A Monarchia kora kategória könyvei

Az Osztrák-Magyar Monarchia
könyv Az Osztrák-Magyar Monarchia

Kossuth Kiadó, 2018

A nagy sikerű első kötet után a kiadvány nagyjából a századforduló időszakától, az 1890-es évek közepétől a Monarchia széteséséig dolgozz...

15%
42.00 RON 35.70 RON
Dr. Csonkaréti Károly: A császári és királyi légierő
könyv A császári és királyi légierő

HAJJA BOOK KFT., 2008

Dr. Csonkaréti Károly többéves kutatómunka eredményeként írta meg a Monarchia katonai repülésének történetét, amely igazi hiánypótló műne...

5%
44.25 RON 42.04 RON
Elvira Marinelli: A Habsburgok
könyv A Habsburgok

Holnap Kiadó, 2007

A Habsburg-dinasztia változatos történelmi, társadalmi és kulturális folyamatok tevékeny alakítójaként kiemelkedő szerepet játszott Európ...

10%
35.12 RON 31.61 RON
Cieger András (Szerk.): A kiegyezés
könyv A kiegyezés

Osiris Kiadó, 2004

A Nemzet és emlékezet sorozat ötödik darabjaként megjelenő kötet az 1867-es kiegyezés előtörténetével és tartalmával, valamint az Osztrák...

10%
126.14 RON 113.53 RON
Ifj. Bertényi Iván: Sorsfordítók a magyar történelemben - Tisza István
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - Tisza István

Kossuth Kiadó, 2019

Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan személyt mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
25.14 RON 21.37 RON
Timothy Snyder: A vörös herceg
könyv A vörös herceg

Park Kiadó, 2015

Habsburg Vilmos a Habsburg főhercegek udvari felségjeleit, később egy párizsi emigráns egyszerű öltönyét viselte, és időnként frakkot ölt...

15%
68.83 RON 58.51 RON
Magyar Zoltán: A Habsburgok a magyar néphagyományban
könyv A Habsburgok a magyar néphagyományban

Kairosz Kiadó, 2006

Magyar Zoltán könyve a Habsburg-ház azon XVIII-XX. századi tagjaival foglalkozik, akik a nemzeti hősökhöz hasonlóan emblematikus alakjaiv...

5%
44.95 RON 42.70 RON
Falk Miksa: Erzsébet királynéról
könyv Erzsébet királynéról

Szépmíves Könyvek, 2016

Az érdekességet csakis annak a kitűnőségnek köszönheti, akiről szó van Hogy nehéz órákban mi volt ő királyi férjének, miképpen tudta őt ...

15%
34.98 RON 29.73 RON
Zeidler Miklós (szerk.): A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével
könyv A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével

Olvasó Sarok Kiadó, 2012

Zeidler Miklós nevét a trianoni békeszerződéssel és különösen a két világháború közötti revíziós mozgalmakkal foglalkozó könyvei és tanul...

56.05 RON
Vonyó József: Gömbös Gyula
könyv Gömbös Gyula

Napvilág Kiadó, 2014

Gömbös Gyulát Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István miniszterelnök mellett a két világháború közötti Magyarország harmadik legbefolyá...

5%
39.33 RON 37.36 RON
Kozári Mónika: Sorsfordítók a magyar történelemben - Andrássy Gyula
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - Andrássy Gyula

Kossuth Kiadó, 2018

A Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan alakot mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
25.14 RON 21.37 RON
Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per
könyv A rejtélyes tiszaeszlári per

Osiris Kiadó, 2017

Egy kis tiszaeszlári cselédlány, Solymosi Eszter eltűnése a 19. század végén egy felkavaró, ősi indulatokat és izzó konfliktusokat gerjes...

15%
60.12 RON 51.10 RON
Brigitte Hamann: Erzsébet királyné
könyv Erzsébet királyné

Európa Könyvkiadó, 2019

"A császárné a legszebb asszony a világon" - írja Széchenyi István a naplójába, egy másik helyen pedig asszonyi angyalnak nevezi, aki a m...

15%
84.27 RON 71.63 RON
Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt
könyv Szabadkőművesek Trianon előtt

Kárpátia Stúdió Kft., 2019

Ha egy ország lakosságát belülről végzetesen meg tudják osztani; ha egy ország politikai vezetői kibékíthetetlenül szembekerülnek egymáss...

15%
56.05 RON 47.64 RON
Tóth István György: Millenniumi magyar történet
könyv Millenniumi magyar történet

Osiris Kiadó, 2002

A kötet a honfoglalástól 2000-ig tárgyalja Magyarország történetét. Nem egyszerűen a korábbi hasonló munkák tömör összefoglalása, hanem a...

5%
112.09 RON 106.49 RON
Jean Sévillia: Zita, a bátor császárné
könyv Zita, a bátor császárné

Gabo Kiadó, 2000

1989.április elsején Bécsben a Habsburg-ház uralkodóit megillető szertartás és a sajtó hatalmas érdeklődése kíséri végső nyughelyére Ausz...

5%
30.76 RON 29.22 RON
Falvai Róbert: Habsburg főhercegnők
könyv Habsburg főhercegnők

Duna International Kft., 2012

Ez már majdnem a huszadik század, és később abba is fordulunk a történeteinkkel. Egyfelől írunk arról, ami jórészt az utóbbi évtizedekbe...

5%
23.81 RON 22.62 RON
Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában
könyv Kormányzás a dualizmus korában

Atlantisz Könyvkiadó, 2011

Nyugati mintájú parlamentáris monarchia volt-e az 1867. évi kiegyezés utáni magyar kormányzati rendszer? Mindazt, ami nem illeszkedett a...

5%
50.50 RON 47.97 RON
Gerő András (szerk.): A Monarchia kora - ma
könyv A Monarchia kora - ma

Új Mandátum Könyvkiadó, 2007

A Habsburg Történeti Intézet és az Olasz Kulturális Intézet 2007. március 30-án konferenciát rendezett „A Monarchia kora – ma” címmel az ...

10%
26.23 RON 23.61 RON
Paksy Zoltán: Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom (1875-1892)
könyv Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom (1875-1892)

L'Harmattan Kiadó, 2018

Mikor alakult meg Magyarországon az Antiszemita Párt? Kik voltak az első "hivatalos" antiszemiták és mi volt a programjuk? Ki és mikor mo...

15%
42.00 RON 35.70 RON
Jean Sévillia: Az utolsó császár és király - Habsburg Károly sikertelen államcsínye
könyv Az utolsó császár és király - Habsburg Károly sikertelen államcsínye

Gabo Kiadó, 2012

1916-ban Ferenc Józsefet I. Károly osztrák császár, IV. Károly magyar király néven felszentelt uralkodó követte. A huszonkilenc évesen tr...

5%
34.98 RON 33.23 RON
Adriányi Gábor: A Bach-korszak egyházpolitikája
könyv A Bach-korszak egyházpolitikája

Kairosz Kiadó, 2009

Mióta a reformkori országgyűlések 1825-ben megindultak, egyre világosabbá vált, hogy Magyarország politikai jövőjét a liberálisok fogják ...

5%
36.52 RON 34.69 RON
Törvény, jog, igazság
könyv Törvény, jog, igazság

Mathias Corvinus Collegium/Tihanyi, 2015

Kötetünkben Széll hosszú és sokoldalú közéleti pályafutásának minden fontos elemét feldolgozták történész szerzőink. A tudományos pontoss...

10%
63.21 RON 56.89 RON
Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai
könyv A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Attraktor, 2007

A Kolozsvárott 1930-ban megjelent Minerva című román enciklopédiában a következő szöveg olvasható a kolozsvári egyetem 1919 előtti román ...

5%
26.69 RON 25.36 RON
Pál Judit: Unió vagy "unificáltatás"?
könyv Unió vagy "unificáltatás"?

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010

Magyarország és Erdély uniójának gondolata a nemzeti eszme térhódításával párhuzamosan terjedt el és vált a magyarországi és erdélyi magy...

5%
49.16 RON 46.70 RON
Ujvári Hedvig: Identitások és kommunikációs csatornák
könyv Identitások és kommunikációs csatornák

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

Az Osztrák-Magyar Monarchia szigorúan vett német nyelvterületen kívüli német nyelvű periodikáinak tudományos vizsgálata napjainkban a köz...

15%
42.14 RON 35.82 RON
Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik
könyv A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik

Attraktor, 2005

Concha Győző a XX. század első felének egyik legnevesebb jogászprofesszora, közírója, politikusa volt, egyben felsőházi tag. Ez a kötet a...

10%
26.69 RON 24.02 RON
Lackó Mihály: Széchenyi elájul (Pszichotörténeti tanulmányok)
könyv Széchenyi elájul (Pszichotörténeti tanulmányok)

L'Harmattan Kiadó, 2001

Az 1997-ben fiatalon elhunyt Lackó Mihály a filológia, kivált a narráció elemzés, továbbá a pszichológia, valamint a történetírás megköze...

25.99 RON
Tefner Zoltán: Az Osztrák- Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867-1914
könyv Az Osztrák- Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867-1914

2007

Az olvasó olyan kötetet tart a kezében, amely elsõsorban a külpolitikáról szól. A történeti monográfiák manapság ritkán tárgyalnak ilyen ...

10%
56.19 RON 50.57 RON
Zakar Péter: A tábori püspökség története 1773-1868
könyv A tábori püspökség története 1773-1868

GERHARDUS KIADÓ, 2010

A kötetben a Habsburg Birodalom tábori püspöksége felállításának előzményei mellett megismerkedhetünk az egyes történeti korszakok hadlel...

5%
69.53 RON 66.05 RON
Bukovina - Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben sorozat
könyv Bukovina - Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben sorozat

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 2012

1899-es kiadású ritkaság reprintkiadása.

5%
151.71 RON 144.12 RON
Diószegi György-Bakosné: Kossuth Lajos és a Pesti Hírlap a társadalmi változtatásokért
könyv Kossuth Lajos és a Pesti Hírlap a társadalmi változtatásokért

Variant-Média Kft., 2001

A reformkor eseményeinek sorában korszak-meghatározó állomásokat ismerünk. Ilyen például az 1841-es esztendő kiemelkedő fejleménye, a Pes...

15%
8.43 RON 7.17 RON
Molnár Viktor: Gróf Csáky Albin - Élet és jellemrajzi vázlat
könyv Gróf Csáky Albin - Élet és jellemrajzi vázlat

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet Csáky Albin gróf életét dolgozza fel, aki országgyűlési képviselősége mellett hat évig közoktatásügyi miniszterként tevékenykede...

40.74 RON
Öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar kir. honvédség részére. 1892
könyv Öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar kir. honvédség részére. 1892

Históriaantik Könyvesház, 2017

Hasonmás kiadás. Ismeretlen szerző.

75.85 RON
dr. Csillag Gyula: Az 1869-72-iki országgyűlés - Történeti visszapillantások
könyv Az 1869-72-iki országgyűlés - Történeti visszapillantások

Históriaantik Könyvesház, 2012

Csillag Gyula a korabeli magyar kormány megbízásából tevékenykedő jogi doktor kötetében részletesen tárgyalja a dualizmus korának első or...

5%
40.74 RON 38.70 RON
Kovács Lajos: A Békepárt a magyar forradalomban - Válaszul Irányi Dániel röpiratára
könyv A Békepárt a magyar forradalomban - Válaszul Irányi Dániel röpiratára

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Békepártiakat, vagyis az 1848-1849-es magyar országgyűlés azon tagjait, akik a forradalom kitörése után is a megegyezésre törekedtek a ...

40.74 RON
Kőváry László: A Millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások
könyv A Millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások

Históriaantik Könyvesház, 2012

Kőváry László. - Budapest : Athenaeum, 1897. Hasonmás kiadás. Az 1895-ös magyar millenium megrendezésének és eseményeinek története.

54.78 RON
Öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar kir. honvédség részére. 1876.
68.83 RON
Öltözeti és fölszerelési szabályzat a M. K. honvédség részére. 1887
könyv Öltözeti és fölszerelési szabályzat a M. K. honvédség részére. 1887

Históriaantik Könyvesház, 2017

Hasonmás kiadás. Ismeretlen szerző.

68.83 RON
Eötvös Károly: Harcz az alkotmányért
könyv Harcz az alkotmányért

Históriaantik Könyvesház, 2012

Részlet a tartalomból: A képviselők megvesztegetése, Magyarország külön állam, A kilenczes bizottság, Újoncz ajánlási törvény 1904-re, A ...

40.74 RON
Latkóczy Mihály: Korona és koronázás
könyv Korona és koronázás

Históriaantik Könyvesház, 2013

Ünnepi emlék 1892. junius 8-ára. Számtalan egész oldalas és szövegközti illusztrációval. - Hasonmás kiadás.

49.16 RON
Zimándy Ignác: Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció ítélőszéke előtt
könyv Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció ítélőszéke előtt

Históriaantik Könyvesház, 2012

Zimándy Lajos. Budapest : ny.: Bagó M., 1898. - Hasonmás kiadás

5%
68.83 RON 65.39 RON
Eötvös Károly: Harcz a nemzeti hadseregért
könyv Harcz a nemzeti hadseregért

Históriaantik Könyvesház, 2012

Tartalom: A SZOLGÁLATI IDŐ, A NEMZETT HADSEREG, MAGYAR NYELV A HADSEREGBEN, ERKÖLCSI HARCZKÉPESSÉG, NESSIPÁL KÉPVISELŐ MEKTELMI ÜGYE, NEM...

49.16 RON
Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika, 1847-1894
könyv A magyar egyházpolitika, 1847-1894

Históriaantik Könyvesház, 2012

A magyar egyházpolitika, 1847-1894. A vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapítványok s egyéb egyh...

169.97 RON
Berzeviczy Albert: Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 I. kötet
könyv Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 I. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin, 1922 - Hasonmás kiadás

77.26 RON
Ferenczi Zoltán: Deák élete II-III. kötet
antikvár Deák élete II-III. kötet

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1904

34.72 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 96. füzet (Stiria 10. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 96. füzet (Stiria 10. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 80. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 18. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 80. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 18. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 69. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 10. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 69. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 10. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 65. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 7. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 65. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 7. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 60. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 3. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 60. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 3. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 58. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 2. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 58. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 2. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 64. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 6. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 64. füzet (Felső-Ausztria és Salzburg 6. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 52. füzet (Bécs és Alsó-Ausztria 19. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 52. füzet (Bécs és Alsó-Ausztria 19. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 13. füzet (Bécs és Alsó-Ausztria 5. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 13. füzet (Bécs és Alsó-Ausztria 5. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Jókai Mór (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 20. füzet (Bécs és Alsó-Ausztria 8. füzete)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben 20. füzet (Bécs és Alsó-Ausztria 8. füzete)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Államnyomda

28.02 RON
Risztics János: Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben I-II. (1848-1868)
antikvár Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben I-II. (1848-1868)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája, 1892

Történeti nép- és földrajzi könyvtár 39-40. Szerb eredetiből fordította Románecz Mihály. A két kötet egybekötve.

348.29 RON
Pál Lajos (szerk.): Századok 128. évfolyam 3-4. szám
antikvár Századok 128. évfolyam 3-4. szám

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Történelmi Társulat, 1994

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata

11.65 RON
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben: Karinthia és Krajna (reprint)
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben: Karinthia és Krajna (reprint)

Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Méry Ratio, 2012

147.49 RON
9 db Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 103, 105-106., 108-109., 111, 114, 119-120 füzetek
antikvár 9 db Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 103, 105-106., 108-109., 111, 114, 119-120 füzetek

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Révai Testvérek

147.35 RON