2008

Ponori Thewrewk Emil neve leginkább a klasszika filológia területén jártasak számára cseng ismerősen, szokták még tudományszervező tevéke...

16.54 RON - 19.15 RON
James Dr. Gow: Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)
antikvár Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger-Féle Könyvkeresk., 1890

6.72 RON
Claudianus: Claudius Claudianus versei
antikvár Claudius Claudianus versei

Európa Könyvkiadó, 1988

16.54 RON - 33.07 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
antikvár A római irodalom története I.

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

43.41 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
antikvár Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

12.26 RON - 17.22 RON
Taciti, Ring Mihály (magyarázta): Germania
antikvár Germania

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1871

25.07 RON
Orpheus Noster 2009/1.
antikvár Orpheus Noster 2009/1.

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Agroinform Kiadó, 2009

21.70 RON
Aczél Dezső (szerk.): M. Tulli Ciceronis in C. Verrem actio prima - Diák könyvtár 71. szám
antikvár M. Tulli Ciceronis in C. Verrem actio prima - Diák könyvtár 71. szám

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Budapest, 1940

Fordította, praeparatioval és nyelvtani magyarázatokkal ellátta: Munkácsi Antal. latin-magyar

36.03 RON
Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái
antikvár Szophoklész tragédiái

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1985

13.02 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 139.16 RON
Csengery János (ford.): Aischylos tragédiái (Átdolgozott, új kiadás)
antikvár Aischylos tragédiái (Átdolgozott, új kiadás)

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Kiadó

36.17 RON
Cornelius Tacitus: Julius Agricolának életéről és erkölcseiről
antikvár Julius Agricolának életéről és erkölcseiről

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1903

14.32 RON
Hársing László: Korok és eszmények I-II.
antikvár Korok és eszmények I-II.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1987

8.54 RON
Ifjabb Plinius: Levelek - Bibliotheca Classica
antikvár Levelek - Bibliotheca Classica

Oskola Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1981

27.34 RON
M. Croiset: A görög eposz története II.
antikvár A görög eposz története II.

Magyar Tudományos Akadémia, 1898

31.42 RON - 31.56 RON
Homeros: Homeros Iliasa (Remekírók Képes Könyvtára)
antikvár Homeros Iliasa (Remekírók Képes Könyvtára)

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1902

34.06 RON
Tacitus: Tacitus összes művei II.
8.13 RON - 13.78 RON
Ürögdi György: Kard és törvény  (Marius és Sulla kora)
8.13 RON - 20.67 RON
Magyar Helikon: Agyagtáblák üzenete
antikvár Agyagtáblák üzenete

Magyar Helikon, 1963

23.43 RON - 27.56 RON
Terentius: Az élősdi / Phormio   latinul és magyarul  Fordította: Maróti Egon
66.01 RON - 68.90 RON
N.A. Maskin: Augustus principatusa -kialakulása és társadalmi lényege
86.67 RON - 135.04 RON
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus
antikvár Ovidius és Lygdamus

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1908

31.90 RON
Helikon Kiadó: A leány meg az isten    (Görög szerelmes novellák)
8.13 RON - 13.64 RON
Seneca, Epiktetos, Marcus A.: Az évek millióit szemlélhetem
antikvár Az évek millióit szemlélhetem

Magyar Hírlap-Maecenas, 1993

17.78 RON - 20.53 RON
Livius: Livius- A római nép története a város alapításától I-II.
antikvár Livius- A római nép története a város alapításától I-II.

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1982

20.11 RON