Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
11.7 RON 10.6 RON
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
27.7 RON 25.0 RON
Platón: Szókratész védőbeszéde - A lakoma
könyv Szókratész védőbeszéde - A lakoma

Európa Könyvkiadó, 2009

A kötet tartalma: Szókratész védőbeszéde. (Devecseri Gábor fordítása.) A lakoma. (Telegdi Zsigmond fordítása.) Szókratészról és Platónról

15%
11.7 RON 10.0 RON
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei
könyv Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei

Lectum Kiadó, 2010

Cicero összes perbeszédei magyarul.

5%
131.2 RON 124.7 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
39.4 RON 37.5 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
36.2 RON 34.4 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
61.3 RON 58.3 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
65.7 RON 62.5 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

42.4 RON
Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból
könyv Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A Táin Bó Cúailnge mind az ír, mind az európai irodalom egyik meghatározó alkotása, mely legalább annyira jelentős az eposzok és az egy-e...

5%
40.9 RON 38.9 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
35.1 RON 33.4 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

21.9 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
42.4 RON 40.3 RON
Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány
könyv Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Argumentum, 2003

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti k...

5%
21.9 RON 20.8 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

124.1 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
40.9 RON 38.9 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
46.7 RON 44.4 RON
Dér Terézia; Nótári Tamás: Görög bölcsességek - Tanuld és tanítsd a jobbat! (görög-latin-magyar)
könyv Görög bölcsességek - Tanuld és tanítsd a jobbat! (görög-latin-magyar)

Lectum Kiadó, 2005

Kötetünk az antik görög irodalom számos alkotójának gondolataiból tartalmaz szerény válogatást latin és magyar fordítással. Arra törekedt...

15%
29.1 RON 24.8 RON
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

62.8 RON
Textológia - filológia - értelmezés
könyv Textológia - filológia - értelmezés

Dupress, 2015

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sa...

15%
42.4 RON 36.1 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
73.0 RON 69.4 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

45.3 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

21.9 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

36.5 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

51.1 RON
Hegedűs Géza: Aktuális Aiszkhülosz - Aiszkhülosz két világa avagy a drámatörténet kezdete
18.4 RON
Nagy János: Forráskutatás a római militia limitanea eredetkérdéséhez és történetéhez
39.9 RON
Semlyén István (válogatta): Ész istennő nevében (téka)
antikvár Ész istennő nevében (téka)

Kriterion Könyvkiadó, 1977

13.0 RON - 13.2 RON
Longus: Daphnis és Chloé (számozott)
antikvár Daphnis és Chloé (számozott)

Hellas Verlag

90.5 RON
Sophoklés: Sophoklés drámái
antikvár Sophoklés drámái

Magyar Helikon, 1959

Ismertető: A kézirati hagyomány Szophoklész hét legjobbnak tartott tragédiáját őrizte meg, mintegy száz évvel ezelőtt pedig egy szerencsé...

45.9 RON
Horátzius' levelei Wielandnak magyarázó jegyzéseivel 1811
antikvár Horátzius' levelei Wielandnak magyarázó jegyzéseivel 1811

Sopron, 1811

Fordította Kis János Sopronyban, Szíesz' Maradéki' betüjivel.

120.6 RON
Platon: Sokrates védőbeszéde, Kriton, Phaedon s részletek az államból
29.0 RON
Ponori Thewrewk Emil: A hang mint műanyag
antikvár A hang mint műanyag

Ráció Kiadó, 2008

Ponori Thewrewk Emil neve leginkább a klasszika filológia területén jártasak számára cseng ismerősen, szokták még tudományszervező tevéke...

23.0 RON
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
antikvár Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

39.4 RON - 42.2 RON
Stefanie Martin-Kilcher; Marc Zaugg: Fundort Schweiz III.- Die Römerzeit
33.8 RON
Schill Salamon: A régi görög irodalom története
29.1 RON - 36.5 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 206.5 RON
Horaz: Oden
antikvár Oden

Insel Taschenbuch, 1992

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

38.2 RON
Simon Zsolt: Vorarbeiten zu einer hethitischen demographie I. (Istvan Hahn Lecturers III.)
23.0 RON
Csengeri János dr. (szerk.): Sophokles Antigonéja
antikvár Sophokles Antigonéja

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1906

Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János Dr. egyetemi tanár. Második, átdolgozott kiadás.

32.0 RON
Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul
antikvár Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul

Mérték Kiadó, 2005

(Mészöly Gedeon fordításában, Kodály Zoltán előszavával)

14.5 RON - 43.8 RON
Zsolt Angéla (válogatta): Római történetírók
antikvár Római történetírók

Európa Könyvkiadó, 1986

8.7 RON - 21.8 RON
Illés Béla: Spartacus (Officina könyvtár 79.)
antikvár Spartacus (Officina könyvtár 79.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1945

27.6 RON
Antik tanulmányok - Studia Antiqua XXXIV. kötet 1.szám
18.4 RON
Kerényi Károly (szerk.): Beszélgetések A Szerelemről - Pseudo-Antisthenés (I.kiadás, Kner Erzsébet kötés)
36.8 RON
Abbate Stephano Schoenwisner: Compendium Antiquitatum Romanarum
96.6 RON
Zsámboki Gyula: Marci tullii Ciceronis de imperio gnaei Pompei (Jeles írók iskolai tára XXVII.)
36.8 RON
Menandrosz: A lenyírt hajú lány (Az ókori irodalom kiskönyvtára)
23.0 RON
Válogatta Zsolt Angéla: Római Történetírók
antikvár Római Történetírók

Európa Könyvkiadó, 1986

9.1 RON
Csengeri János (ford.): Euripides drámái II. és III. kötet
antikvár Euripides drámái II. és III. kötet

Magyar Tudományos Akadémia, 1915

21.8 RON
Dr. Bászel Aurél: Thukydides beszédei
antikvár Thukydides beszédei

Kókai Lajos, 1881

50.6 RON
Taciti, Ring Mihály (magyarázta): Germania
antikvár Germania

Lampel Róbert, 1871

26.6 RON
Acta antiqua et archaeologica (Tomus X.)- Kisebb dolgozatok a klasszika-filológia és a régészet köréből
23.0 RON
Dr. Bászel Aurél: Az ókori classikusok tanulmánya mint általános műveltségünk egyik főeszköze
44.5 RON