Média kategória könyvei

Sas István: Reklám a jóért - Társadalmi Célú Reklám, Nonprofit Reklám, CSR kommunikáció
könyv Reklám a jóért - Társadalmi Célú Reklám, Nonprofit Reklám, CSR kommunikáció

Kommunikációs Akadémia Könyvt., 2010

Talán ez az első nekifutás a világon, hogy valaki megpróbálja ilyen sokoldalúan, ilyen izgalmasan és ilyen nem titkolt rajongással bemuta...

10%
33.75 RON 30.38 RON
Bo Bergstrom: Bevezetés a vizuális kommunikációba
könyv Bevezetés a vizuális kommunikációba

Scolar Kiadó, 2019

A Bevezetés a vizuális kommunikációba egyedülállóan szemléletes és közérthető útmutató a kommunikáció iránt érdeklődők számára. Bemutatja...

15%
133.79 RON 113.73 RON
Noam Chomsky; Edward S. Herman: Az Egyetértés-gépezet
könyv Az Egyetértés-gépezet

L'Harmattan Kiadó, 2016

Az Egyetértés-gépezet tanulságos, felkavaró és ellentmondásos médiaelméleti fejtegetés köszönhetően annak, hogy a nem is olyan távoli mú...

15%
53.44 RON 45.43 RON
Asa Briggs; Peter Burke: A média társadalomtörténete - Gutenbergtől az internetig
könyv A média társadalomtörténete - Gutenbergtől az internetig

Napvilág Kiadó, 2012

A kötet második magyar kiadásában - amely a kötet 3.,javított és bővített angol kiadása nyomán készült - a szerzők a kommunikáció illetve...

10%
64.28 RON 57.86 RON
Roger Silverstone: Médiaerkölcs
könyv Médiaerkölcs

Napvilág Kiadó, 2010

A külföldön tankönyvként használt alapmű tárgya nem más, mint a második nagy környezeti katasztrófa, amellyel a globális társadalmaknak s...

5%
48.21 RON 45.80 RON
könyv Médiamasszázs - Egy rakás hatás

Typotex Kiadó, 2012

Mikor elő­ször gyűj­töt­ték egybe McLu­han pro­fe­ti­kus ki­je­len­té­se­it az elekt­ro­ni­zált in­for­má­ci­ós kor éle­té­ről, meg­le­pe...

30%
38.84 RON 27.19 RON
könyv A holnapod - Így élsz harminc év múlva

HCL, 2013

A világ egyik leghíresebb jövő kutatója mögött harmincéves mérnöki praxis, számos könyv és ezer előadás áll. Munkája eredménye nem egyfaj...

50%
50.62 RON 25.31 RON
Alain De Botton: A hírek - Felhasználói kézikönyv
könyv A hírek - Felhasználói kézikönyv

HVG Könyvek kiadó, 2015

Miért tölt el elégedettséggel a politikusok bukása? Mitől olyan izgalmas a híres emberek szerelmi élete? Miért hagynak hidegen a távo...

10%
48.21 RON 43.39 RON
Rushkoff, Douglas: Jelensokk - Amikor minden most történik
könyv Jelensokk - Amikor minden most történik

HVG Könyvek kiadó, 2014

Ez az a pillanat, amelyre mind ez idáig vártunk, de úgy tűnik, nincs időnk megélni e pillanatot. Ehelyett a folyamatos készenlét állapotá...

5%
52.23 RON 49.62 RON
Szijártó Zsolt: A hely hatalma: lokális szcénák - helyi folyamatok
könyv A hely hatalma: lokális szcénák - helyi folyamatok

Gondolat Kiadói Kör, 2007

A társadalomtudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területe a kommunikáció és a kultúra folyamatainak tanulmányozása. E dimenziók sze...

39.51 RON
Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika
könyv Médiaszabályozás, médiapolitika

Gondolat Kiadói Kör, 2015

Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések című könyvének legfontosabb célja, hogy naprakész áttekintést nyújtson az egye...

5%
50.76 RON 48.23 RON
Andok Mónika: A kommunikáció rituális elmélete
könyv A kommunikáció rituális elmélete

Gondolat Kiadói Kör, 2017

Az általános kommunikációelmélet nagy iskolái, irányzatai - tranzakciós, interakciós, participációs - között tartják számon a kommunikáci...

15%
33.48 RON 28.46 RON
Klausz Melinda: A közösségi média botránykönyve
könyv A közösségi média botránykönyve

KOZOSSEGI-MEDIA.COM, 2019

"Az online felületeken szemvillanás alatt terjedhetnek a konfliktusok. Elég egy át nem gondolt gyors, vagy éppen egy megfelelő, de túl ké...

15%
64.28 RON 54.64 RON
Szávai Ilona (szerk.): Tévé előtt - védtelenül?
könyv Tévé előtt - védtelenül?

Pont Kiadó, 2010

A tévé megkerülhetetlen. Minden műsora befolyásol valamiképpen. És világviszonylatban Közép-Kelet-Európában töltenek legtöbb időt az embe...

5%
25.31 RON 24.05 RON
Barkóczi Janka: Ezerszemű filmhíradó
könyv Ezerszemű filmhíradó

L'Harmattan Kiadó, 2017

A híradóműfaj kutatása a történettudomány, a kommunikációelmélet és az esztétika határterületén helyezkedik el, és számos résztémára bont...

15%
32.01 RON 27.21 RON
H. Nagy Péter: Extrák
könyv Extrák

NAP KIADÓ - DUNASZERDAHELY, 2008

A szerzőnek, aki irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, a sorozatban megjelenő negyedik kötetét veheti kézbe az olvasó, amely ezúttal f...

5%
16.07 RON 15.27 RON
Szekfű András: A cápa utolsó tangója
könyv A cápa utolsó tangója

Gondolat-Infonia, 2008

Destruktív írásokat talál itt az olvasó egy destrukcióra méltó korból. Izgalmuk homályos reményekből fakadt. A rendszer, amelyet destruál...

5%
39.51 RON 37.54 RON
Bódi Jenő (szerk.); Maksa Gyula; Szijártó Zsolt (szerk.): Médiakutatás és mindennapi élet
könyv Médiakutatás és mindennapi élet

Gondolat Kiadói Kör, 2016

Egy olyan korszakban, amelyet a mediális közvetítettség nyomasztó túlsúlya jellemez, amelyben a legkülönfélébb társadalmi színtereken (az...

10%
40.04 RON 36.04 RON
Virányi Péter: A reklám fogalomtára
könyv A reklám fogalomtára

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A 2005-ben megjelent kiadás bővített, aktualizált változata.

5%
46.87 RON 44.53 RON
Klestenitz Tibor, Paál Vince: A véleménysajtótól a tömegsajtóig
könyv A véleménysajtótól a tömegsajtóig

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

A kötetben közölt tanulmányok - amelyek közül néhány előadásként is elhangzott az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatörténeti Ku...

15%
30.80 RON 26.18 RON
Des Freedman: A médiapolitika mint közpolitika
könyv A médiapolitika mint közpolitika

Gondolat Kiadói Kör, 2012

A kötet kritikus áttekintést nyújt a médiapolitika dinamikájáról az angolszász országokban, és összefoglalja a médiával kapcsolatos legfo...

60.13 RON
Nagy Krisztina: Műveltség - Média - Szabályozás
könyv Műveltség - Média - Szabályozás

Gondolat Kiadói Kör, 2018

Az információs kor számos lehetőséget teremtett a tudáshoz való hozzáférés, a szolidaritás, az együttműködés, a hatalmi visszaélések elle...

15%
44.19 RON 37.57 RON
Lázár Kovács Ákos: Vallás - média - nyilvánosság
könyv Vallás - média - nyilvánosság

Gondolat Kiadói Kör, 2017

A vallással, a vallás jelenlegi és jövőbeli társadalmi jelentőségével összefüggő kérdéseket ma sokan sürgetően fontosnak érzik, és a nyil...

15%
33.48 RON 28.46 RON
Bajomi-Lázár Péter: A patrónusi-kliensi médiarendszer
könyv A patrónusi-kliensi médiarendszer

Napvilág Kiadó, 2020

A médiarendszerben végbemenő változások rendszerint a politikai rendszerben végbemenő változásokat követik és tükrözik. Így történt ez Ma...

15%
38.84 RON 33.02 RON
Kádár Judit: Az Új Idők az első világháború alatt (1914-1918)
könyv Az Új Idők az első világháború alatt (1914-1918)

Országos Széchenyi Könyvtár, 2018

A háború első hónapjaiban a teljes magyar sajtó, még a mérsékelt ellenzéki lapok is követték a kormány sajtópolitikáját, és támogatták a ...

15%
53.44 RON 45.43 RON
Lázár Kovács Ákos: A látvány megértése
könyv A látvány megértése

Gondolat Kiadói Kör, 2017

Jelen kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetében működő Vallás - média - nyilvánosság kutatócsop...

15%
33.48 RON 28.46 RON
Szellő István: A hírvadász
könyv A hírvadász

Athenaeum Kiadó, 2006

A kötet szerzője közel két évtizede dolgozik a médiában. Bejárta a világot és a televízió világát. Tekintettel arra, hogy a néző mindig i...

30.67 RON
Médiakultúra Közép-Kelet-Európában
könyv Médiakultúra Közép-Kelet-Európában

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016

A Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke, a Limoges-i Egyetem és a belfasti Queen's University szervezésében 2014 dec...

5%
32.14 RON 30.54 RON
Klestenitz Tibor: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai
könyv A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

A 19. században az egyházak a modern tömegsajtó kialakulásának következtében komoly kihívással szembesültek. Az írni-olvasni tudás növekv...

5%
40.18 RON 38.18 RON
Csúcs László: Pénz és média
könyv Pénz és média

Kairosz Kiadó, 2014

A szerző a rendszerváltoztatás időszakát viharos körülmények és szokatlan feladatok ellátásával élte meg a Magyar Rádió alelnökeként 1992...

42.86 RON
Lakatos György: 13 elnök embere voltam
könyv 13 elnök embere voltam

Duna International Kft., 2007

A szerző több mint harminc éve a Magyar Televízió hangmérnöke. Ez alatt a három évtized alatt műsorok ezreit készítette. Beutazta a világ...

10%
40.15 RON 36.14 RON
H. Nagy Péter: Karanténkultúra és járványvilág
könyv Karanténkultúra és járványvilág

PRAE.HU, 2020

A karanténkultúra idejének első fázisában az információs konglomerátum sajátos hullámzásba kezdett a koronavírus szó köré csoportosuló mű...

15%
40.04 RON 34.04 RON
Kaiser László: Egyéniségek és filmművészet - Hét portré
könyv Egyéniségek és filmművészet - Hét portré

Hungarovox Kiadó, 2010

A művészetben, így a filmművészetben is a nagy alkotó általában súlyos egyéniség. Fordítva persze nem igaz, egy komoly személyiség miért ...

18.75 RON
Feintuck, Mike – Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek, törvény
könyv Médiaszabályozás, közérdek, törvény

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A médiaszabályozástól azt várjuk, hogy az állampolgárok érdekeit szolgálja, és a közérdek köré csoportosítható értékek hassák át. Működés...

46.74 RON
Pusztai Virág: A képekből összerakott ember
könyv A képekből összerakott ember

Gondolat Kiadói Kör, 2020

Korunk emberének életútja szinte hiánytalanul megismerhető azokból a fotókból és mozgóképsorokból, amelyeket a rá szegeződő kamerák hozna...

15%
40.18 RON 34.16 RON
Kassay Réka: Barbie vagy Star Wars?
könyv Barbie vagy Star Wars?

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016

A média gyermekek szocializációjában betöltött vezető szerepe miatt érdemes alapos figyelmet fordítani arra, hogy a médiában megjelenő, a...

5%
32.14 RON 30.54 RON
H. Nagy Péter: Szisztematikus káosz - Médiaszövegek 1994-2012
könyv Szisztematikus káosz - Médiaszövegek 1994-2012

NAP KIADÓ - DUNASZERDAHELY, 2012

Ennek a helyes kis könyvecskének az égvilágon semmi jelentősége sincs. Olyan szösszeneteket tartalmaz ugyanis, melyeket elhasznált a médi...

5%
17.41 RON 16.54 RON
Mészáros Zoltán: A korai titoizmus propagandája
könyv A korai titoizmus propagandája

Életjel Kiadó, 2008

Mészáros Zoltán dolgozata a második jugoszláv állam megalakulása időszakának egy sajátságos jellemzőjét helyezi kutatásainak középpontjáb...

5%
24.11 RON 22.91 RON
H. Nagy Péter: Piknik az aknamezőn
könyv Piknik az aknamezőn

NAP KIADÓ - DUNASZERDAHELY, 2014

A Piknik az aknamezőn olyan szövegeket tartalmaz, melyeket elhasznált a médiagépezet. Tehát ez a kötet sem kíván több lenni, mint a másik...

15%
26.78 RON 22.77 RON
Végh László: A szlovákiai magyar újságírás arcképcsarnoka
könyv A szlovákiai magyar újságírás arcképcsarnoka

Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014

Nincs unalmasabb olvasmány a tegnapi újságnál mondogatják a tollforgatók több évtizede. Ez a megállapítás mostanság, a világháló térhódí...

15%
79.01 RON 67.16 RON
Klestenitz Tibor: Médiatörténeti tanulmányok 2014
könyv Médiatörténeti tanulmányok 2014

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja 2012-ben hozta létre Médiatörténeti Kutatócsoportját. Ennek célja összha...

5%
30.80 RON 29.26 RON
Fűzfa Balázs: BÁR - 2012 XVII. évfolyam 1. szám - Társadalomtudományi és művészeti folyóirat
könyv BÁR - 2012 XVII. évfolyam 1. szám - Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Savaria University Press, 2013

Az 1990-es években indult szakkollégiumi folyóirat egy TÁMOP--TALENTUM pályázatnak köszönhetően ismét feltámadt. Ezen első számban tehets...

15%
6.70 RON 5.70 RON
Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában
könyv Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában

Hungarovox Kiadó, 2020

A kötet tartalma, témája: H. VARGA GYULA: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének szakmai-etikai dilemmái; A kommunikációs nevelés a ...

15%
26.78 RON 22.77 RON
Perjéssy-Horváth Barnabás: Sajtószem
könyv Sajtószem

Magánkiadás, 2015

"Sajtószem, sajtószemmel, sajtószemle Játék a szavakkal, vagy valami több, valami más? A Kollégium blues című regény szerzője az utókorna...

38.84 RON
Polyák Gábor: A médiarendszer kialakítása
könyv A médiarendszer kialakítása

HVG-Orac Kft., 2008

Polyák Gábor könyve egyrészt fel kívánja vázolni a médiarendszer kialakításának szabályozási feladatait és az azok megoldására alkalmas e...

5%
53.57 RON 50.90 RON
Bakos Katalin: 10x10 év az utcán - A magyar plakátművészet története (1890-1990)
antikvár 10x10 év az utcán - A magyar plakátművészet története (1890-1990)

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Corvina Kiadó, 2007

A művészi színvonalú plakáttervezés a 19. század végén jelenik meg Magyarországon. Az első historizáló jellegű alkotások mellett hamar fe...

266.51 RON
Dr. Szabó János: Média és erőszak
antikvár Média és erőszak

Zrínyi Kiadó, 2009

Élhetünk-e erőszak nélkül, s ha nem, mit tehet a média az erőszak megszelídítéséért? A kötet a médiaerőszak napjaink igen sokat emleg...

65.62 RON - 66.83 RON
Wisinger István: A televízió háborúba megy
antikvár A televízió háborúba megy

PrintXBudavár Kft., 2008

A mű eredetileg doktori disszertációnak készült, és azokra a cikkekre, tanulmányokra, valamint személyes tapasztalatokra is épül, amelyek...

24.78 RON - 29.46 RON
Média -torzítások, -elemzések (A kontrollcsoport jelentései)
antikvár Média -torzítások, -elemzések (A kontrollcsoport jelentései)

Kairosz Kiadó, 2002

Kedves olvasó! Ez a kötet magyar média ujjlenyomata. Egyedi azonosító jelek sorozata, amely az események viharos gyorsaságú változása utá...

9.24 RON - 10.58 RON
Feintuck, Mike – Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek, törvény
antikvár Médiaszabályozás, közérdek, törvény

Bagolyfészek Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Gondolat Kiadó, 2010

A médiaszabályozástól azt várjuk, hogy az állampolgárok érdekeit szolgálja, és a közérdek köré csoportosítható értékek hassák át. Működés...

36.03 RON
Polyák Gábor (szerk.): Médiapolitikai szöveggyűjtemény
antikvár Médiapolitikai szöveggyűjtemény

A médiatudomány egyik legkevésbé körüljárt területe a médiapolitika. A médiapolitika fogalmának, rendszerének, céljainak tisztázása nemcs...

125.75 RON - 133.79 RON
Szigeti Péter (szerk.): Nagy Média Könyv 2008
antikvár Nagy Média Könyv 2008

2009

"A Kreatív szaklap kiadója, a Professional Publishing Hungary az idén második alkalommal adja ki a Nagy Média Könyvet, amelyet a hazai mé...

23.97 RON - 26.65 RON
Romhányi Tamás: Az elsikkasztott szamár
antikvár Az elsikkasztott szamár

Népszabadság Könyvek, 2007

"Ami egy professzionális közgazdásznak feketegazdaság,‭ ‬az ebben a kötetben tégla-‭ ‬és falopás,‭ ‬uzsorakölcsön,‭ ‬hogy enni tudjon a c...

7.90 RON - 24.11 RON
Szerk.: Gabos Erika: A média hatása a gyermekere és fiatalokra II. (Dobogókő, 2000)
antikvár A média hatása a gyermekere és fiatalokra II. (Dobogókő, 2000)

Bisellantikvárium Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 2001

26.78 RON
Bálint Antónia-Csurka Gergely: A királynő könnyei (Dedikált) - Dedikált
antikvár A királynő könnyei (Dedikált) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magánkiadás, 1999

Dedikáció: "Józsikám! Én sem hittem volna, hogy idáig eljutunk, de sikerült. Győzelem! Nagyon köszönöm Neked az elmúlt 13 évet és a ren...

66.83 RON
Nemzetközi konferencia az európai médiaszabályozás aktuális kihívásairól (Budapest, 2013.december 17.)
antikvár Nemzetközi konferencia az európai médiaszabályozás aktuális kihívásairól (Budapest, 2013.december 17.)

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2014

16.07 RON
Magyar újságírók indexe
antikvár Magyar újságírók indexe

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Nincs feltüntetve, 1991

33.48 RON
Bodrits István - Viczián János: Ki kicsoda a hírközlésben? (ÚJSÁGÍRÓK, A SAJTÓ, A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ SZERKESZTŐI, TUDÓSÍTÓI) - A századvég magyarsága 2.
antikvár Ki kicsoda a hírközlésben? (ÚJSÁGÍRÓK, A SAJTÓ, A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ SZERKESZTŐI, TUDÓSÍTÓI) - A századvég magyarsága 2.

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Babits Kiadó

FÜLSZÖVEG Szakmai ki kicsodánknak föladata a szakma olyan bemutatása, ahol az egymás munkáját kiegészítő fő- vagy mellékfoglalkozású alk...

25.43 RON
Dobos Ferenc - Megyeri Klára: Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 2.
antikvár Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 2.

Psyché Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Média Kiadó, 2014

40.18 RON
Malkovics Tibor: Sajtó- és médiatörténet
50.76 RON - 66.96 RON