A történelmi Magyarország kategória könyvei

könyv 100 állomás-100 kaland: Erdély története

Gulliver Lap-és Könyvkiadó, 2009

A sorozat ezen kötete Erdély kalandos történetébe kalauzolja olvasóit Daciától egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Megtudhatjuk, miér...

35%
27.10 RON 17.62 RON
könyv Erdély

Libri Könyvkiadó, 2020

Erdély mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el. E vidék nemcsak természeti kincsekben gazdag, de a történelme is olyan izgalmas...

30%
122.55 RON 85.79 RON
Pivárcsi István: Székelyföldi legendárium
könyv Székelyföldi legendárium

Új Palatinus Könyvesház Kft., 2008

Kivételes kötet kerül most az olvasóhoz: korszerű útirajz a székely székekről. Az Erdélybe utazók számára kötelező irodalomként ajánlhatj...

15%
44.94 RON 38.20 RON
Erdélyi városok
könyv Erdélyi városok

TKK Kereskedelmi Kft., 2018

A magyarlakta városok történelmének bemutatásával Erdély magyarságának és a többi népcsoport történelmét is megismerjük. A sok vihart át...

15%
27.10 RON 23.04 RON
T. Hámori Ferenc: Erdélyi vasút, Székely gyors
könyv Erdélyi vasút, Székely gyors

Indóház Kiadó, 2008

A nagy sikerű, egy évvel ezelőtt megjelentetett Magyarország mozdonyaihoz hasonlóan szépmívű kiadvány nemcsak a Székely gyors útját eleve...

5%
74.77 RON 71.04 RON
Scholtz Róbert: 64 vármegye
könyv 64 vármegye

Szalay Könyvek, 2020

A történelmi Magyarország 64 vármegyéjét bemutató kötet egyszerre szól tényekről és legendákról. A kiadvány szerteágazó ismereteket fo...

15%
47.66 RON 40.52 RON
Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó
könyv Felvidékből Szlovenszkó

PESTI KALLIGRAM KFT., 2016

Trianon meghatározó módon formálta át az egykori felvidéki, a két világháború között már leginkább csak szlovenszkóiként emlegetett magya...

15%
36.77 RON 31.26 RON
Kovács Sándor: Máramarosi bércek között - Kárpátalja máramarosi térségének kalauza
könyv Máramarosi bércek között - Kárpátalja máramarosi térségének kalauza

Romanika Bt., 2007

Az Európa zöld tüdejének is nevezett Kárpátok hegyeiben, Rahónál a fehér és fekete ágból megszülető szőke Tisza Máramaros hegyei között m...

5%
54.34 RON 51.63 RON
Kovács Sándor: Bús düledékeiden - Kárpátalja vár- és kastélykalauza
könyv Bús düledékeiden - Kárpátalja vár- és kastélykalauza

Romanika Bt., 2008

A megszámlálhatatlan pusztítás után épen maradt, s egykorvolt szépségüket sokszor már csak részleteikben sejtető ódon várak, kastélyok kő...

5%
54.34 RON 51.63 RON
Deák Ágnes: "Zsandáros és policzájos idők"
könyv "Zsandáros és policzájos idők"

Osiris Kiadó, 2015

Az 1849 nyarát követő csaknem két évtizedben, a bécsi birodalmi kormányzat politikai offenzívája idején a kor embere úgy érezte Magyarors...

5%
54.20 RON 51.49 RON
Zágoni Bálint: Kincses Képeskönyv - Segesvár
könyv Kincses Képeskönyv - Segesvár

Projectograph Kiadó, 2011

A Kincses Képeskönyv sorozat negyedik darabja az egyik legszebb erdélyi szász város, Segesvár történetét mutatja be. Időutazásra hívunk, ...

40.72 RON
Udvarhelyi Nándor: Az Anyaszék szíve
könyv Az Anyaszék szíve

Kairosz Kiadó, 2018

Ez a könyv Székelyföld "meggyötörten is gyönyörű" tájaira kívánja elvezetni az olvasót, közelebbről az udvarhelyszéki székelyek által lak...

15%
61.28 RON 52.09 RON
Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet
könyv História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A kötet Somogyi Ambrus, egy 17. századi erdélyi nemesúr latin nyelvű történetírói munkájának teljes fordítását adja. A szerző Mátyás halá...

5%
93.97 RON 89.28 RON
C. Tóth János: Oldott kéve (A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése)
könyv Oldott kéve (A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése)

Kairosz Kiadó, 2010

Jelenkorunk minden békés természetű embere értetlenül szemléli a nemzetiségi, etnikai konfliktusokat, amelyek nemegyszer gyűlölködésbe, v...

44.94 RON
Demmel József: Pánszlávok a kastélyban
könyv Pánszlávok a kastélyban

PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

Justh József (1809-1875) Turóc megyei alispán élettörténetén keresztül megismerhetjük azt a korabeli réteget, amelynek létezését mind a m...

5%
38.13 RON 36.23 RON
Nagy Milada (szerk.): Nagyszőlős, a világ közepe
könyv Nagyszőlős, a világ közepe

Aposztróf Kiadó, 2009

Nagyszőlős a történelmi Magyarország legkisebb vármegyéjének, Ugocsának volt a székhelye. Trianon után Csehszlovákia, 1938-ban pár hóna...

10%
94.38 RON 84.95 RON
B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok - Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914
könyv Arcképek és homlokzatok - Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Az Arcképek és homlokzatok nem "csak" egy tudományos alapossággal megírt tanulmánykötet, de hasznos bedekkerként is forgatható, mely kora...

10%
46.30 RON 41.67 RON
Kovács Sándor: Honfoglalásunk hét emlékműve
könyv Honfoglalásunk hét emlékműve

Romanika Bt., 2010

Könyvünk az 1896-ban megünnepelt millennium hét országos emlékművének sorsát, hányattatását dolgozza fel: történetüket számos archív kép,...

5%
40.72 RON 38.69 RON
Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I.
könyv A zsidók története Magyarországon I.

Históriaantik Könyvesház, 2013

Írta Kohn Sámuel. Budapest : Athenaeum, 1884. - Hasonmás kiadás

5%
54.34 RON 51.63 RON
Grünwald Béla: A Felvidék
könyv A Felvidék

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

Grünwald Béla eredetileg 1878-ban megjelent politikai röpirata országos visszhangot keltett megjelenése idején. A Besztercebánya frissen ...

32.68 RON
Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota
könyv A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota

Históriaantik Könyvesház, 2011

E könyv írása közben kettős czél lebegett szemeina előtt. Először is meg akartam ismertetni a magyar olvasó közönséggel, hogy az átlagos ...

5%
74.90 RON 71.16 RON
Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.
könyv Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Ortvay Tivadarmonumentális munkája az Árpád-kori Magyarország vízföldrajzát dolgozta fel. Közli az összes "álló- és folyóvizet, forrás- é...

5%
93.97 RON 89.28 RON
Dr. Bíró József: A Bonczhidai Bánffy-kastély
könyv A Bonczhidai Bánffy-kastély

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

A XIV. században a Bánffyak birtokába került falu legnevezetesebb látnivalója, a ma romjaiban álló, de még így is impozáns egykori Bánffy...

5%
25.87 RON 24.58 RON
Pócs Éva: Vannak csodák, csak észre kell venni
könyv Vannak csodák, csak észre kell venni

L'Harmattan Kiadó, 2008

Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. A tanulmánykötet Gyimesben, a romániai Hargita és Bákó megyék három településén (ez...

47.66 RON
Nógrády Árpád: Kanizsai László számadáskönyve
könyv Kanizsai László számadáskönyve

Historia, 2011

Az Osl nemzetségből származó Kanizsai család gazdag középkori irathagyatékának egyik legszebb darabja az a közel sem teljes, a középkori ...

5%
34.05 RON 32.35 RON
Pintér József: Szennyes diadal
könyv Szennyes diadal

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2014

A Bácskában az 1944-es hatalomváltást követően végrehajtott véres magyarellenes megtorlások feltárásában ez idáig fehér foltnak számított...

5%
54.34 RON 51.63 RON
Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal
könyv Árnyékos oldal

KOINÓNIA, 2007

A második világháború utáni erdélyi zsidó sajtó munkatársai és a velük azonos nézeteket valló olvasók olyan idealisztikus kommunizmusban ...

15%
43.58 RON 37.05 RON
Dr. Kovács József: Vízifűrészek a Kárpát-medencében
könyv Vízifűrészek a Kárpát-medencében

Romanika Bt., 2013

A Romanika kiadó „Vízimalmok a Kárpát-medencében“ címmel, 2012-ben jelentette meg azt a könyvet, amelyben a Szerző, Kovács József mintegy...

5%
40.72 RON 38.69 RON
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai
könyv Magyarország vármegyéi és városai

Históriaantik Könyvesház, 2013

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

5%
148.44 RON 141.02 RON
Rüsz-Fogarasi Enikő: Egy elfeledett intézmény
könyv Egy elfeledett intézmény

L'Harmattan Kiadó, 2012

Mit tud tenni egy kora újkori város a fogyatékosokkal, a "kóborgó szegényekkel", a rászorulókkal? Hogyan gondoskodik a falai közé húzódó ...

5%
28.60 RON 27.17 RON
Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása
könyv Máramaros vármegye egyetemes leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1876-ban a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-dik nagygyűlésének alkalmából jelent meg Máramaros megye történeti monográfiája. H...

5%
54.34 RON 51.63 RON
Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században
könyv Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1890-ben kiadott könyv átfogó képet fest a felvidéki városok és az azokban élő polgárok életéről, hétköz- és ünnepnapjairól...

5%
47.66 RON 45.28 RON
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Szabolcs vármegye
könyv Magyarország vármegyéi és városai - Szabolcs vármegye

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

5%
93.97 RON 89.28 RON
Kele József: A Jász-kunság megváltása
könyv A Jász-kunság megváltása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet a Jászkunság és annak lakóinak történetét dolgozza fel, kezdve a Jászkunság elzálogosításával, a megváltásán át, a jászkun privi...

5%
54.34 RON 51.63 RON
Benkő Károly: Marosszék ismertetése
könyv Marosszék ismertetése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Benkő Károly eredetileg 1868-69-ben megjelent Marosszék történetét feldolgozó kiadványa, hasonmás kiadása.

5%
54.34 RON 51.63 RON
Szlucska János: "Pünkösdi királyság"
könyv "Pünkösdi királyság"

Gondolat Kiadói Kör, 2009

A könyv a teljesség igényével, valamennyi elérhető forrás és dokumentum felhasználásával az észak-erdélyi oktatásügy történetét mutatja b...

57.20 RON
Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész
könyv Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész

Históriaantik Könyvesház, 2011

"Midőn Békés vármegye hajdanának megirásához fogtam, két czél lebegett szemem előtt: egyik, hogy némileg leróvjam a hála adóját, melyel e...

5%
54.34 RON 51.63 RON
Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása
könyv Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Természetföldrajzi, etnográfiai, gazdaságföldrajzi bemutatása a két vármegyének.

5%
54.34 RON 51.63 RON
Wosinsky Mór: Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig I.
könyv Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Wosinszky Tolna megye régészeti emlékekre támaszkodva állította össze a vármegye történetét az ember első megtelepülésétől a magyar honfo...

54.34 RON
Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája III.
könyv Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája III.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Történelmi föld és természetrajzi, közhatósági, társadalmi nemzetgazdasági régi és újkori leírása három kötetben.

5%
54.34 RON 51.63 RON
Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék I-II.
könyv Az eltűnt régi vármegyék I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Pesty Frigyes A magyarországi várispánságok története című munkájához hasonlóan e két kötetes munka is a középkori magyar királyáság várm...

88.52 RON
Balogh János: Egervár története
könyv Egervár története

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az 1881-ben megjelent eredeti, hasonmás kiadása. A Heves megyei Eger vára története.

47.66 RON
Csáky Károly: Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I.
könyv Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I.

Lilium Aurum, 2010

A kötet húsz Ipoly- és Garam-menti tájház, néprajzi gyűjtemény, faluház és helytörténeti múzeum bemutatására vállalkozik, Apátújfalutól Z...

10%
34.05 RON 30.65 RON
Czeizel Gábor: Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia
könyv Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia

Históriaantik Könyvesház, 2012

Czeizel Gábor választott megyés püspök egyházi tevékenysége mellett helytörténeti kutatásokat is végzett. A jelen kötetben szűkebb környe...

5%
47.66 RON 45.28 RON
Zoltai Lajos: Települések. Egyházas és egyházatlan falvak
könyv Települések. Egyházas és egyházatlan falvak

Históriaantik Könyvesház, 2013

[Debrecen] Méliusz K., 1925 - Hasonmás kiadás

5%
47.66 RON 45.28 RON
Fényes Elek: Magyarország leírása I-II.
könyv Magyarország leírása I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Már több izben felszólítottak barátaira és jóakaróira: adnám ki eddig megjelent geographiai és statisticai dolgozataimat egy summás kivon...

5%
114.39 RON 108.68 RON
Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben - I. kötet
könyv Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben - I. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Akadémia 9 évvel előzte meg a berlinit, mert az utóbbi csak .1846. évi július havában hirdetett ki pályázatot a helynevek tárgyában. Az ...

5%
74.90 RON 71.16 RON
Zalka János: Az erdélyi szászok
könyv Az erdélyi szászok

Históriaantik Könyvesház, 2011

Zalka János győri megyéspüspök dolgozata az erdélyi szászok történetét dolgozza fel betelepülésüktől a középkor végéig.

5%
47.66 RON 45.28 RON
Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása
könyv Turóc megye kialakulása

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

A magyar középkor egyik legnagyobb tudósának iskolateremtő munkája. Amíg Árpád-kori társadalomtörténetünk vitás kérdéseinek tisztázásá...

5%
43.58 RON 41.41 RON
Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete I-II.
könyv Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szatmár vármegye első monográfiája két kötetben 1809-1810-ben jelent meg. Szirmay Antal monográfiája a megye történetét, társadalmi, föld...

5%
108.95 RON 103.51 RON
Nedeczky Gáspár: Dömös története és ujabb leírása
könyv Dömös története és ujabb leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az Esztergom megyei Dömös falu és a dömösi apátság története.

5%
54.34 RON 51.63 RON
Márki Sándor: Sarkad története
könyv Sarkad története

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az eredetileg 1877-ben megjelent mű, hasonmás kiadása. A neves történész, Márki Sándor tollából ez az egyetlen helytörténeti mű, a ma Bék...

54.34 RON
Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei
könyv Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei

Históriaantik Könyvesház, 2012

Városunk b. c. polgármestere saikadi Nagy Mihály két kötet irományban hóna fiai elé kívánta teljesíteni Szatmár-Németi polgári és egyházi...

54.34 RON
Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. II.
könyv Csanád vármegye története 1715-ig. II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A vármegye részletes története térkép-melléklettel. Hasonmás kiadás.

5%
88.52 RON 84.10 RON
Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története
könyv A Szatmári Református Egyházmegye története

Históriaantik Könyvesház, 2012

A történeti szatmári református közösség múltját 1878-ban vetette papírra Kiss Kálmán. Az ezer oldalas monográfiájában részletgazdag forr...

5%
88.52 RON 84.10 RON
Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása
könyv Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása

Históriaantik Könyvesház, 2011

Fridrik Tamás 1878-ban megjelent könyve adatokban gazdag feldolgozása a korabeli Bács-Bodrogh megye történetének.

5%
61.28 RON 58.22 RON
Buzás Pál (szerk.): Kalotaszeg
könyv Kalotaszeg

Művelődés Kiadó, 2010

A kötet a Kalotaszeg kulturális közéleti folyóirat hat évéből (1990-1996) ad válogatást. Rendkívül gazdag írások foglalkoznak Kalotaszeg ...

10%
60.60 RON 54.54 RON
Egry Gábor: Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés?
könyv Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés?

Pro-Print Könyvkiadó, 2009

Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban (1835-1914)

10%
49.03 RON 44.13 RON
Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme III.
könyv Szabad királyi Debreczen város történelme III.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Digitalizált reprint kiadás. E három kötetes mű, négy korszakra oszlik; a négy korszakot vezérgondolatok és Debreczen várost tárgyazó ...

74.90 RON
Bél Mátyás: Ung vármegye leírása
könyv Ung vármegye leírása

Argumentum, 2015

Bél Mátyás (1684-1749), a jeles történész-nyelvész-földrajztudós az 1720-as években óriási vállalkozásba fogott: Magyarország vármegyék s...

5%
35.41 RON 33.64 RON