Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
10.58 RON 9.52 RON
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
25.13 RON 22.62 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
35.80 RON 34.01 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
32.89 RON 31.25 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
55.70 RON 52.91 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
59.67 RON 56.69 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

38.46 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
31.83 RON 30.24 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

19.89 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
38.46 RON 36.54 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

112.72 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
37.13 RON 35.27 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
42.43 RON 40.31 RON
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

57.02 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
66.30 RON 62.98 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

41.11 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

33.15 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

19.89 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

46.41 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 096.26 RON
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

43.84 RON
Horaz: Oden
antikvár Oden

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Insel Taschenbuch, 1992

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

34.67 RON
Bárdos László: A célra vezető eltévedés
antikvár A célra vezető eltévedés

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2016

13.78 RON
Dávid István - Pozder Károly (szerkesztette és magyarázta: Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.
antikvár Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1901

42.76 RON
Dr. Huszti József: Latin Chrestomathia (Latin nyelvi olvasmányok)
antikvár Latin Chrestomathia (Latin nyelvi olvasmányok)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó vállalat, 1990

Bibliotheca discipulorum - Latin nyelv és irodalom A gimnáziu...

13.78 RON
Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Acta Universitas Szegediensis Opuscula Byzantia X.)
83.54 RON
Ilia Mihály: Hungarológiai Értesítő 1986/1-2. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata/VIII. évfolyam 1-2. szám
27.71 RON
Bessenyei György: Rómának viselt dolgai
antikvár Rómának viselt dolgai

Tankönyvkiadó, 1966

12.60 RON - 13.26 RON
Menandros; Devecseri Gábor (ford.): Ítéletkérők
antikvár Ítéletkérők

Akadémiai Kiadó, 1971

33.15 RON - 46.41 RON
Epheszoszi Xenophón: Anthia és Habrokomész
antikvár Anthia és Habrokomész

Magyar Helikon, 1975

7.82 RON - 10.61 RON
Ponori Thewrewk Emil: A hang mint műanyag
antikvár A hang mint műanyag

Ráció Kiadó, 2008

Ponori Thewrewk Emil neve leginkább a klasszika filológia területén jártasak számára cseng ismerősen, szokták még tudományszervező tevéke...

18.43 RON - 19.89 RON
Szabó György: Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)
antikvár Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kolozsvár, 1982

27.71 RON
Antal Imre; Gaál László /szerk./: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya
antikvár Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya

Antikvár Könyvkínáló

közepes állapotú antikvár könyv

Atheneum, 1940

A gimnáziumok és leánygimnáziumok VI. és VII. osztálya számára - Ismertető/ízelítő: "Belelapozás".

16.57 RON
Szent István-Társulat: A II. századi görög apologéták
antikvár A II. századi görög apologéták

Szent István Társulat, 1984

90.04 RON
Aristophanes: Lysistrate (Officina könyvtár)
antikvár Lysistrate (Officina könyvtár)

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

8.22 RON
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1911

66 képpel

32.78 RON
Marcus T. Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz
antikvár Marcus T. Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz

Tûzõr Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Bécsben, 1846

19.62 RON
M. Tullii Ciceronis: In L. sergium catilinam (Jeles írók iskolai tára)
antikvár In L. sergium catilinam (Jeles írók iskolai tára)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat

55.56 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Menandros (Klasszikus arcképek VI.)
antikvár Menandros (Klasszikus arcképek VI.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

13.78 RON
Trencsényi-Waldapfel Imre: Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)
antikvár Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

13.78 RON
Aczél Dezső (szerk.): M. Tulli Ciceronis in C. Verrem actio prima - Diák könyvtár 71. szám
antikvár M. Tulli Ciceronis in C. Verrem actio prima - Diák könyvtár 71. szám

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Budapest, 1940

Fordította, praeparatioval és nyelvtani magyarázatokkal ellátta: Munkácsi Antal. latin-magyar

34.67 RON
Plutarchos: Caesar élete (Officina könyvtár 30.)
antikvár Caesar élete (Officina könyvtár 30.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

9.95 RON - 10.61 RON
Csengery János (ford.): Aischylos tragédiái (Átdolgozott, új kiadás)
antikvár Aischylos tragédiái (Átdolgozott, új kiadás)

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Kiadó

34.81 RON
dr. Csengery János szerk.; dr. Kun Sándor dr. Nagy Pál: Szemelvények Ovidiusból
antikvár Szemelvények Ovidiusból

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1936

36.06 RON
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

30.63 RON
Németh Béla: A Pellai Poszeidipposz epigrammái
antikvár A Pellai Poszeidipposz epigrammái

Tûzõr Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eötvös József Könyvkiadó, 2005

A Pellában született Poszeidipposz (kb. 310-240 Kr.e.) egyike volt a hellénisztikus görög költészet legnagyobb epigramma- ill. elégiaírói...

55.56 RON
Szabó Árpád: Perikles kora Történeti és politikai áttekintés(PARTHENON-TANULMÁNYOK)
antikvár Perikles kora Történeti és politikai áttekintés(PARTHENON-TANULMÁNYOK)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Parthenon, 1942

8.22 RON
Claudianus: Claudius Claudianus versei
antikvár Claudius Claudianus versei

Európa Könyvkiadó, 1988

15.91 RON - 31.83 RON
Sebestyén Károly: A római irodalom kistükre
10.61 RON - 19.89 RON
Charlotte M. Yonge: Elbeszélések a római világból (Az ifjúság számára)
antikvár Elbeszélések a római világból (Az ifjúság számára)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. Könyvkereskedés

47.20 RON
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus
antikvár Ovidius és Lygdamus

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1908

30.70 RON
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
antikvár Gondolatok a könyvtárban

Dacia Könyvkiadó, 1983

7.82 RON - 11.93 RON
Fehér Bálint: Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára
antikvár Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára

Bisellantikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 1930

27.71 RON