Magyarország a két világháború között kategória könyvei

könyv Az elátkozott köztársaság

Jaffa Kiadó, 2018

Ma már talán nem gondolunk így rá, de a modern magyar történelem meghatározó alapeseménye az 1918-as októberi forradalom. Az első világhá...

15%
49.74 RON 42.28 RON
könyv A Horthy-korszak

Helikon Kiadó, 2018

Bár a Horthy-rendszer immár több mint két emberöltő óta a múlté, emlékezete és megítélése napjainkban is élénk viták tárgya. Vannak, akik...

15%
64.12 RON 54.50 RON
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege
könyv A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege

Jelenkor Kiadó, 2017

Ungváry Krisztián a XX. század talán legvitatottabb történeti időszakát értékeli. A korszakban meghatározó szerepet játszott a zsidóság é...

15%
78.38 RON 66.62 RON
Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca
könyv Tisza István eszmei, politikai arca

KKETTK Közalapítvány, 2018

Tisza István személyéről és életművéről a legutóbbi időkig a haladó kortársak és utókor kliséi élnek a köztudatban. Jellemző, hogy bár má...

15%
48.46 RON 41.19 RON
Madersprach Viktor: Menekülésem Erdélyből
könyv Menekülésem Erdélyből

Lazi Kiadó, 2019

Nemzeti hőseink egyike, Maderspach Viktor a trianoni tragédia után is hű marad szülőföldjéhez, és kényszerűen román állampolgárrá válva p...

15%
37.06 RON 31.50 RON
Mályusz Elemér: A vörös emigráció
könyv A vörös emigráció

Attraktor, 2015

Mályusz Elemér, a magyar történettudomány egyik legnagyobb 20. századi alakja volt, aki nemcsak középkortörténeti munkáival írta be magát...

10%
39.91 RON 35.92 RON
Fenyő Miksa: Az elsodort ország
könyv Az elsodort ország

Park Kiadó, 2014

Fenyő Miksa (1877-1972) a Nyugat egyik alapítója, szerkesztője és kritikusa. 1944. március 19-től, az ország német megszállásától 1945. j...

10%
64.14 RON 57.73 RON
Deborah S. Cornelius: Kutyaszorítóban - Magyarország és a II. világháború
könyv Kutyaszorítóban - Magyarország és a II. világháború

RUBICON-HÁZ KFT, 2015

Deborah S. Cornelius amerikai történész több mint fél évszázada foglalkozik a 20. századi magyar történelemmel. Felfedezte, hogy az angol...

10%
70.98 RON 63.88 RON
Vitéz Kollányi Károly: Kárpáti trilógia
könyv Kárpáti trilógia

Kráter Műhely Egyesület, 2014

Kollányi Károly három nagy sikerű könyvének újrakiadását veheti kézbe az olvasó. A trianoni boszorkánykonyha, a Régi Felvidékünk és Kárpá...

15%
42.76 RON 36.35 RON
Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században
könyv Emberi sorsok a 20. században

Napvilág Kiadó, 2012

A szerző - előző kötete (Magyarok a Szovjetunióban, 1922-1945) után a kutatás sugarát kiterjesztve - az első világháborúban fogságba ese...

5%
59.86 RON 56.87 RON
Varga Krisztián: Ellenség a baloldalon
könyv Ellenség a baloldalon

Jaffa Kiadó, 2015

Miben különbözött a Horthy-korszak államvédelme az azt megelőző és az utána következő korszakok politikai rendőrségétől? Miért éppen a po...

5%
44.90 RON 42.65 RON
Domonkos László: A Héjjas-nyárfa árnyékában
könyv A Héjjas-nyárfa árnyékában

Kairosz Kiadó, 2018

A magyar történelmi tudás nagy hiányosságai közé tartozik - többek között - az 1918-1922 közötti időszak félkatonai, az antant megfigyelő...

15%
45.61 RON 38.77 RON
Turbucz Dávid: Sorsfordítók a magyar történelemben - Horthy Miklós
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - Horthy Miklós

Kossuth Kiadó, 2018

A Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan alakot mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
25.51 RON 21.68 RON
Schmidt Mária: Új világ született 1918-1923
könyv Új világ született 1918-1923

KKETTK Közalapítvány, 2019

Az 1914-ben kezdődött és világméretűvé dagadt összecsapás felrobbantotta és megszüntette a régi világot, miközben utat nyitott egy új, mi...

15%
38.48 RON 32.71 RON
Horthy Miklós: Emlékirataim
könyv Emlékirataim

Európa Könyvkiadó, 2019

Kenderes (Szolnok megye, Magyarország), 1868. június 18. az induló és Estoril (Portugália), 1957. február 9. a befejező pontja annak a ho...

15%
65.55 RON 55.72 RON
Dékány István: Trianoni árvák
könyv Trianoni árvák

Noran Libro Kiadó, 2018

Az első világháborús összeomlás után az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamai és a szomszédos országok megkezdték a területfoglalást. A ma...

15%
85.38 RON 72.57 RON
Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939
könyv Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939

Gondolat Kiadói Kör, 2013

A magyar nemzetiszocialista, nyilas mozgalom történetének tárgyilagos feltárása 1945 után politikai okokból nem indulhatott meg. Ebből kö...

10%
42.76 RON 38.48 RON
könyv Bethlen István

Helikon Kiadó, 2019

A szerző Bethlen Istváról írott életrajza 1991-ben jelent meg először, 1995-ben pedig angolul is kiadták az Amerikai Egyesül Államokban. ...

15%
57.00 RON 48.45 RON
Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2.
könyv A Horthy-korszak külpolitikája 2.

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő válla...

10%
45.61 RON 41.05 RON
Tomka Béla (szerk.): Az I. világháború következményei Magyarországon
könyv Az I. világháború következményei Magyarországon

Országház Könyvkiadó, 2015

Az első világháború sokszor jelenik meg sorsfordulóként a hazai és nemzetközi történeti elemzésekben, ugyanakkor csak kevés olyan kísérle...

15%
56.73 RON 48.22 RON
Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje
könyv A Horthy-korszak parlamentje

Országház Könyvkiadó, 2015

1918 novemberében az őszirózsás forradalom győzelmét követően hatalomra került új vezető réteg semmilyen formában nem tartott igényt az a...

10%
66.70 RON 60.03 RON
Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 4.
könyv A Horthy-korszak külpolitikája 4.

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

A fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő válla...

15%
45.61 RON 38.77 RON
Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 3.
könyv A Horthy-korszak külpolitikája 3.

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

A fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő válla...

10%
45.61 RON 41.05 RON
Fucskár József Attila, Fucskár Ágnes: Trianonban elveszett kincseink
könyv Trianonban elveszett kincseink

Kossuth Kiadó, 2019

1920-ban a történelmi Magyarország addigi formájában megszűnt létezni. Június 4-én a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban a magyar kormán...

15%
96.92 RON 82.38 RON
Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5.
könyv A Horthy-korszak külpolitikája 5.

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2018

Gulyás Lászlónak - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának ú...

15%
45.61 RON 38.77 RON
Trianon
könyv Trianon

Szépmíves Könyvek, 2019

A trianoni békének nevezett, ránk erőszakolt okirat előreláthatólag a közel jövőben életbe lép, s így a becikkelyező törvény minden valós...

15%
56.87 RON 48.34 RON
Krausz Tamás (szerk.), Morva Judit: 1919 Tanácsköztársaság 2019
könyv 1919 Tanácsköztársaság 2019

KÖZÉP-EURÓPAI FEJLESZTÉSI EGYESÜLET, 2019

A kötet a Tanácsköztársaság századik évfordulójára jelent meg.

10%
21.38 RON 19.24 RON
Kovács Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb
könyv Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb

Gondolat Kiadói Kör, 2009

Dr. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőkapitány-helyettes feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943 Dr. Sombor-Schweinit...

5%
42.05 RON 39.95 RON
Ádám Magda: Nagyhatalmak szorításában
könyv Nagyhatalmak szorításában

Aura kiadó, 2015

A győztes nagyhatalmak az első világháború utáni területi elrendezésnél két alapelvet kívántak érvényre juttatni: az önrendelkezési jogot...

5%
42.62 RON 40.49 RON
Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat - Válogatott történeti tanulmányok
könyv Magyar gondolat - szabad gondolat - Válogatott történeti tanulmányok

Osiris Kiadó, 2008

A kötet a közelmúltban elhunyt Litván Györgynek állít emléket azzal, hogy gazdag életművéből összegyűjti a szerző legfontosabb történeti ...

5%
51.31 RON 48.74 RON
Vonyó József: Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944 - Tanulmányok, dokumentumok
könyv Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944 - Tanulmányok, dokumentumok

Kronosz Kiadó, 2012

A szélsőjobboldali eszmék – melyek képviselői a 20. század első felében Európa-szerte mozgalmakat, pártokat szerveztek, s több országban ...

39.91 RON
Konzervatív gondolkodók a két világháború között
könyv Konzervatív gondolkodók a két világháború között

Kossuth Kiadó, 2016

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2015. novemberében egész napos tudományos ülést szentelt egy aktuá...

5%
42.47 RON 40.35 RON
Ujváry Gábor: Gróf Klebelsberg Kuno
könyv Gróf Klebelsberg Kuno

Kairosz Kiadó, 2013

Gróf Klebelsberg Kuno "élt ötvenhét évet, dolgozott egy évszázadot"

5%
31.36 RON 29.79 RON
B. Kalavszky Györgyi; Siposné Dr. Kecskeméthy Klára: A Ludovika
könyv A Ludovika

Zrínyi Kiadó, 2013

A „ludovikás” kifejezés az idők folyamán a magyar köztudatban összeforrt a férfiasság, a hazaszeretet és az önfeláldozó bátorság fogalmáv...

71.27 RON
Kormos Valéria: A végtelen foglyai
könyv A végtelen foglyai

KKETTK Közalapítvány, 2017

Bizakodó, izgalmakkal teli napok valamelyikén 1989 végén, 1990 elején, egy ismeretlen férfi keresett meg. Azt mondta, meg kell írnom a kö...

15%
52.74 RON 44.83 RON
Ignácz Károly: Budapest választ - Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920-1945
könyv Budapest választ - Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920-1945

Napvilág Kiadó, 2013

E könyv a történeti választási szakirodalomban eddig jellemző esettanulmányok helyett az adott terület (Budapest) választói magatartását ...

5%
51.31 RON 48.74 RON
Zetényi Csukás Ferenc: Volt egyszer egy Horthy-korszak
könyv Volt egyszer egy Horthy-korszak

HK Hermanos Kiadó, 2016

A magyar történelmének kevés olyan időszaka van, amely hevesebb vitákat gerjesztene és nálánál számosabb ellentétes következtetésekkel bí...

5%
112.60 RON 106.97 RON
Gärtner-Kertész Tibor: Nagyapám fegyvert rejteget
könyv Nagyapám fegyvert rejteget

Scolar Kiadó, 2012

A százados úr csendes, jó humorú ember volt, aki jóformán egyáltalán nem törődött a politikával. Az első világháború kitörése előtt nyugo...

5%
42.05 RON 39.95 RON
Marchut Réka: Töréspontok
könyv Töréspontok

MTA Társadalomkutató Központ, 2015

A kötet - amely egy megvédett doktori disszertáció - hat Pest megyei település (Budaörs, Csobánka, Dunabogdány, Nagykovácsi, Pilisszentiv...

5%
28.51 RON 27.08 RON
Horváth Jenő: A Milleniumtól Trianonig
könyv A Milleniumtól Trianonig

Nyitott könyv, 2004

Az 1881-1950 közt élt Horváth Jenő diplomácia-történészről joggal elmondható, hogy nem érdemelte meg az elhanyagolást, a felejtést. Hatal...

5%
42.62 RON 40.49 RON
Botos János: Ez a kifosztás lesz a végső!?
könyv Ez a kifosztás lesz a végső!?

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2012

A gazdaságtörténész szerző a XX. század közepének zsidóellenes intézkedései és a német megszállás folytán a magyar zsidóság vagyonában be...

5%
34.21 RON 32.50 RON
Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika
könyv Etnicitás, identitás, politika

Napvilág Kiadó, 2015

A két világháború közötti magyar kisebbségek története általában egyetlen szóban sűrűsödik össze: Trianon. Fő kérdésem, hogy miként látta...

5%
66.99 RON 63.64 RON
A Komintern "védőszárnyai" alatt - Orosz levéltári források Rákosi Mátyás börtönéveiről 1925-1940
könyv A Komintern "védőszárnyai" alatt - Orosz levéltári források Rákosi Mátyás börtönéveiről 1925-1940

Argumentum, 2014

Rákosi Mátyás 1925 és 1940 között börtönbüntetését töltötte különböző magyar büntetés- végrehajtási intézetekben. Az egykori népbiztos és...

5%
41.33 RON 39.26 RON
Nemzeti Nagyvizit 4.
könyv Nemzeti Nagyvizit 4.

Kairosz Kiadó, 2016

Nemzeti nagyvizit sorozatunk negyedik kötetének témája az 1848-49-es szabadságharccal kezdődik és az 56-os forradalom elemzésével ér vég...

5%
39.91 RON 37.91 RON
Markó György: Háború, hadsereg, összeomlás
könyv Háború, hadsereg, összeomlás

Zrínyi Kiadó, 2005

A könyvben a Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban címmel, 2005. május 5–6. között, a HM Hadtörténeti Intéz...

5%
64.14 RON 60.93 RON
Kerepeszki Róbert: A turul szövetség 1919-1945
könyv A turul szövetség 1919-1945

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2012

A fiatal magyar történészgeneráció egyik legtehetségesebb tagjának összefoglaló monográfiája a Horthy-korszak jobboldali egyetemi-ifjúság...

5%
55.59 RON 52.81 RON
Gaucsík István: A jog erejével
könyv A jog erejével

Kalligram Könyvkiadó, 2008

Hogyan függött össze a gazdaság a politikával? Mi az, hogy gazdasági nacionalizmus? Kik irányították és szervezték a (cseh)szlovákiai mag...

5%
48.32 RON 45.90 RON
Pilch Jenő: Horthy Miklós
könyv Horthy Miklós

Hermit Könyvkiadó Bt., 2016

Hogy honnan jött és mit tett Horthy Miklós a háború nehéz küzdelmei között a magyar haza védelmezésében, a nemzeti hadsereg megszervezésé...

5%
55.59 RON 52.81 RON
Vitári Zsolt: Volksbund és ifjúság
könyv Volksbund és ifjúság

Kronosz Kiadó, 2015

Az 1989 utáni időszak forrásfeltárása, a korábban is ismert források újraértelmezése a magyarországi németség 1930-as és 1940-es évekbeli...

70.55 RON
Hornyák Árpád (szerk.): A Horthy-korszak Magyarországa Jugoszláv szemmel
könyv A Horthy-korszak Magyarországa Jugoszláv szemmel

Kronosz Kiadó, 2016

Magyarok és délszlávok, szerbek, horvátok, szlovének egy évezrede élnek egymás mellett, többnyire békésen, bár a békésnek tűnő évszázadok...

56.30 RON
Gőgh Gábor; Monostori Péter: A magyar királyi testőrség képes krónikája 1920-1945
könyv A magyar királyi testőrség képes krónikája 1920-1945

Militaria Hungarica, 2017

Volt idő, amikor vasárnaponként a budai várpalotában hatalmas tömeg gyülekezett, s várta a 13 órakor kezdődő zenés őrségváltást, hogy meg...

10%
356.33 RON 320.70 RON
Sipos József: A pártok és a földreform 1918-1919-ben
könyv A pártok és a földreform 1918-1919-ben

Gondolat Kiadó, 2009

A szerző részben új források alapján, az újabb szakirodalom eredményeivel kritikusan számot vetve részletesen bemutatja az első világhábo...

5%
39.77 RON 37.78 RON
Vörös Boldizsár: Eszmék, eszközök, hatások
könyv Eszmék, eszközök, hatások

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2018

Az I. világháború, a polgári demokratikus forradalom, a Magyarországi Tanácsköztársaság, majd az ellenforradalom időszakában a közvélemén...

15%
41.33 RON 35.13 RON
Rácz Árpád (Szerk.): Rubicon - Proletárdiktatúra 1919 - 2019/4.
könyv Rubicon - Proletárdiktatúra 1919 - 2019/4.

RUBICON-HÁZ KFT., 2019

- Ligeti Dávid: Kitört a proletárdiktatúra! Március 20-21. krónikája - Hollósi Gábor: Alkotmányos alkotmánytalanság - Kerepeszki Róbert...

15%
11.33 RON 9.63 RON
Bánhegyi Ferenc: A három trianon
könyv A három trianon

Unicus Kiadó, 2019

Melyek a nemzetünket, országunkat szándékosan tönkre tevő Trianonok? Az első természetesen a Nagy Háborút követő békediktátum, az 1920. j...

15%
47.89 RON 40.71 RON
Dr. Csonkaréti Károly: Magyar Királyi Folyamerők (1939-1945)
könyv Magyar Királyi Folyamerők (1939-1945)

Kornétás Kiadó, 2019

"A német megszállás után az angolszász légierő megkezdi a Duna elaknásítását, ezért a folyamőrök aknamentesítő hadműveletei során több mi...

15%
59.86 RON 50.88 RON
Strausz Péter: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon
könyv Kamarák a két világháború közötti Magyarországon

L'Harmattan Kiadó, 2008

Strausz Péter olyan témát választott kutatása tárgyául, amely eddig nem állt a tudományos érdeklődés középpontjában. A két világháború kö...

29.93 RON
Szécsényi András: A korszellem hálójában
könyv A korszellem hálójában

Gondolat Kiadói Kör, 2016

A kötet elsőként foglalja össze a két világháború közötti egyetemi önkéntes munkaszolgálat történetét, működését, nemzetközi beágyazottsá...

5%
42.76 RON 40.62 RON
Seres Attila: Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 1920-1941
könyv Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 1920-1941

MTA Történettudományi Intézet, 2010

A tanulmány célja elsősorban a Magyarország és a Szovjetunió közötti gazdasági kapcsolatok 1920-tól 1941-ig tartó fejlődési ívének a megr...

5%
25.66 RON 24.38 RON
Botlik József: Az őrvidéki magyarság sorsa 1945-1989
könyv Az őrvidéki magyarság sorsa 1945-1989

Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2015

Botlik József (1949) dr., kisebbségkutató, történész (PhD), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának ny. docense. Jelen munkája ...

54.87 RON