Rendelésre készülő könyvek kategória

Barabás Samu; Thallóczy Lajos: A frangepán család oklevéltára I-II.
könyv A frangepán család oklevéltára I-II.

A Frangepán család régi középkori horvát nemesi család, amelyik a Zrínyi családdal együtt jelentős szerepet játszott az újkori magyar történelemben. A két kötetes okmánytár a családra vonatkozó for...

130.88 RON
könyv
Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története
5%
52.08 RON 49.48 RON
könyv
Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397
5%
38.73 RON 36.80 RON
könyv
Stern Ábrahám: Héber nyelvtan
5%
38.73 RON 36.80 RON