Nyelvészet kategória könyvei

Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
könyv A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

E könyv megjelenéséig a hazai és a nemzetközi könyvpiacon is hiánycikknek számított egy olyan, nem túl nagy terjedelmű kézikönyv, amely e...

15%
56.72 RON 48.21 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára III. - B-bes
könyv A magyar nyelv nagyszótára III. - B-bes

MTA Nyelvtudományi Intézete, 2011

A 18 kötetesre tervezett sorozat harmadik kötete a b betűs címszavak első felét tartalmazza. A szótári rész 2279 szócikkben 2248 önál...

5%
106.33 RON 101.01 RON
Tolcsvai Nagy Gábor /szerk./: A magyar nyelv jelene és jövője
könyv A magyar nyelv jelene és jövője

Gondolat Kiadói Kör, 2017

A magyar nyelv jelene és jövője című kötet tudományos kutatásokon alapuló, autentikus szintézist ad a magyar nyelv és a magyar nyelvközös...

15%
63.97 RON 54.37 RON
Robert de Beaugrande, Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe
könyv Bevezetés a szövegnyelvészetbe

Corvina Kiadó, 2000

A szövegnyelvészet az utóbbi évtizedekben a nyelvtudomány dinamikusan fejlődő ágává vált, amelynek korszerű oktatása a bölcsészettudomány...

5%
5.69 RON 5.41 RON
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke
könyv Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A kommunikáció az emberiség fejlődésének, sikereinek és kudarcainak a kulcsa. Egy-egy új szintnek a beszédnek, az írásnak, a nyomtatásn...

5%
21.18 RON 20.12 RON
Czibulka Imre: Helynevek máz alatt
könyv Helynevek máz alatt

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2011

Ez a kötet a Felvidék szlovákra cserélt magyar településneveit mutatja be. Hogy azok ne menjenek veszendőbe, szükségesnek tartottuk a nag...

5%
32.69 RON 31.06 RON
Czakó Gábor: Nyelvédesanyánk
könyv Nyelvédesanyánk

Cz. Simon Bt., 2016

Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében.

10%
44.07 RON 39.66 RON
Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv
könyv Ógörög: régies csángó nyelv

Fríg Kiadó, 2006

Mario Alinei az " Etrusco: Una forma arcaica di ungherese" ( Il Mulino Bologna, 2003 ), azaz "Etruszk: a magyar egy régies formája" című ...

5%
36.96 RON 35.11 RON
Varga Csaba: Szavaink a múltból
könyv Szavaink a múltból

Fríg Kiadó, 2010

Ha egy adott nyelvet beszélők egyes csoportjai területileg elszakadnak a törzsnyelvet beszélőktől és egymástól is, akkor ezután már minde...

5%
36.96 RON 35.11 RON
Helene Uri: Szavak a múltból
könyv Szavak a múltból

L'Harmattan Kiadó, 2015

Egy Európa északi peremén évezredek óta számkivetetten élő néphez, egy eltűnőben lévő világba visz ez a regény. A nyelvész Ellinor Smidt ...

5%
35.39 RON 33.62 RON
Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe
könyv Bevezetés a balti finn nyelvészetbe

Universitas Kiadó, 2000

A finnek, karjalaiak, vepszék, izsórok, vótok, észtek és lívek nyelvének tömör, teljes grammatikai elemzését nyújtja a könyv.

5%
11.37 RON 10.80 RON
Minya Károly: Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata
könyv Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

Minya Károly a mai magyar nyelvújítás, neologizmusok elkötelezett dokumentálója és kutatója. A témában két könyve jelent meg eddig a Tint...

5%
29.85 RON 28.36 RON
Nemesi Attila László: Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció
könyv Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció

Loisir Könyvkiadó, 2016

Nemesi Attila László (1975) nyelvész, kommunikációkutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének o...

5%
32.69 RON 31.06 RON
Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás
könyv Nyelv, beszéd, írás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

A pszicholingvisztika interdiszciplináris tudomány. Számos területén éppen napjainkban jönnek létre a fontos kutatási eredmények, amelyek...

5%
34.12 RON 32.41 RON
É. Kiss Katalin: Magyar generatív történeti mondattan
könyv Magyar generatív történeti mondattan

Akadémiai Kiadó, 2014

A Magyar generatív történeti mondattannyelvünk mondatszerkezetének és szintagmaszerkezetének változásait elemzi, a változások mozgatórugó...

5%
63.97 RON 60.77 RON
Borbély Anna: Kétnyelvűség
könyv Kétnyelvűség

L'Harmattan Kiadó, 2014

A könyv a kétnyelvűség vizsgálatáról szól, vagyis két, egymással együtt élő nyelv közösségi használatát térképezi fel, és az ezeket működ...

5%
49.75 RON 47.26 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára V. - C-dézs
könyv A magyar nyelv nagyszótára V. - C-dézs

MTA Nyelvtudományi Intézete, 2013

A mintegy húszkötetesre tervezett sorozat V. kötete a C és Cs betűs címszavakat, valamint a D betűs anyag első felét tartalmazza. A szótá...

5%
106.33 RON 101.01 RON
Csizér; Holló; Károly (szerk.): Dinamikus csoport - dinamikus tanulás
könyv Dinamikus csoport - dinamikus tanulás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel...

41.79 RON
Bárány Tibor; Zvolenszky Zsófia; Tőzsér János: Metafora, relevancia, jelentés
könyv Metafora, relevancia, jelentés

Loisir Könyvkiadó, 2015

"A kötet (...) Donald Da­vid­son, Harald Weinrich, Paul Ri­coeur és mások metafora­felfogása mellett a Dan Sperber és De­ir­dre Wilson n...

5%
38.38 RON 36.46 RON
Alberti G.- Medve A.-Balogh K.: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.
könyv Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.

Janus-Gondolat, 2005

"E könyv megírására az a tapasztalat sarkallt minket, hogy a magyar mondatszerkezet legelterjedtebb zugairól is érdemi elemzést lehet adn...

10%
70.79 RON 63.71 RON
Keszler Borbála, Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban
könyv Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2009

A Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia e...

5%
41.79 RON 39.70 RON
Kutyaszótár
könyv Kutyaszótár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2018

Az ember és a kutya együttélése ősidők óta tart. Valószínűleg a legelső háziállatunk. Az évezredek során több száz, egymástól igen különb...

15%
49.61 RON 42.17 RON
Kiss Róbert Richard: Nyelvi finomságok
könyv Nyelvi finomságok

Gondolat Kiadói Kör, 2011

Kiss Róbert Richárd több egyetem és főiskola meghívott oktatója. Európa-díjas, Pulizer-emlékdíjas újságíró, a Prima Primissima Díj birtok...

5%
35.54 RON 33.76 RON
Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára
könyv A magyarországi latinság szótára

Históriaantik Könyvesház, 2011

Bartal Antal latin szótára a magyarországi írásbeliség hosszú évszázadokig használt nyelve, a latin szavainak gyűjteménye, betűrendben kö...

5%
125.09 RON 118.84 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára II. - A-azsúroz
könyv A magyar nyelv nagyszótára II. - A-azsúroz

Kossuth Kiadó, 2006

A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetes...

5%
170.29 RON 161.78 RON
Metafilológia 2. - Szerző - könyv - jelenetek
könyv Metafilológia 2. - Szerző - könyv - jelenetek

Ráció Kiadó, 2015

A filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma. E két mondattal jelezte szöveggyűjteményünk első k...

5%
58.28 RON 55.37 RON
Lengyel Zsolt; Dr. Navracsics Judit: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben
könyv Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A Pszicholingvisztikai tanulmányok II. kötetének írásai megőrzik a korábbi kötet tematikus, szerkezeti elmeit: az I. fejezet az egynyelvű...

5%
34.12 RON 32.41 RON
Hajdu Endre: Anthologia hungarica - A régi világ tüköre
könyv Anthologia hungarica - A régi világ tüköre

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

Szabó T. Attila, a kiváló erdélyi nyelvész kezdeményezésére jött létre a magyar nyelvtudomány nagy műve, az Erdélyi magyar szótörténeti t...

5%
70.93 RON 67.38 RON
Kósa Ferenc (főszerk.): Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. /Szák-Táv/
könyv Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. /Szák-Táv/

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2005

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár elgondolója és elindítója Szabó T. Attila. Az ő több évtizedes - sok ezer adatra kiterjedő - levéltári...

5%
106.61 RON 101.28 RON
Prof. Dr. Marácz László: Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink
könyv Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink

FRÍG KFT, 2017

dr. Marácz László e könyvében bemutatja a nyelvosztályozás új, urál-altáji felfogását. Kifejti a nyelvcsaládokon átívelő, nyelvi izogloss...

15%
54.02 RON 45.92 RON
Vászolyi Erik: Ausztrália bennszülött nyelvei
könyv Ausztrália bennszülött nyelvei

L'Harmattan Kiadó, 2003

A nagy nyelvcsaládok közül mi jobbára csak az európaiakat ismerjük. E könyvvel Vászolyi Erik az ausztráliai benszülöttek nyelvének jelleg...

5%
26.30 RON 24.98 RON
Siptár Péter: Szabálytalan fonológia
könyv Szabálytalan fonológia

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2001

Fonológiaelméleti tankönyv, mely Péter Mihály: Strukturális fonológia; Szigetvári Péter: Szótagtalan fonológia; Rebrus Péter: Optimalitás...

5%
15.92 RON 15.12 RON
Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
5%
15.64 RON 14.86 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek
könyv A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

Kossuth Kiadó, 2006

A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetes...

5%
141.86 RON 134.77 RON
M. Nagy Ilona; Tar Ibolya; Nagyillés János: Cicerótól az élő latinig I.
könyv Cicerótól az élő latinig I.

JATEPress, 1997

Tartalom: Nominativus Accusativus Genitivus Dativus Ablativus Locativus Participium coniunctum Gerundium Gerundivalis szerkezet ...

5%
17.91 RON 17.01 RON
Szívós Mihály: A jeltől a kódig - Rendszeres szemiotika
könyv A jeltől a kódig - Rendszeres szemiotika

Loisir Könyvkiadó, 2013

A könyv rendezetten és áttekinthető formában mutatja be a jeltudomány elméleti alapjait. A szerző a jelviszony elemzéséből indul ki és a ...

5%
52.59 RON 49.96 RON
Gyarmathi Sámuel: Affinitas - Bibliotheca Regulyana 3.
könyv Affinitas - Bibliotheca Regulyana 3.

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 1999

Gyarmathi Sámuel erdélyi orvosdoktor 1799-ben Göttingában adta közre röviden csak Affinitasként emlegetett latin nyelvű munkáját, amelyne...

31.84 RON
Czakó Gábor: Juliánusz barát ajándéka
könyv Juliánusz barát ajándéka

Cz. Simon Bt., 2014

Létezett-e ősmagyar nyelv? Kik voltak a szabirok? Ismerik-e nyelvünk működését a kisgyermekek? Az igen sokoldalú Kossuth-díjas író anyan...

5%
44.07 RON 41.87 RON
Poétikai kisszótár
könyv Poétikai kisszótár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

A Poétikai kisszótár az irodalmi szövegek elemzéséhez feltétlenül szükséges fogalmakat tartalmazza. Számtalan olyan szakkifejezést is rés...

15%
35.39 RON 30.08 RON
Domonkosi; Lanstyák; Posgay: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
29.85 RON
Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés
könyv Lexikális jelentés, aktuális jelentés

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2000

35 tanulmány, mely felöleli a modern nyelvtudomány egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágának, a jelentéstannak számtalan t...

5%
23.88 RON 22.69 RON
Gecső Tamás (szerk.); Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában
könyv Nyelvhasználat a médiában

2013

A TINTA Könyvkiadó a "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozat 155. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és...

5%
41.79 RON 39.70 RON
A magyar nyelv nagyszótára VII.
könyv A magyar nyelv nagyszótára VII.

MTA Nyelvtudományi Intézet, 2018

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiái gyakorlatból még h...

15%
106.33 RON 90.38 RON
Csúcs Sándor: Miért finnugor nyelv a magyar?
könyv Miért finnugor nyelv a magyar?

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

Miért finnugor nyelv a magyar? Természetesen nem azért, mert annak idején a Habsburgok (mások szerint a kommunisták) kitalálták, hogy ezz...

15%
21.32 RON 18.12 RON
Grétsy László: Anyanyelvünk tájain
könyv Anyanyelvünk tájain

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A Magyar Örökség- és Prima Primissima-díjjal kitüntetett nyelvész, Grétsy László legismertebb szerzőink egyike. Akik ismerik írásait, fől...

5%
28.29 RON 26.88 RON
Benyhe János: Új dohogó - Nyelv-őr-járat
könyv Új dohogó - Nyelv-őr-járat

Kortárs Kiadó, 2008

10%
42.64 RON 38.38 RON
Olaszy Gábor: Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben
könyv Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben

Akadémiai Kiadó, 2006

A beszéd összetett biológiai folyamat eredménye és biológiai rendszerek (emberek) között tölti be a hangos információáramlás megvalósulás...

45.49 RON
Bárdosi Vilmos; Kiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában
könyv Szótárak, szólások, nevek vonzásában

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére A kötetet Fábián Zsuzsanna nyelvész barátai, kollegái, tisztelői állították össze, hogy ez...

5%
34.12 RON 32.41 RON
Terst István (szerk.): A folyton megújuló nyelvészet
könyv A folyton megújuló nyelvészet

2011

Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére

42.50 RON
Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan
könyv Eredeti magyar nyelvtan

Cz. Simon Bt., 2019

Az Eredeti magyar nyelvtan friss és bővített kiadása elődjéhez képest sok új adatot és elemzést tartalmaz, mert nyelvünk kutatása előre h...

15%
46.62 RON 39.63 RON
Kis Tamás: Sittesduma
könyv Sittesduma

Debrecen University Press, 2015

A Sittesduma ​több mint 7890 szócikkével a legterjedelmesebb, és egyben a leghitelesebb magyar börtönszlengszótár, melynek hitelességét e...

5%
44.07 RON 41.87 RON
Gecső Tamás (szerk.); Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata
könyv Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 154. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és...

5%
41.79 RON 39.70 RON
Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió - Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok
könyv Szöveg, koherencia, kohézió - Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A kötet tárgya a kommunikatív kompetencia összetevői közül a diskurzus-, más néven szövegkompetencia. A tanulmányok magyar anyanyelvű ang...

29.85 RON
Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást?
könyv Miért értjük félre egymást?

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

Gyakran nem az okozza a bajt, amit mondunk, hanem az, ahogy mondjuk. Ez a könyv arra keresi a választ, hogy a beszélgetőpartnerek kölcsön...

15%
56.72 RON 48.21 RON
Magyar nyelvtan
könyv Magyar nyelvtan

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

A magyar nyelv kultúránk legfőbb hordozója, értő ismerete elengedhetetlen feltétele az idegennyelv-tanulásnak is. A Magyar nyelvtan - For...

15%
113.57 RON 96.53 RON
H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig
5%
44.78 RON 42.54 RON
Magay Tamás: A magyar szótárirodalom bibliográfiája
könyv A magyar szótárirodalom bibliográfiája

Akadémiai Kiadó, 2011

Az újonnan induló sorozat - a Lexikográfiai füzetek - első száma, a jelen bibliográfia egy régi adósságát törleszti a magyar nyelvtudomán...

14.21 RON
A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára
könyv A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

Hogy nevezik a magyar nyelvterület különböző részein azt az edényt, amelyben a vajat köpülik? A hagyományos paraszti világ nyelvjárási sz...

15%
35.39 RON 30.08 RON
T. Litovkina Anna: Magyar közmondások nagyszótára
könyv Magyar közmondások nagyszótára

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

A Magyar közmondások nagyszótára közmondások mellett szólásmondások, szállóigék, közhelyszerű szólások, szentenciák, parabolák és időjárá...

5%
99.36 RON 94.39 RON
Humorstílusok és -stratégiák
könyv Humorstílusok és -stratégiák

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2018

A humor összetett, változatokban gazdag jelenség: stílusok és stratégiák sokfélesége jellemzi. Egyszerre könnyed és komoly, állandó és vá...

15%
56.72 RON 48.21 RON