Nyelvészet kategória könyvei

Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai
könyv A magyar helyesírás szabályai

Akadémiai Kiadó, 2019

A magyar helyesírás új, a Magyar Tudományos Akadémia által alkotott és jóváhagyott szabályzata: a 12. kiadás. - A magyar helyesírás...

15%
41.17 RON 34.99 RON
Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai
könyv A magyar helyesírás szabályai

Akadémiai Kiadó, 2014

2016 szeptember 1-jéig érvényben van 1. Könyv 2. Színes kiemelések (A piros szabálypont-hivatkozások megkönnyítik a keresést. Az átlá...

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek
könyv A nyelv és a nyelvek

Akadémiai Kiadó, 2012

Ez a könyv ma talán a legsikeresebb és legnépszerűbb bevezetés és áttekintés a nyelvtudomány céljairól, területeiről és módszereiről. A k...

15%
54.13 RON 46.01 RON
Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan
könyv Szónoklattan

PESTI KALLIGRAM KFT., 2009

"Quintilianus Szónoklattana nemcsak a retorika kézikönyve, hanem minden szellemtudományé is. A legigényesebb és a legrészletesebb antik r...

Thoroczkay Miklósné: Beszédtechnikai gyakorlókönyv
könyv Beszédtechnikai gyakorlókönyv

Holnap Kiadó, 2013

A beszédtechnika a beszéd akusztikájának a javítására szolgál. Tanulása során részekre szedjük az amúgy automatikusan működő beszédfolyam...

15%
55.56 RON 47.23 RON
Dr. Gósy Mária: Pszicholingvisztika
könyv Pszicholingvisztika

Osiris Kiadó, 2005

A lélektan és nyelvészet határterületein kialakult tudományról ez az első magyar nyelven megjelent összefoglaló könyv. Azt mutatja be, ho...

Takács Tibor: Sorsunk a nevünkben
könyv Sorsunk a nevünkben

Central Médiacsoport Zrt., 2012

„Nomen est omen.” Ki ne ismerné ezt a szállóigét, de ki veszi ezt ma igazán komolyan? A régi rómaiak még tudták azt, amit a mai kor ember...

Reboul, A.-Moeschler, J.: A társalgás cselei - Bevezetés a pragmatikába
könyv A társalgás cselei - Bevezetés a pragmatikába

Osiris Kiadó, 2006

"Menj el fogat mosni!" - mondja az apa este a gyereknek. "Nem vagyok álmos" - válaszolja a gyermek. Hogyan vagyunk képesek arra, hogy ezt...

David Crystal: A nyelv enciklopédiája
könyv A nyelv enciklopédiája

Osiris Kiadó, 2003

David Crystal könyve az angolszász ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve, olvasmányos és magas színvonalú összefoglalását adja m...

Forgács Róbert: Anya - nyelv - ész
könyv Anya - nyelv - ész

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

A könyv, amit kezében tart az olvasó, nem előzmény nélkül való. A szerzőnek 2008-ban jelent meg - szintén a Tinta Könyvkiadónál - Anya-ny...

Imre Zsuzsánna; Péter Kinga: Erdő nincsen zöld ág nélkül - Szólások és közmondások
könyv Erdő nincsen zöld ág nélkül - Szólások és közmondások

STB Könyvek Könyvkiadó Kft., 2010

Még mielőtt az írásbeliség és tudomány trónt követelt volna magának, a mindennapi élet eseményeinek okai, összefüggései, az emberek tapas...

Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember
könyv Nem csak szóból ért az ember

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

Beszédünket számtalan olyan jel kíséri, melyekkel – szándékosan vagy tudat alatt – üzenünk társainknak, hallgatóinknak. Ezt a szavak nélk...

10%
21.23 RON 19.11 RON
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve
könyv Nyelvi játékaink nagykönyve

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A Nyelvi játékaink nagykönyve bemutatja a nyelvünkben rejlő játéklehetőségeket; a nyelvi vonatkozású feladványok, rébuszok, fejtörők gyűj...

Dr. Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya
könyv Fonetika, a beszéd tudománya

Osiris Kiadó, 2004

A kötet a beszéd tudományának ismereteibe vezeti be az olvasót: elsődlegesen a felsőfokú oktatás több területének pedagógiai céljait szol...

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
könyv Bevezetés a gendernyelvészetbe

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2009

Az olvasó az első magyar nyelvű áttekintő gendernyelvészeti művet tartja kezében. A gendernyelvészet az alkalmazott nyelvészetnek az a ré...

10%
28.35 RON 25.51 RON
Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?!
könyv Figyelem vagy fegyelem?!

Holnap Kiadó, 2008

Mindaz, amiről ebben a munkájában a közszeretetnek örvendő beszédtanár, logopédus ír, sajnos ma is aktuális probléma: közéletünkre jellem...

10%
27.07 RON 24.36 RON
Kiss Gábor: Régi szavak szótára
könyv Régi szavak szótára

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2018

A társadalom, a technika fejlődésével, a mindennapi élet változásával bizonyos tevékenységek megszűnnek, egyes tárgyak használata háttérb...

15%
99.57 RON 84.63 RON
Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan
könyv Eredeti magyar nyelvtan

Cz. Simon Bt., 2011

A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyar nyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi told...

Eöry Vilma (szerk.): Magyar értelmező szótár diákoknak - Szómagyarázatok példamondatokkal
könyv Magyar értelmező szótár diákoknak - Szómagyarázatok példamondatokkal

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A Magyar értelmező szótár diákoknak egynyelvű szómagyarázó szótár, amely elsősorban 10-15 éves tanulók számára készült. A szerkesztők ezt...

Kiss Dénes: Beszélgetések az aggyal - Aki fázik, fát keres
könyv Beszélgetések az aggyal - Aki fázik, fát keres

Püski Kiadó, 2009

A könyv sajátos összefoglaló a nyelvről, annak játékosságáról, mélységeiről, teljesen új eszmét képvisel. A célja, hogy a magyar IQ-t, az...

Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. - A kommunikatív jelenség
könyv Kommunikáció I. - A kommunikatív jelenség

General Press Kiadó, 2003

"A kétkötetnyi tanulmánygyűjtemény első megjelenése után majdnem huszonöt évvel kerül újra az olvasók elé. Az eredeti könyv alig változot...

Nagy György: Angol közmondások - 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője
könyv Angol közmondások - 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2014

Az idegen nyelvű közmondások, szólások és szállóigék ismerete egy-egy nyelv magas szintű tudását bizonyítja. Szótárunk hozzásegíti haszná...

Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció II. - A kommunikáció világa
könyv Kommunikáció II. - A kommunikáció világa

General Press Kiadó, 2003

"A kétkötetnyi tanulmánygyűjtemény első megjelenése után majdnem huszonöt évvel kerül újra az olvasók elé. Az eredeti könyv alig változot...

Honti László (főszerk.): A nyelvrokonságról
könyv A nyelvrokonságról

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

„Régóta nem esett annyi szó a magyar őstörténetről, mint az utóbbi években. A forrásoktól, de még a legelemibb alapismeretektől is maguka...

Temesi Viola (főszerk.): Magyar ellentétszótár
könyv Magyar ellentétszótár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig...

Bódi Zoltán: A világháló nyelve
könyv A világháló nyelve

Gondolat Kiadói Kör, 2004

Az internet a hétköznapi élet részévé vált, vitathatatlanul nagy hatással van életmódunkra, kultúránkra, kommunikációnkra és nyelvhasznál...

5%
42.45 RON 40.33 RON
Kiss Gábor: Kis magyar tájszótár
könyv Kis magyar tájszótár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

A Kis magyar tájszótár tudományos igényességgel megszerkesztett ismeret­terjesztő munka. A gyűjtemény 5800 népies és tájszó jelentését ma...

10%
28.35 RON 25.51 RON
Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák - Nyelvünk görög és latin eredetű szavai
könyv Klasszikus szócsaládfák - Nyelvünk görög és latin eredetű szavai

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2009

Tudta-e Ön, hogy uniformis, transzformátor, református, informatikus szavainkban egyaránt a latin forma szó rejtőzik? Ehhez hasonló érd...

Noam Chomsky: Mondattani szerkezetek-Nyelv és elme
könyv Mondattani szerkezetek-Nyelv és elme

Osiris Kiadó, 2003

Noam Chomsky korunk szellemi körképének és humán tudományinak egyik legjelentősebb formálója. Évtizedek óta újra és újra a szellemi érdek...

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
könyv Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

A Stíluseszközök és alakzatok kislexikona c. munkával rendkívül hasznos, szinte nélkülözhetetlen segédeszközt tart kezében az olvasó. Sza...

Grétsy László: A szavak ösvényein
könyv A szavak ösvényein

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

Mi is az a vs.? Jó-e zakót kapni? Nem mind arany, aki költő?! Hányan vannak a hármas ikrek? Forogna-e sírjában a dízelmotor feltalálója? ...

Tótfalusi István: Magyarító szótár - Idegen szavak magyarul
könyv Magyarító szótár - Idegen szavak magyarul

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

Anyanyelvünk iránt érzett felelősségünk tudatában nyújtjuk át Magyarító szótárunkat azoknak, akik szívügyüknek érzik a szép, magyaros fog...

56.84 RON
Czakó Gábor: Beavatás a magyar észjárásba
könyv Beavatás a magyar észjárásba

Cz. Simon Bt., 2009

A Beavatás a magyar észjárásba az első magyar nyelvrégészeti kötet.A régész kiássa a tárgyakat, ill. azok töredékeit, a nyelvrégészet lel...

Varga Csaba: A kőkor élő nyelve
könyv A kőkor élő nyelve

Fríg Kiadó, 2003

Ha egy adott nyelvet beszélők egyes csoportjai területileg elszakadnak a törzsnyelvet beszélőktől és egymástól is, akkor ezután már minde...

Szili Katalin: Tetté vált szavak
könyv Tetté vált szavak

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A kötet elméleti fejezetei elsőként adnak összegző áttekintést magyarul a pragmatikáról, a nyelvtudománynak e mindössze pár évtizedes múl...

Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval
könyv Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

A Magyar szólások, közmondások értelmező szótára évtizedes gyűjtőmunka eredményeképpen 14 000 szólást (kivágja a rezet), szóláshasonlatot...

Mekis D. János; Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás - Az önéletrajzi műfajok kontextusai
könyv Írott és olvasott identitás - Az önéletrajzi műfajok kontextusai

2008

Az utóbbi években az önéletírás műfaja az én megszövegezéseinek és az identitás összefüggéseinek kutatásában is a hazai bölcsészet- és tá...

Kozma István (szerk.); Farkas Tamás: A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban
könyv A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

Gondolat Kiadói Kör, 2009

A névmagyarosítások folyamata, azaz az idegen eredetű, hangzású családnevek megváltoztatása a 19-20. századi magyar történelem igen saját...

5%
54.13 RON 51.42 RON
Grétsy László: Anyanyelvi séták
könyv Anyanyelvi séták

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2014

A könyv szerzője a főleg rádió- és televízióbeli nyelvi műsorai révén sokak által ismert Grétsy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ...

Jacqueline Romilly; Monique Trédé: Az ógörög nyelv szelleme
könyv Az ógörög nyelv szelleme

Typotex Kiadó, 2014

Görögül olvasni mindig munka: lehetsz perfekt német vagy francia; de értheted-e perfekt a nagy hellén irodalom nyelvét? Ilyen nyelv nem e...

Tótfalusi István: Kiejtési szótár
könyv Kiejtési szótár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2006

A KIEJTÉSI SZÓTÁR Tótfalusi István többéves gyűjtő- és kutatómunkája eredményeképpen 40000 idegen név, szó és kifejezés helyes kiejtését ...

Jakabb Oszkár: Madárnévkalauz - A Kárpát-medence madarainak névkalauza
könyv Madárnévkalauz - A Kárpát-medence madarainak névkalauza

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

Mit jelentenek, mire utalnak, miről árulkodnak az egyes madárnevek? A madarak milyen bélyegeik, szokásaik, tulajdonságaik alapján kaphatt...

Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok
könyv Nyelvészeti ínyencfalatok

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

A magyar-e a legszebb nyelv? Miért éppen úgy hívjuk magyarul a szomszédos népeket, ahogy? Na és ők minket, illetve mi magunkat? Cirilltől...

Minya Károly: Új szavak I.
könyv Új szavak I.

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2007

Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. A szócikkekben a címszó mellett szerepel a szófajta, a létrejöttének módja é...

Dr. Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon
könyv A kétnyelvű mentális lexikon

Balassi Kiadó, 2007

Az EU-csatlakozás következtében Magyarországon is szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy egyre több személy válik kétnyelvűvé. A megvált...

Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!
könyv Lassan a testtel!

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

Minden nyelv sava-borsát a szólások (vkinek vmihez nem fűlik a foga), szóláshasonlatok (vkinek úgy jár a keze, mint a motolla), szójáráso...

Horváth Péter Iván: A szakfordítások lektorálása - Elmélet és gyakorlat
könyv A szakfordítások lektorálása - Elmélet és gyakorlat

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

Manapság, amikor a közigazgatást és a gazdaságot egyaránt a jelszóvá lett minőségirányítás határozza meg, a szakfordítások lektorálása, a...

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás
könyv Mai magyar nyelvújítás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2003

A nyelvtörténeti korszakhatárok általában követik a történelmi változások fordulópontjait. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a jövő ...

5%
27.92 RON 26.52 RON
Dr. Gósy Mária: Pszicholingvisztika
könyv Pszicholingvisztika

Corvina Kiadó, 2003

A lélektan és nyelvészet határterületein kialakult tudományról ez az első magyar nyelven megjelent összefoglaló könyv. Azt mutatja be, ho...

Derek Bickerton: Nyelv és evolúció
könyv Nyelv és evolúció

Gondolat-Infonia, 2004

Bickerton nyelvész, a pidzsin nyelvek kiváló kutatója, számos egyetemen tanított, ma a hawaii egyetem professor emeritusa. A Nyelv és evo...

5%
45.44 RON 43.17 RON
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába
könyv Bevezetés a szemiotikába

Loisir Könyvkiadó, 2009

A szerző bevezeti az olvasót a fiatal tudományág, a pragmatika elméletébe, módszertanába, vitáiba, kérdésfelvetéseibe, egy nagy kutatási ...

Hernádi Sándor: Mondjuk így, mondjuk úgy! (Kifejezési önképző)
könyv Mondjuk így, mondjuk úgy! (Kifejezési önképző)

Holnap Kiadó, 1999

A könyv a gondolatkifejezés, a mondatszerkesztés világába tessékeli olvasóját.

21.37 RON
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke
könyv Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2013

A kommunikáció az emberiség fejlődésének, sikereinek és kudarcainak a kulcsa. Egy-egy új szintnek a beszédnek, az írásnak, a nyomtatásn...

5%
21.23 RON 20.17 RON
Metafilológia 1.
könyv Metafilológia 1.

Ráció Kiadó, 2012

A filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma. Ezzel a két mondattal lehetne jellemezni az ebben ...

5%
56.98 RON 54.13 RON
Helene Uri: Szavak a múltból
könyv Szavak a múltból

L'Harmattan Kiadó, 2015

Egy Európa északi peremén évezredek óta számkivetetten élő néphez, egy eltűnőben lévő világba visz ez a regény. A nyelvész Ellinor Smidt ...

5%
35.47 RON 33.70 RON
Minya Károly: Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata
könyv Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

Minya Károly a mai magyar nyelvújítás, neologizmusok elkötelezett dokumentálója és kutatója. A témában két könyve jelent meg eddig a Tint...

5%
29.91 RON 28.41 RON
Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás
könyv Nyelv, beszéd, írás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2010

A pszicholingvisztika interdiszciplináris tudomány. Számos területén éppen napjainkban jönnek létre a fontos kutatási eredmények, amelyek...

5%
34.19 RON 32.48 RON
Csizér; Holló; Károly (szerk.): Dinamikus csoport - dinamikus tanulás
könyv Dinamikus csoport - dinamikus tanulás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2011

A csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel...

41.88 RON
Ucsiraltu: A hun nyelv szavai
könyv A hun nyelv szavai

Napkút Kiadó, 2008

Ucsiraltu professzor elmélete szerint a kétezer évvel ezelőtti hun nyelv a mongol nyelv, illetve annak sok ősi jegyet megőrző nyelvjárása...

Keszler Borbála, Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban
könyv Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2009

A Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia e...

5%
41.88 RON 39.79 RON