Erdély kategória könyvei

Bánffy Miklós: Erdélyi történet I-III.
könyv Erdélyi történet I-III.

Helikon Kiadó, 2012

Gróf Bánffy Miklós "Erdélyi történet" című regénye tíz évet ölel fel a 20. század elejének történelméből: 1904-től az első világháború ki...

15%
113.6 RON 96.6 RON
Romsics Ignác: Erdély elvesztése
könyv Erdély elvesztése

Helikon Kiadó, 2018

Az első világháborút követő hónapokban Közép- és Kelet-Európa politikai térképe gyökeresen átalakult. Az átalakulás egyik legfontosabb el...

15%
71.1 RON 60.5 RON
Nemere István: Báthory Erzsébet magánélete
könyv Báthory Erzsébet magánélete

Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2009

A könyv nem regény, hanem erős idegzetű olvasóknak való dokumentumkötet. Minden idők egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosáról szól, aki M...

15%
35.6 RON 30.3 RON
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély
könyv A visszatért Erdély

Jaffa Kiadó, 2017

1940. szeptember 5-én reggel a második bécsi döntés értelmében a magyar honvédség átlépte a trianoni békeszerződésben megállapított magya...

15%
49.6 RON 42.2 RON
Várkonyi Gábor: Báthory Erzsébet - bűnös vagy áldozat?
könyv Báthory Erzsébet - bűnös vagy áldozat?

Kossuth Kiadó, 2016

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befol...

15%
21.2 RON 18.1 RON
Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése
könyv A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Attraktor, 2010

Karácsonyi János (1858-1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghat...

5%
27.0 RON 25.7 RON
Jancsó Benedek: Erdély története
könyv Erdély története

Attraktor, 2008

"Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyar...

5%
48.4 RON 46.0 RON
L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért
könyv Küzdelem Erdélyért

Akadémiai Kiadó, 2013

E könyv a magyar-román viszonyt és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó kisebbségi kérdést vizsgálja az 1940. augusztus 30-án kihirdet...

5%
48.4 RON 46.0 RON
Nemere István: A székely nép története
könyv A székely nép története

CSENGŐKERT KIADÓ, 2016

A számos történelmi művet publikáló szerző népszerű módon foglalja össze egy nép történetét. A homályos múlt és a még homályosabb jövő kö...

10%
11.4 RON 10.3 RON
Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban
könyv Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2010

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki középkori bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel Erdély...

5%
34.2 RON 32.5 RON
Balogh Judit: Székelyföldi karrierek
könyv Székelyföldi karrierek

L'Harmattan Kiadó, 2011

A 16. század második felében az Erdélyi Fejedelemség létrejöttével járó számos változás alapvetően befolyásolta a székelység történetét i...

5%
37.0 RON 35.2 RON
Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet
könyv História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A kötet Somogyi Ambrus, egy 17. századi erdélyi nemesúr latin nyelvű történetírói munkájának teljes fordítását adja. A szerző Mátyás halá...

5%
98.1 RON 93.2 RON
Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről
könyv A székelyek származásáról és intézményeiről

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Mert igaz, hogy sem én, sem más nem tudja a székelyek eredetét okiratilag bebizonyítani, nem is lehetséges, mert azok a vitéz, Európát re...

10%
27.0 RON 24.3 RON
Illésfalvi Péter; Dr. Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940
könyv Erdélyi bevonulás, 1940

Tortoma Kiadó, 2015

Hetven éve, 1940. szeptember 5-13. között, a második bécsi döntés következtében Észak-Erdélyt és a Székelyföldet birtokba vette a magyar ...

10%
78.1 RON 70.3 RON
T. Orgona Angelika: Unikornisok Tündérországban
könyv Unikornisok Tündérországban

L'Harmattan Kiadó, 2014

Unikornis, azaz egyszarvú: ló alakú, titokzatos mitológiai lény, a tisztaság szimbóluma. A legenda szerint a szarvából készült por minden...

5%
46.9 RON 44.6 RON
Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya
könyv A székely nemzet története és alkotmánya

Históriaantik Könyvesház, 2011

A könyv a székely nép kialakulásától a a 19. század végéig követű nyomon a történetüket. Koronként elemzi a székelyek társadalmi berendez...

5%
55.5 RON 52.8 RON
Leiningen-Westerburg Károly: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója - 1848-1849
könyv Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója - 1848-1849

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szül. 1826. máj. 1. Komáromban, a középiskolát az ev. ref. kellegiumban végezvén, Pozsonyba adták őt szülei a német nyelv tanulása végett...

5%
35.6 RON 33.9 RON
Aniszi Kálmán: Magyar sorskérdések Erdélyben
könyv Magyar sorskérdések Erdélyben

Kairosz Kiadó, 2000

A szerző ebben a könyvében a résztvevő hitelességével faggatja az erdélyi értelmiség számos neves képviselőjét és azokat a hiteles magyar...

5%
21.4 RON 20.4 RON
I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada
könyv Az erdélyi román nacionalizmus első százada

Attraktor, 2005

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a román nemzetiségi törekvések egyik legkiválób...

5%
55.5 RON 52.8 RON
Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban
könyv Jozefinizmus Tündérországban

Tarsoly Kiadó, 2013

"Az erdélyi XVIII. századi kritikai nemzetiségi statisztika egyelőre még elvégzetlen feladat, amit jelentéktelen összefoglalások nem póto...

5%
54.0 RON 51.3 RON
Jancsó Benedek: A Székelyek - Történeti és néprajzi tanulmány
könyv A Székelyek - Történeti és néprajzi tanulmány

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A XX. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozat most Jancsó Benedek 19...

5%
27.0 RON 25.7 RON
Nagy Kornél: Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715)
könyv Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715)

MTA Történettudományi Intézet, 2012

Nagy Kornél munkájában arra vállalkozott, hogy tisztázza az erdélyi örmények katolizációjának lefolyását, azt megfelelő összefüggésekbe á...

5%
45.5 RON 43.3 RON
Kővári László: Erdély története 1848-49-ben
könyv Erdély története 1848-49-ben

Históriaantik Könyvesház, 2011

Tartalom: A mártiusi napok 3 A más nemzetiségek felléptetése 16 Az Unió kimondása 32 Az Unió szentesítése 50 A m. ministerium Erdélyt átv...

49.8 RON
Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok
könyv Erdélyi szászok és magyarok

Attraktor, 2004

A sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhe...

5%
51.2 RON 48.7 RON
Szádeczky Lajos: Erdély és Mihály vajda története 1595–1601. - Oklevéltárral
könyv Erdély és Mihály vajda története 1595–1601. - Oklevéltárral

Históriaantik Könyvesház, 2011

„Erdély, és Mihály vajda története" tulajdonképeni második, átdolgozott kiadása „Mihály havasalföldi vajda Erdélyben" oz. 1882-ben megjel...

5%
92.4 RON 87.8 RON
Zathureczky Gyula: Erdély amióta másképp hívják
könyv Erdély amióta másképp hívják

Kráter Műhely Egyesület, 2004

Zathureczky Gyula (Öszény, 1907. július 5. - München, 1987. június 6.). Jogász, író, újságíró, majd rádiós szerkesztő. Egész életében kor...

5%
22.8 RON 21.7 RON
Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben
könyv A Hóra-világ Erdélyben

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szilágyi Ferenc történész dolgozta fel a Vasile Ursu Nicola azaz Horea vezette 1784-ben kitört parasztfelkelést, amely Hóra-lázadásként l...

5%
55.5 RON 52.8 RON
Balázs D. Attila: Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon
könyv Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon

Magyar Polgári Egyesület Nagyvárad, 2017

Ezer szállal kötődik a nagy lovagkirályhoz ez a kötet, amely kiemelkedik a Szent László emlékévre megjelent könyvek közül. Történelmi...

15%
56.7 RON 48.2 RON
Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum - Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból
könyv Armales Transylvanorum - Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

A kötet 50, az erdélyi fejedelmek által ajándékozott címer képét és részletes leírását tartalmazza. Bevezetőként az összeálító ismerteti ...

5%
41.3 RON 39.3 RON
Tüdős Kinga: Erdélyi hétköznapok
könyv Erdélyi hétköznapok

Books In Print, 2001

Az erdély és tágabb kereteiben a romániai magyar történetírás egyik előszeretettel művelt területe volt és maradt a második világháború u...

10%
37.3 RON 33.6 RON
Mózes Huba /szerk./: Világfigyelő tető -Mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből 1928-44
könyv Világfigyelő tető -Mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből 1928-44

Bíbor Kiadó, 2008

"Babits fejtegetése segít annak a felismerésében, hogy az Erdélyi Helikon erdélyisége önmagán messze túlmutat. Ennek kifejezéseképpen írt...

31.3 RON
Szávai Géza: Székely Jeruzsálem
könyv Székely Jeruzsálem

Pont Kiadó, 2018

Erdély legendásan toleráns földjén, ahol több nemzet él sok évszázada egymás mellett - a 16. század végén a zsidók hitére tért át egy mag...

15%
59.7 RON 50.8 RON
Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota II.kötet
könyv A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota II.kötet

Históriaantik Könyvesház, 2011

E könyv írása közben kettős czél lebegett szemeim előtt. Először is meg akartam ismertetni a magyar olvasó közönséggel, hogy az átlagos r...

5%
98.1 RON 93.2 RON
Sebestyén Mihály (szerk.): Marosszéki krónikák II.
könyv Marosszéki krónikák II.

Mentor Kiadó, 2010

Rozsnyai Dávid, Szatmári Ötves János, Petri Nagy György, Borosnyai Lukács János és Bélteki Zsigmond krónikái, jegyzetekkel, mutatókkal.

41.8 RON
Takács Tibor: A sors kiválasztottja
könyv A sors kiválasztottja

Zrínyi Kiadó, 2006

Négy évszázad távolából idézi fel Bocskai István alakját a magyar történelem avatott tollú krónikása, Takács Tibor. A múltba visszanéző o...

5%
35.3 RON 33.6 RON
Zenebona Erdélyben
könyv Zenebona Erdélyben

Pont Kiadó, 2014

Az első borítón olvasható címszöveg így teljes: előnkbe vezeti Albert Gábor 2014-ben szöveghű kiadásban, de az olvashatóság kedvéért a ma...

5%
35.9 RON 34.1 RON
Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben - Történeti vázlat
könyv Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben - Történeti vázlat

Históriaantik Könyvesház, 2012

Hasonmás kiadás. Az 1848/49-es erdélyi román felkelés egyik fontos színterén, Nagyenyeden történt eseményeket tárgyalja a kötet.

5%
55.5 RON 52.8 RON
Gindely Antal; Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara
könyv Bethlen Gábor és udvara

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötet valójában két művet tartalmaz. A magyar származású cseh-német történész, Anton Gindely a harminc éves háború jeles kutatója v...

55.5 RON
Berlász Jenő: Erdélyi Jobbágyság - Magyar Gazdaság
könyv Erdélyi Jobbágyság - Magyar Gazdaság

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2010

Válogatott tanulmányok "Még az első világháború előtt, 1911-ben születtem Budapesten. Felsőfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Tudomány...

5%
41.3 RON 39.3 RON
Pomogáts Béla: "Bátrabb igazságokért" - Illyés Gyula az erdélyi magyarságról 1977-78
könyv "Bátrabb igazságokért" - Illyés Gyula az erdélyi magyarságról 1977-78

Mentor Kiadó, 2013

A Magyar Nemzet 1977-es karácsonyi és 1978-as újévi számában jelent meg Illyés Gyula Válasz Herdernek és Adynak című írása, amely mondani...

32.6 RON
Sebestyén Mihály: Bánffi Dienes elárultatása
könyv Bánffi Dienes elárultatása

Mentor Kiadó, 2012

A 17. századi levelek egymásutániságából fény derül az első erdélyi, vérpados kimenetelű politikai per hátterére. A kiváló érzékkel válog...

38.8 RON
Domonkos László: Vereségek diadala - Arad-Hegyalja napsütésben
könyv Vereségek diadala - Arad-Hegyalja napsütésben

Unicus Kiadó, 2015

Szociografikus beszámoló egy nagy történelmi múlttal rendelkező szórványvidékről. 1848-as emlékek, újjászülető borkultúra és egy magyar k...

15%
59.7 RON 50.8 RON
Kővári László: Erdély történelme IV.
könyv Erdély történelme IV.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klasszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A negyedik kötetben Báthori Istvántól...

55.5 RON
Kővári László: Erdély történelme VI.
könyv Erdély történelme VI.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klaszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A hatodik kötetben a török kor végétől...

5%
49.8 RON 47.4 RON
Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre - "Erdély Széchenyije"
könyv Gróf Mikó Imre - "Erdély Széchenyije"

Kairosz Kiadó, 2014

A sors viharaiban helytálló székelység, Erdély és a Magyar Királyság példás államférfiai közül kiemelkedik a XIX. század nemzetépítő tudó...

5%
31.3 RON 29.8 RON
Kővári László: Erdély földe ritkaságai.
könyv Erdély földe ritkaságai.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Erdély földrajzi leírása, a hegységek, tájegységek, a kárpátok szorosai, só, réz, vas, ezüst és arany bányák, fürdővizek, barlangok, tava...

5%
49.8 RON 47.4 RON
Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története
könyv Báthory Gábor fejedelem története

Históriaantik Könyvesház, 2011

A történetírás Báthory Gábor jellemét bizonyos tekintetben elfogultan fogta fel, s uralkodását túlságosan fekete színekkel ecseteié. Teki...

5%
49.8 RON 47.4 RON
Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors
könyv Székelyföldi intézményi sors

Argumentum, 2015

A kötet két nagy múltú, alulról jövő kezdeményezéssel alapított, helyi és magyar állami segítséggel fenntartott és fejlesztett, majd Tria...

5%
37.0 RON 35.2 RON
Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944
könyv Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944

Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2016

Fleisz János történész, sajtótörténész, Kolozsvárott diplomázott (1979), Magyarországon kandidált (1995) és habilitált (2001), erdélyi és...

49.8 RON
Kővári László: Erdély történelme V.
könyv Erdély történelme V.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klasszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. Az ötödik kötetben a Rákócziaktól az ...

55.5 RON
Balázs D. Attila: Torockó és környéke régi képeslapokon 2.
könyv Torockó és környéke régi képeslapokon 2.

Magánkiadás, 2018

Erdély legszebb fekvésű településének múltjába röpít minket ez a történelmi album. És korántsem csak múltat idéz, de hűen bizonyítja, hog...

15%
26.9 RON 22.9 RON
Teleki Domokos: A Hóra-támadás története
könyv A Hóra-támadás története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Írta id. gróf Teleki Domokos. Pest : Kiadja Ráth Mór, 1865. Teleki Domokos erdélyi történész az 1784-es parasztfelkelést, az ún. Hóra...

5%
41.3 RON 39.3 RON
Kőváry László: Székelyhonról
könyv Székelyhonról

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári László könyve a történeti Székely földrajzi leírása, településeinek bemutatása.

41.3 RON
Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a dako-román törekvések
könyv Szabadságharczunk és a dako-román törekvések

Históriaantik Könyvesház, 2012

Jancsó Benedek. - Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), 1895. Hasonmás kiadás.

5%
55.5 RON 52.8 RON
Kővári László: Erdély történelme III.
könyv Erdély történelme III.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klaszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A harmadik kötetben a Szapolyaiak idős...

55.5 RON
Kővári László: Erdély történelme II.
könyv Erdély történelme II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klasszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A második kötet első felében munkája ...

55.5 RON
K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése
könyv A kompromisszum keresése

Pro-Print Könyvkiadó, 2007

A könyv a huszadik századi erdélyiség kérdésével foglalkozik elsősorban.

5%
42.5 RON 40.4 RON
Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben - Okirattárral (1761-1790)
könyv A székely határőrség szervezése 1762-64-ben - Okirattárral (1761-1790)

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szádeczky Lajos művében a székely határőrség megszervezésének időszakát dolgozza fel, bemutatja a székelyek ellenállását, az ebből fakadó...

98.1 RON
Szentkláray Jenő: Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században
könyv Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Magyar Tudományos Akadémia, 1891 - Hasonmás kiadás

5%
35.6 RON 33.9 RON
Teleki Domokos: A székely határőrség története
könyv A székely határőrség története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Teleki Domokos halála után a szerző hátramaradt dolgozatát Szabó Károly rendezte sajtó alá. A könyv a székely határőrség történetét tekin...

5%
55.5 RON 52.8 RON