Gazdaság és jog az EU-ban kategória könyvei

Helmut Kohl: Aggodalom Európáért - Felhívás
könyv Aggodalom Európáért - Felhívás

Antall József Tudásközpont, 2016

Szenvedélyes hangvételű esszéjében az Európai Unió legnagyobb építőmestereinek egyike kiáll mindannyiunk Európájáért. Helmut Kohl meggyőz...

15%
32.78 RON 27.86 RON
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról
könyv Kézikönyv az Európai Unióról

HVG-Orac Kft., 2011

A Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Kül...

15%
71.11 RON 60.44 RON
Gyurgyák János: Európa alkonya?
könyv Európa alkonya?

Osiris Kiadó, 2018

A szerző ötéves kutatási munkája során bonyolult és nehezen megválaszolható kérdéseket tett föl magának: vannak-e jól körülhatárolható is...

15%
56.72 RON 48.21 RON
Szlankó Bálint: Az elnök, a képviselő és a diplomata
könyv Az elnök, a képviselő és a diplomata

Athenaeum Kiadó, 2007

A könyv az új Európai Unió elsõ két évének eseményeit és változásait mutatja be, melyeket a szerzõ újságíróként követett végig Európa fõv...

21.31 RON
Dr. Sárközy Tamás: Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban
könyv Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban

Park Kiadó, 2019

Sárközy Tamás legújabb könyvében kifejti, hogy az Orbán-kormány harmadik, 2014 és 2018 közötti ciklusát egy olyan kormányzás jellemzi, am...

15%
78.24 RON 66.50 RON
Andor László: Jóléti modellek, európai válságok
könyv Jóléti modellek, európai válságok

Noran Libro Kiadó, 2017

Az elmúlt harminc éven végigvonul a jóléti állam válságáról, végéről, reformjáról, megmenthetőségéről szóló vita. A legutóbbi évtized pén...

15%
34.20 RON 29.07 RON
Paul Scheffer: Érkezési oldal
könyv Érkezési oldal

Osiris Kiadó, 2016

Az emberben egyre csak erősödik az érzés, hogy a napjainkban tapasztalható bevándorlás és az arra adott reakciók eddig nem igazán vitték ...

5%
49.59 RON 47.11 RON
könyv Az Európai Unió és a Kelet-Mediterráneum

Aposztróf Kiadó, 2015

A kötet tárgya az Európai Unió szerepének, eszközrendszerének vizsgálata a Földközi-tenger keleti medencéjének országaiban. A központi he...

50%
42.61 RON 21.31 RON
Muraközy László: Államok kora - Az európai modell
könyv Államok kora - Az európai modell

Akadémiai Kiadó, 2012

Akit nem elégítenek ki az állam szerepéről szóló hangzatos frázisok, hanem meg akarja ismerni a tényeket - számszerű adatok impozáns töme...

5%
69.12 RON 65.66 RON
Konrád György: Itt, Európában
könyv Itt, Európában

Európa Könyvkiadó, 2014

Mondhatjuk, hogy az Európai Unió új típusú nemzetközösség? Az európai polgárok közössége, vagy a nemzetállamoké, azaz a nemzeti kormányok...

5%
46.89 RON 44.55 RON
Jászi Oszkár: Európai Egyesült Államok - The United States of Europe
könyv Európai Egyesült Államok - The United States of Europe

Magánkiadás, 2006

Magyar/angol nyelvű a könyv.

5%
21.38 RON 20.31 RON
Simon Zoltán (Szerk.): Az Európai Unió a világban
könyv Az Európai Unió a világban

L'Harmattan Kiadó, 2017

Az Európai Unió külkapcsolatai gyakran kerülnek szembeállításra a tagállamok szuverenitásával, azok külpolitikai önállóságának akadályaké...

15%
49.74 RON 42.28 RON
Kende Péter: Nemzetek és népek Közép-Kelet-Európában
könyv Nemzetek és népek Közép-Kelet-Európában

PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

Az életműsorozat 3. kötetében olvasható írások a kötet címében jelzett problémakört igyekeznek körüljárni, szólnak többek között a közös ...

5%
49.88 RON 47.39 RON
Bérczes Tibor: Élni és halni hagyni
könyv Élni és halni hagyni

Corvina Kiadó, 2016

Azt szinte mindenki tudja, hogy Hollandiában legális az eutanázia. Azt viszont már jóval kevesebben, hogy ezzel a lehetőséggel milyen fel...

5%
42.61 RON 40.48 RON
Krzysztof Szczerski: Az európai utópia
könyv Az európai utópia

Rézbong Kiadó, 2018

"Az a kulcskérdés, hogy megint egyenrangú státuszú tagállamokra épül-e az Unió, a közösségi lét mellett megőrzik-e az egyes államok szu...

15%
45.60 RON 38.76 RON
Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban
könyv Nemzetközi szerződések mozgásban

Dialóg Campus, 2015

Olcsóbb lesz-e a repülőjegy az USA-ba? Milyen adatokat kell megadnom, ha venni szeretnék egyet? Lesz-e tiszta ivóvizünk? és még számos m...

5%
49.59 RON 47.11 RON
Kengyel Ákos: Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban
könyv Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban

Akadémiai Kiadó, 2015

Milyen elméleti megfontolások határozzák meg a felzárkózást? Miért alakul ki konvergencia vagy divergencia az egyes régiók és országok fe...

5%
64.13 RON 60.92 RON
José Bové: Rablás Brüsszelben
könyv Rablás Brüsszelben

L'Harmattan Kiadó, 2015

MILYEN HARCOK FOLYNAK a brüsszeli folyosókon a multinacionális cégek beszivárgott lobbistáival? HOGYAN PRÓBÁLTA ALÁAKNÁZNI az EU egészsé...

5%
37.77 RON 35.88 RON
Pierre Manent: A nemzetek létjoga
könyv A nemzetek létjoga

L'Harmattan Kiadó, 2018

Kevés olyan eszme van, amelyről annyit írtak és vitatkoztak az utóbbi időben, mint a nemzet: létrejöttének körülményei, továbbélési lehet...

15%
28.50 RON 24.22 RON
Szabó Máté; Péterfalvi Attila: Európai Ombudsman-intézmények
könyv Európai Ombudsman-intézmények

ELTE Eötvös Kiadó, 2010

A lassan 15 éve létező ombudsmani intézmények Magyarországon kezdettől az alkotmányjogi-politológiai kutatás látókörében vannak, a nemzet...

5%
64.13 RON 60.92 RON
Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen
könyv A közbeszerzésről másképpen

Lectum Kiadó, 2014

A közbeszerzések joga sajátos, a közjog és a magánjog határán elhelyezkedő terület, amelyről hazánkban mindezidáig még nem jelent meg oly...

5%
70.54 RON 67.01 RON
Wopera Zsuzsa: Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában
könyv Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában

Bíbor Kiadó, 2007

Az utóbbi évtizedekben mind a jogkereső közönség, mind a jogász szakma egyre erőteljesebben ad hangot azon meggyőződésének, miszerint a p...

48.45 RON
Ohnsorge-Szabó László, Kajner Péter, Ungvári Gábor: Fenntartható EU felé?
könyv Fenntartható EU felé?

L'Harmattan Kiadó, 2005

A kötet célja, ami igen széles olvasóközönség számára teheti érdekessé, egyfajta mérlegkészítés: tekinthetünk-e reménykedve az elmúlt idő...

5%
45.60 RON 43.32 RON
Rónay Miklós (szerk.): Elnökségi munka az Európai Unióban
könyv Elnökségi munka az Európai Unióban

Gondolat Kiadói Kör, 2010

2011 januárjától Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Mit jelent ez a munka? Hogy csinálták mások? Mihez mérjük sa...

46.32 RON
Nyikos Györgyi: A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai
könyv A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai

ELTE Eötvös Kiadó, 2010

A könyv a Public Private Partnership, azaz a köz- és magánszféra partnerségének és az állami támogatási rendszernek a fontosabb aspektusa...

64.13 RON
Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága
könyv Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága

Dialóg Campus, 2010

A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország - Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, R...

78.10 RON
Dr. Szuchy Róbert: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében
könyv Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében

2011

Az összefonódás-ellenőrzés napjaink gazdasági életében egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az Európai Unió piacán - különösen az új ta...

31.35 RON
Ásványi Zsófia: Az Európai Üzemi Tanács
könyv Az Európai Üzemi Tanács

PTE-FEEK, 2014

A munkavállalói részvételi jogok iránt az elmúlt két évtizedben tapasztalható közösségi szintű érdeklődés hátterében az a felfogás áll, h...

27.79 RON
Papp Tekla: Az Európai Unió társasági jogi normái
15%
8.98 RON 7.63 RON
Lengyel György (szerk.): A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe
könyv A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe

Mandátum Kiadó, 2008

Ez a kötet egy kérdőíves kutatás első hullámának eredményeit tartalmazza. A négyéves kutatás tizennyolc európai országban zajlik, és több...

15%
34.06 RON 28.95 RON
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Az Európai Közösség versenyjoga

Magyarországi Eszperantó Szöv., 2001

15%
26.93 RON 22.89 RON
Halmai Péter: A Reform Ökonómiája. EU közös agrárpolitika: fordulópont vagy kiigazítás?
antikvár A Reform Ökonómiája. EU közös agrárpolitika: fordulópont vagy kiigazítás?

Mike és Tsa Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

KJK-Kerszöv, 2004

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (rövidítve: KAP) az európai integráció kivételesen fontos területe. "Mozgó célpont", amely jelentős...

82.15 RON
Rechnitzer János (szerk.): Átalakulási folyamatok Közép-Európában
antikvár Átalakulási folyamatok Közép-Európában

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Győr, 2005

Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kara, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Évkönyv 2005.

29.93 RON
Közép- és Kelet-Európa társult országainak felkészülése az európai unió egységes belső piacába történő integrációra (függelékkel ellátott változat)
11.97 RON
Verebélyi Imre (szerk.): Európai integrációs válogatott tanulmányok
antikvár Európai integrációs válogatott tanulmányok

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Közigazgatási Intézet, 2001

35.91 RON
Szerk.: Kovács Teréz: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt
antikvár A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt

MTA Regionális Kutatások Közp., 2003

31.21 RON - 32.78 RON
Útmutató a közös agrárpolitika gyakorlati alkalmazásához
antikvár Útmutató a közös agrárpolitika gyakorlati alkalmazásához

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2003

14.81 RON
Frank Engel, Winkler Gyula: Új Európát most
antikvár Új Európát most

Vonnegut Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Kolozsvár, 2013

négynyelvű

59.71 RON
Márki Sándor: EU ismeretek
antikvár EU ismeretek

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Dunaújváros, 2005

22.30 RON
Olvasókönyv az üzleti etika tanulásához (kézirat)
antikvár Olvasókönyv az üzleti etika tanulásához (kézirat)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Külkereskedelmi Főiskola, 1992

59.71 RON
A kibővült Unió - Ahogy a jövő köztisztviselői látják
antikvár A kibővült Unió - Ahogy a jövő köztisztviselői látják

Vonnegut Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Tempus, 2004

44.74 RON
Lőrincz Lajos (Szerk.): Európai Unió és a magyar közpolitika
49.74 RON - 55.44 RON
Horváth Csaba - Dr. Mikulás Ildikó: A magyar borászat és az Európai Unió
antikvár A magyar borászat és az Európai Unió

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar kereskedelmi és ipark., 2002

13.32 RON
Agg Zoltán - Mandel Miklós - Nemes Nagy József - Oláh Miklós - Zongor Gábor: Megyék-régiók-Európai Unió
antikvár Megyék-régiók-Európai Unió

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Comitatus, 2003

20.80 RON
Rövid útmutató az Emberi jogok Európai Egyezményéhez
antikvár Rövid útmutató az Emberi jogok Európai Egyezményéhez

Vonnegut Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Budapest, 1994

14.81 RON
Acta Humana - Emberi jogi közlemények N° 37-38
antikvár Acta Humana - Emberi jogi közlemények N° 37-38

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

DELTA KFT., 1999

29.78 RON
Ehrlich Éva: A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében
antikvár A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

2003

Kiadó neve: Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ - Ismertető: Tanulmányainkban 5 infrastrukturális ágazat, mégpe...

44.74 RON
Korinek László (szerk.): PhD tanulmányok 4. – Tanulmányok Finszter Géza 60. születésnapjára
antikvár PhD tanulmányok 4. – Tanulmányok Finszter Géza 60. születésnapjára

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Pécsi Tudományegyetem, 2005

22.45 RON
Hack Péter (szerk.), Garai Borbála (szerk.): Az igazságszolgáltatási rendszerek átláthatósága
antikvár Az igazságszolgáltatási rendszerek átláthatósága

Bagolyfészek Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Budapest, 2008

59.71 RON
Mirko Roš (szerk.): Der Erfolg und das Honorar des Anwalts • The Success and Remuneration of the Lawyer • L'honoraire de l'avocat et le résultat • Prestazioni dell'avvocato e onorario di risultato • Honorarios en función del resultado
antikvár Der Erfolg und das Honorar des Anwalts • The Success and Remuneration of the Lawyer • L'honoraire de l'avocat et le résultat • Prestazioni dell'avvocato e onorario di risultato • Honorarios en función del resultado

Bagolyfészek Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Zürich, 2007

Der Erfolg und das Honorar des Anwalts : Generalkongress des Verbands Europäischer Rechtsanwaltskammern 2006 The success and remunerati...

37.26 RON
Halmos Csaba: Az Európai Unió gazdasága
antikvár Az Európai Unió gazdasága

2004

Alkotmányos Európa sorozat, Uniós füzetek 2.

14.11 RON - 34.92 RON
Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után
antikvár Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Pécs, 2004

A VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai Pécs, 2004. október 21-22.

22.45 RON
Várnay Ernő: Az euró pénzrendszer
antikvár Az euró pénzrendszer

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Budapest, 2000

29.78 RON
dr. Vadál Ildikó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai
antikvár A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Wolters Kluwer Kft., 2011

59.71 RON
Dr. Ács Vera - Dr. Lukács Éva (szerk.): Az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlata a szociális biztonság területén I-III.
antikvár Az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlata a szociális biztonság területén I-III.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Egészségügyi, Szoc. Csal. Min., 2003

I. A módosított és naprakésszé tett 1408/71/EGK rendelet II. A módosított és naprakésszé tett 574/72/EGK rendelet III. Jogesetek

104.60 RON
Szerk.: Kovács Katalin: Település, gazdaság, igazgatás a térben
antikvár Település, gazdaság, igazgatás a térben

Piel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MTA, 1993

28.43 RON
Dr. Lentner Csaba - Tarpataki János: Bankszabályozás az Európai Unióban
antikvár Bankszabályozás az Európai Unióban

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Sopron, 2000

29.78 RON
Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében
47.88 RON
Marján Attila (szerk.): Magyarország első évtizede az Európai Unióban 2004-2014 - Dedikált
antikvár Magyarország első évtizede az Európai Unióban 2004-2014 - Dedikált

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2014

50.73 RON
Molnár Judit: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében
antikvár A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2014

89.63 RON