Nyelvészet kategória könyvei

Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború
könyv A legnagyobb pennaháború

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2010

A nemzeti nyelv ügye a XVII. század második felének és a XIX. század elejének magyar történelmében a legfontosabb kérdések közé tartozott...

5%
60.0 RON 57.0 RON
Varga Csaba: Az angol szókincs magyar szemmel - Szóértő
könyv Az angol szókincs magyar szemmel - Szóértő

Fríg Kiadó, 2007

Az európai ősnyelv kutatása egyre több és több eredményt ér el. Ennek köszönhető az a felfedezés is, amit e könyv mutat be. Nevezetesen, ...

5%
38.6 RON 36.7 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára III. - B-bes
könyv A magyar nyelv nagyszótára III. - B-bes

MTA Nyelvtudományi Intézete, 2011

A 18 kötetesre tervezett sorozat harmadik kötete a b betűs címszavak első felét tartalmazza. A szótári rész 2279 szócikkben 2248 önál...

5%
106.7 RON 101.4 RON
Robert de Beaugrande, Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe
könyv Bevezetés a szövegnyelvészetbe

Corvina Kiadó, 2000

A szövegnyelvészet az utóbbi évtizedekben a nyelvtudomány dinamikusan fejlődő ágává vált, amelynek korszerű oktatása a bölcsészettudomány...

5%
17.9 RON 17.0 RON
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke
könyv Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A kommunikáció az emberiség fejlődésének, sikereinek és kudarcainak a kulcsa. Egy-egy új szintnek a beszédnek, az írásnak, a nyomtatásn...

5%
21.3 RON 20.3 RON
Metafilológia 1.
könyv Metafilológia 1.

Ráció Kiadó, 2012

A filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma. Ezzel a két mondattal lehetne jellemezni az ebben ...

5%
57.1 RON 54.3 RON
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
könyv A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

E könyv megjelenéséig a hazai és a nemzetközi könyvpiacon is hiánycikknek számított egy olyan, nem túl nagy terjedelmű kézikönyv, amely e...

15%
57.0 RON 48.5 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára IV. - Besz-by
könyv A magyar nyelv nagyszótára IV. - Besz-by

MTA Nyelvtudományi Intézete, 2011

A 18 kötetesre tervezett sorozat negyedik kötete a b betűs címszavak második felét tartalmazza. A szótári rész 2559 szócikkben 2523 ö...

5%
106.7 RON 101.4 RON
Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv
könyv Ógörög: régies csángó nyelv

Fríg Kiadó, 2006

Mario Alinei az " Etrusco: Una forma arcaica di ungherese" ( Il Mulino Bologna, 2003 ), azaz "Etruszk: a magyar egy régies formája" című ...

5%
37.1 RON 35.3 RON
Tolcsvai Nagy Gábor /szerk./: A magyar nyelv jelene és jövője
könyv A magyar nyelv jelene és jövője

Gondolat Kiadói Kör, 2017

A magyar nyelv jelene és jövője című kötet tudományos kutatásokon alapuló, autentikus szintézist ad a magyar nyelv és a magyar nyelvközös...

15%
64.2 RON 54.6 RON
Minya Károly: Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata
könyv Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

Minya Károly a mai magyar nyelvújítás, neologizmusok elkötelezett dokumentálója és kutatója. A témában két könyve jelent meg eddig a Tint...

5%
30.0 RON 28.5 RON
Helene Uri: Szavak a múltból
könyv Szavak a múltból

L'Harmattan Kiadó, 2015

Egy Európa északi peremén évezredek óta számkivetetten élő néphez, egy eltűnőben lévő világba visz ez a regény. A nyelvész Ellinor Smidt ...

5%
35.6 RON 33.9 RON
Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás
könyv Nyelv, beszéd, írás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

A pszicholingvisztika interdiszciplináris tudomány. Számos területén éppen napjainkban jönnek létre a fontos kutatási eredmények, amelyek...

5%
34.3 RON 32.6 RON
Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe
könyv Bevezetés a balti finn nyelvészetbe

Universitas Kiadó, 2000

A finnek, karjalaiak, vepszék, izsórok, vótok, észtek és lívek nyelvének tömör, teljes grammatikai elemzését nyújtja a könyv.

5%
11.5 RON 11.0 RON
É. Kiss Katalin: Magyar generatív történeti mondattan
könyv Magyar generatív történeti mondattan

Akadémiai Kiadó, 2014

A Magyar generatív történeti mondattannyelvünk mondatszerkezetének és szintagmaszerkezetének változásait elemzi, a változások mozgatórugó...

5%
64.2 RON 61.0 RON
Czakó Gábor: Nyelvédesanyánk
könyv Nyelvédesanyánk

Cz. Simon Bt., 2016

Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében.

10%
44.3 RON 39.9 RON
Varga Csaba: Szavaink a múltból
könyv Szavaink a múltból

Fríg Kiadó, 2010

Ha egy adott nyelvet beszélők egyes csoportjai területileg elszakadnak a törzsnyelvet beszélőktől és egymástól is, akkor ezután már minde...

5%
37.1 RON 35.3 RON
Csizér; Holló; Károly (szerk.): Dinamikus csoport - dinamikus tanulás
könyv Dinamikus csoport - dinamikus tanulás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel...

42.0 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára V. - C-dézs
könyv A magyar nyelv nagyszótára V. - C-dézs

MTA Nyelvtudományi Intézete, 2013

A mintegy húszkötetesre tervezett sorozat V. kötete a C és Cs betűs címszavakat, valamint a D betűs anyag első felét tartalmazza. A szótá...

5%
106.7 RON 101.4 RON
Borbély Anna: Kétnyelvűség
könyv Kétnyelvűség

L'Harmattan Kiadó, 2014

A könyv a kétnyelvűség vizsgálatáról szól, vagyis két, egymással együtt élő nyelv közösségi használatát térképezi fel, és az ezeket működ...

5%
50.0 RON 47.5 RON
Keszler Borbála, Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban
könyv Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2009

A Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia e...

5%
42.0 RON 39.9 RON
Alberti G.- Medve A.-Balogh K.: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.
könyv Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.

Janus-Gondolat, 2005

"E könyv megírására az a tapasztalat sarkallt minket, hogy a magyar mondatszerkezet legelterjedtebb zugairól is érdemi elemzést lehet adn...

10%
71.1 RON 64.0 RON
Metafilológia 2. - Szerző - könyv - jelenetek
könyv Metafilológia 2. - Szerző - könyv - jelenetek

Ráció Kiadó, 2015

A filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma. E két mondattal jelezte szöveggyűjteményünk első k...

5%
58.5 RON 55.6 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára II. - A-azsúroz
könyv A magyar nyelv nagyszótára II. - A-azsúroz

Kossuth Kiadó, 2006

A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetes...

5%
170.9 RON 162.4 RON
Nemesi Attila László: Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció
könyv Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció

Loisir Könyvkiadó, 2016

Nemesi Attila László (1975) nyelvész, kommunikációkutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének o...

5%
32.9 RON 31.3 RON
Hajdu Endre: Anthologia hungarica - A régi világ tüköre
könyv Anthologia hungarica - A régi világ tüköre

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

Szabó T. Attila, a kiváló erdélyi nyelvész kezdeményezésére jött létre a magyar nyelvtudomány nagy műve, az Erdélyi magyar szótörténeti t...

5%
71.2 RON 67.7 RON
Kiss Róbert Richard: Nyelvi finomságok
könyv Nyelvi finomságok

Gondolat Kiadói Kör, 2011

Kiss Róbert Richárd több egyetem és főiskola meghívott oktatója. Európa-díjas, Pulizer-emlékdíjas újságíró, a Prima Primissima Díj birtok...

5%
35.7 RON 34.0 RON
Bárány Tibor; Zvolenszky Zsófia; Tőzsér János: Metafora, relevancia, jelentés
könyv Metafora, relevancia, jelentés

Loisir Könyvkiadó, 2015

"A kötet (...) Donald Da­vid­son, Harald Weinrich, Paul Ri­coeur és mások metafora­felfogása mellett a Dan Sperber és De­ir­dre Wilson n...

5%
38.6 RON 36.7 RON
Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára
könyv A magyarországi latinság szótára

Históriaantik Könyvesház, 2011

Bartal Antal latin szótára a magyarországi írásbeliség hosszú évszázadokig használt nyelve, a latin szavainak gyűjteménye, betűrendben kö...

5%
125.6 RON 119.4 RON
Kutyaszótár
könyv Kutyaszótár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2018

Az ember és a kutya együttélése ősidők óta tart. Valószínűleg a legelső háziállatunk. Az évezredek során több száz, egymástól igen különb...

15%
49.8 RON 42.4 RON
Lengyel Zsolt; Dr. Navracsics Judit: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben
könyv Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A Pszicholingvisztikai tanulmányok II. kötetének írásai megőrzik a korábbi kötet tematikus, szerkezeti elmeit: az I. fejezet az egynyelvű...

5%
34.3 RON 32.6 RON
Prof. Dr. Marácz László: Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink
könyv Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink

FRÍG KFT, 2017

dr. Marácz László e könyvében bemutatja a nyelvosztályozás új, urál-altáji felfogását. Kifejti a nyelvcsaládokon átívelő, nyelvi izogloss...

15%
54.3 RON 46.2 RON
Vászolyi Erik: Ausztrália bennszülött nyelvei
könyv Ausztrália bennszülött nyelvei

L'Harmattan Kiadó, 2003

A nagy nyelvcsaládok közül mi jobbára csak az európaiakat ismerjük. E könyvvel Vászolyi Erik az ausztráliai benszülöttek nyelvének jelleg...

5%
26.4 RON 25.1 RON
Keszler Borbála, Lengyel Klára: Kis magyar grammatika
könyv Kis magyar grammatika

Akadémiai Kiadó, 2019

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait e...

15%
66.4 RON 56.5 RON
Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
5%
15.7 RON 15.0 RON
Siptár Péter: Szabálytalan fonológia
könyv Szabálytalan fonológia

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2001

Fonológiaelméleti tankönyv, mely Péter Mihály: Strukturális fonológia; Szigetvári Péter: Szótagtalan fonológia; Rebrus Péter: Optimalitás...

5%
16.0 RON 15.2 RON
Pálfy Gyula: Utónévkönyv
könyv Utónévkönyv

Patmos Records Kiadó, 2018

Nevünk az egyik legszemélyesebb tulajdonunk. A kisgyermek szüleitől kapott legelső ajándéka éppen a keresztneve, amely ugyanúgy lehet kön...

15%
49.8 RON 42.4 RON
Gyarmathi Sámuel: Affinitas - Bibliotheca Regulyana 3.
könyv Affinitas - Bibliotheca Regulyana 3.

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 1999

Gyarmathi Sámuel erdélyi orvosdoktor 1799-ben Göttingában adta közre röviden csak Affinitasként emlegetett latin nyelvű munkáját, amelyne...

32.0 RON
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek
könyv A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

Kossuth Kiadó, 2006

A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetes...

5%
142.4 RON 135.3 RON
Szívós Mihály: A jeltől a kódig - Rendszeres szemiotika
könyv A jeltől a kódig - Rendszeres szemiotika

Loisir Könyvkiadó, 2013

A könyv rendezetten és áttekinthető formában mutatja be a jeltudomány elméleti alapjait. A szerző a jelviszony elemzéséből indul ki és a ...

5%
52.8 RON 50.2 RON
M. Nagy Ilona; Tar Ibolya; Nagyillés János: Cicerótól az élő latinig I.
könyv Cicerótól az élő latinig I.

JATEPress, 1997

Tartalom: Nominativus Accusativus Genitivus Dativus Ablativus Locativus Participium coniunctum Gerundium Gerundivalis szerkezet ...

5%
18.0 RON 17.1 RON
Domonkosi; Lanstyák; Posgay: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
30.0 RON
Czakó Gábor: Juliánusz barát ajándéka
könyv Juliánusz barát ajándéka

Cz. Simon Bt., 2014

Létezett-e ősmagyar nyelv? Kik voltak a szabirok? Ismerik-e nyelvünk működését a kisgyermekek? Az igen sokoldalú Kossuth-díjas író anyan...

5%
44.3 RON 42.1 RON
Gecső Tamás (szerk.); Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában
könyv Nyelvhasználat a médiában

2013

A TINTA Könyvkiadó a "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozat 155. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és...

5%
42.0 RON 39.9 RON
Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés
könyv Lexikális jelentés, aktuális jelentés

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2000

35 tanulmány, mely felöleli a modern nyelvtudomány egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágának, a jelentéstannak számtalan t...

5%
24.0 RON 22.8 RON
D. Mátai Mária: Magyar szófajtörténet
könyv Magyar szófajtörténet

Argumentum, 2011

A munka elméleti és nemzetközi háttérrel a magyar szófajok teljes történetét dolgozza fel. Nem csupán azt vizsgálja, hogy mely szófajok a...

5%
41.4 RON 39.4 RON
Terst István (szerk.): A folyton megújuló nyelvészet
könyv A folyton megújuló nyelvészet

2011

Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére

42.7 RON
Benyhe János: Új dohogó - Nyelv-őr-járat
könyv Új dohogó - Nyelv-őr-járat

Kortárs Kiadó, 2008

10%
42.8 RON 38.6 RON
Bárdosi Vilmos; Kiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában
könyv Szótárak, szólások, nevek vonzásában

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére A kötetet Fábián Zsuzsanna nyelvész barátai, kollegái, tisztelői állították össze, hogy ez...

5%
34.3 RON 32.6 RON
Olaszy Gábor: Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben
könyv Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben

Akadémiai Kiadó, 2006

A beszéd összetett biológiai folyamat eredménye és biológiai rendszerek (emberek) között tölti be a hangos információáramlás megvalósulás...

45.7 RON
A magyar nyelv nagyszótára VII.
könyv A magyar nyelv nagyszótára VII.

MTA Nyelvtudományi Intézet, 2018

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiái gyakorlatból még h...

15%
106.7 RON 90.7 RON
Kis Tamás: Sittesduma
könyv Sittesduma

Debrecen University Press, 2015

A Sittesduma ​több mint 7890 szócikkével a legterjedelmesebb, és egyben a leghitelesebb magyar börtönszlengszótár, melynek hitelességét e...

5%
44.3 RON 42.1 RON
Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió - Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok
könyv Szöveg, koherencia, kohézió - Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A kötet tárgya a kommunikatív kompetencia összetevői közül a diskurzus-, más néven szövegkompetencia. A tanulmányok magyar anyanyelvű ang...

30.0 RON
Grétsy László: Anyanyelvünk tájain
könyv Anyanyelvünk tájain

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A Magyar Örökség- és Prima Primissima-díjjal kitüntetett nyelvész, Grétsy László legismertebb szerzőink egyike. Akik ismerik írásait, fől...

5%
28.4 RON 27.0 RON
H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig
5%
45.0 RON 42.8 RON
Magay Tamás: A magyar szótárirodalom bibliográfiája
könyv A magyar szótárirodalom bibliográfiája

Akadémiai Kiadó, 2011

Az újonnan induló sorozat - a Lexikográfiai füzetek - első száma, a jelen bibliográfia egy régi adósságát törleszti a magyar nyelvtudomán...

14.3 RON
Gecső Tamás (szerk.); Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata
könyv Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 154. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és...

5%
42.0 RON 39.9 RON
Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században - 12 nyelvész életrajzával
könyv Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században - 12 nyelvész életrajzával

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A tudományok között a nyelvtudomány az egyik legősibb. Az emberi nyelvet, a költői és az irodalmi alkotás nyelvezetét már a görög és a ró...

5%
21.3 RON 20.3 RON
Tolcsvai Nagy Gábor (Szerk.): Megértés és megértetés
könyv Megértés és megértetés

Gondolat Kiadói Kör, 2017

A Megértés és megértetés kötet a tudományos magyarázat jellemzőit és jelentőségét tárgyalja az irodalom- és nyelvtudomány, a klasszika fi...

15%
35.7 RON 30.4 RON
Hamp Gábor: Kölcsönös tudás - Kommunikációkutatás
könyv Kölcsönös tudás - Kommunikációkutatás

Typotex Kiadó, 2006

A Kommunikációkutatás jelen kötetéhez a szerzőnek a Pécsi tudományegyetem Kommunkációs Iskolájában megvédett PhD disszertácója szolgált a...

5%
35.7 RON 34.0 RON