Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
11.37 RON 10.23 RON
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
27.00 RON 24.30 RON
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
38.47 RON 36.55 RON
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
35.34 RON 33.57 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
64.12 RON 60.91 RON
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
59.85 RON 56.86 RON
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

41.32 RON
Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból
könyv Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A Táin Bó Cúailnge mind az ír, mind az európai irodalom egyik meghatározó alkotása, mely legalább annyira jelentős az eposzok és az egy-e...

5%
39.90 RON 37.90 RON
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
34.20 RON 32.49 RON
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

21.37 RON
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
41.32 RON 39.25 RON
Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány
könyv Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Argumentum, 2003

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti k...

5%
21.37 RON 20.30 RON
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

121.12 RON
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
39.90 RON 37.90 RON
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
45.60 RON 43.32 RON
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

61.27 RON
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
71.25 RON 67.69 RON
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

44.17 RON
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

35.62 RON
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

21.37 RON
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

49.87 RON
Dr. Csengeri János (ford.): Homeros Iliasa bő szemelvényekben
antikvár Homeros Iliasa bő szemelvényekben

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1908

28.50 RON - 34.20 RON
Platon: Sokrates védőbeszéde, Kriton, Phaedon s részletek az államból
antikvár Sokrates védőbeszéde, Kriton, Phaedon s részletek az államból

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. könyvkereskedése, 1904

28.27 RON
Csapláros István: A magyar irodalom útja Lengyelországban (1830 - 1918) - Dedikált
antikvár A magyar irodalom útja Lengyelországban (1830 - 1918) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1958

Dr. Treverényi Waldapfel Imre egy tanár, akademikus elvtársnak Őszinte tisztelettel Csapláros István Varsó, 61. nov. 28.

59.70 RON
Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev: Az álom (A "sejtelmes elbeszélések" poétikájáról) - Dedikált
antikvár Turgenyev: Az álom (A "sejtelmes elbeszélések" poétikájáról) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1977

Lengyel Bélának és Jánosnak szeretettel Zöldhelyi Zsuzsa 1978. nov. 25

44.73 RON
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

1 177.96 RON
P. Terentius Afer: Az élősdi / Phormio (Latinul és magyarul)
55.43 RON - 56.85 RON
Menandrosz: A lenyírt hajú lány (Az ókori irodalom kiskönyvtára)
antikvár A lenyírt hajú lány (Az ókori irodalom kiskönyvtára)

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1986

20.20 RON
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

47.11 RON
Gerevics Gusztáv (szerk.): T. Maccius Plautus trinummusa (iskolai használatra)
antikvár T. Maccius Plautus trinummusa (iskolai használatra)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1880

28.27 RON
Borzsák István: Dragma II.
antikvár Dragma II.

Abaúj Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Telosz Kiadó, 1996

28.43 RON
Orpheus Noster 2009/1.
antikvár Orpheus Noster 2009/1.

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Agroinform Kiadó, 2009

22.44 RON
Dr. Balogh Ányos - Dr. Oszvald Arisztid: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

22.44 RON
Persius és Iuvenalis: Szatírák
antikvár Szatírák

Európa Könyvkiadó, 1977

8.41 RON - 14.25 RON
Cornelius Nepos: Cornelius Nepos munkái. Magyarázó és helyreigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula
antikvár Cornelius Nepos munkái. Magyarázó és helyreigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula

Betû Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1864

28.27 RON
Mészöly Gedeon (Ford.): Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul (Mészöly Gedeon fordításában, Kodály Zoltán előszavával)
53.86 RON
Horaz: Oden
antikvár Oden

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Insel Taschenbuch, 1992

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

37.25 RON
Bárdos László: A célra vezető eltévedés
antikvár A célra vezető eltévedés

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2016

14.81 RON
Dávid István - Pozder Károly (szerkesztette és magyarázta: Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.
antikvár Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1901

45.94 RON
Dr. Huszti József: Latin Chrestomathia (Latin nyelvi olvasmányok)
antikvár Latin Chrestomathia (Latin nyelvi olvasmányok)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó vállalat, 1990

Bibliotheca discipulorum - Latin nyelv és irodalom A gimnáziu...

14.81 RON
Maróti Egon: A Delphoi Pythia sportversenyeinek győztesei (Apollo könyvtár 21.)
29.92 RON - 34.20 RON
Onasandri strategicus (Sylloge Tacticorum Graecorum)
antikvár Onasandri strategicus (Sylloge Tacticorum Graecorum)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1935

58.35 RON
Iulius Caesar: A polgárháború
antikvár A polgárháború

EURÓPA, 1966

17.10 RON - 25.51 RON
Leonis Imperatoris Tactica (Tomus I-II.) Sylloge Tacticorum Graecorum (Görög-latin nyelvű)
antikvár Leonis Imperatoris Tactica (Tomus I-II.) Sylloge Tacticorum Graecorum (Görög-latin nyelvű)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1917

141.37 RON
Horatius Q. Flaccus: Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.
antikvár Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1904

Bevezetésekkel s tárgyi magyarázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly

46.88 RON - 51.30 RON
Télfy János: A classica philologia encyclopaediája
antikvár A classica philologia encyclopaediája

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Emich Gusztáv, 1864

69.51 RON
Visy József: Plinius Panegyricusa és a görög retorikai elméletek
antikvár Plinius Panegyricusa és a görög retorikai elméletek

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Szeged, 1935

35.91 RON
Sophoklés: Sophoklés drámái
antikvár Sophoklés drámái

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1959

Ismertető: A kézirati hagyomány Szophoklész hét legjobbnak tartott tragédiáját őrizte meg, mintegy száz évvel ezelőtt pedig egy szerencsé...

44.73 RON
Dr. Mihály István (ford.): C. Cornelius Tacitus évkönyvei.
antikvár C. Cornelius Tacitus évkönyvei.

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert

35.91 RON
Huszti József dr.: T. Macci Plavti Captivi a reálgimnáziumok V. osztálya számára (Bibliotheca Discipulorum)
antikvár T. Macci Plavti Captivi a reálgimnáziumok V. osztálya számára (Bibliotheca Discipulorum)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1928

17.95 RON
Pintér László: Róma őstörténete
antikvár Róma őstörténete

Szentendre, 2000

9.26 RON - 9.97 RON
Maróti Egon (szerk.): Római történeti és irodalmi tanulmányok II. (Acta Antiqua et Archaeologica- Supplementum IV.)
17.95 RON
Kósztasz Varnalisz: Szókratész igazi védőbeszéde (Világirodalmi kiskönyvtár)
antikvár Szókratész igazi védőbeszéde (Világirodalmi kiskönyvtár)

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1959

8.83 RON
Longus: Daphnis és Chloé (számozott)
antikvár Daphnis és Chloé (számozott)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Hellas Verlag

88.27 RON
Abbate Stephano Schoenwisner: Compendium Antiquitatum Romanarum
antikvár Compendium Antiquitatum Romanarum

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Budae, 1821

94.26 RON
Kerényi Károly (szerk.): Beszélgetések A Szerelemről - Pseudo-Antisthenés (I.kiadás, Kner Erzsébet kötés)
35.91 RON
Zsámboki Gyula: Marci tullii Ciceronis de imperio gnaei Pompei (Jeles írók iskolai tára XXVII.)
antikvár Marci tullii Ciceronis de imperio gnaei Pompei (Jeles írók iskolai tára XXVII.)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1924

35.91 RON