Őstörténet és honfoglalás kategória könyvei

Magyarok a honfoglalás korában
könyv Magyarok a honfoglalás korában

Helikon Kiadó, 2018

A magyarság mint bármely más nép korai története homályba vész. Amióta hazánkban történelmet írnak, a múlt avatott és kevésbé avatott, ...

15%
50.2 RON 42.7 RON
Petkes Zsolt: Honfoglalók fegyverben
könyv Honfoglalók fegyverben

Helikon Kiadó, 2017

A had- és fegyvertörténeti kutatásokat mindig kiemelt figyelem övezte mind a kutatók, mind az érdeklődő nagyközönség részéről. Ez népünk ...

15%
50.2 RON 42.7 RON
Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai
könyv Történelmünk központi titkai

Titokfejtő Könyvkiadó, 2011

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban...

15%
57.4 RON 48.8 RON
Sudár Balázs; Petkes Zsolt: Honfoglalás és megtelepedés
könyv Honfoglalás és megtelepedés

Helikon Kiadó, 2016

A magyarság őstörténetének szentelt sorozat 4. kötete, a Honfoglalás és megtelepedés, a korábbiakhoz hasonlóan, több tudományág legfrisse...

15%
50.4 RON 42.9 RON
Karczag György: Zúgó nyilak
könyv Zúgó nyilak

Porta Historica Kiadó, 2015

A Zúgó nyilak az elmúlt fél évszázad legértékesebb magyar történelmi regényeinek egyike, amelynek újrafelfedezése irodalomtörténeti jelen...

15%
57.4 RON 48.8 RON
Sudár Balázs, Petkes Zsolt: Hétköznapok a honfoglalás korában
könyv Hétköznapok a honfoglalás korában

Helikon Kiadó, 2017

Sorozatunk ötödik kötete a honfoglalók hétköznapjaiba és anyagi kultúrájába vezeti be az olvasót. Mit tudunk elődeink gazdálkodásáról, az...

15%
50.4 RON 42.9 RON
Máté Imre: Yotengrit 4.
könyv Yotengrit 4.

Püski Kiadó, 2008

Látnoki előrevetítések, magyar történés- és állapotelemzések, megoldásvázlatok a "Yotengrit" tanok vetületében. Misztika és logika jutnak...

5%
28.8 RON 27.4 RON
Dibás Gabriella: Hunok
könyv Hunok

Gulliver Lap-és Könyvkiadó, 2012

Rege a csodaszarvasról, mely kivezette Hunor és Magyar népét Ázsiából; rege a hunok hős vezéreiről, híres vándorlásukról. A Hun haza megs...

5%
28.7 RON 27.3 RON
Baráthosi-Balogh Benedek: A hunok három világbirodalma
könyv A hunok három világbirodalma

BELSŐ EGÉSZSÉG KIADÓ, 2011

A magyar múlt és ennek hun vonatkozásai eddig egy óriási káoszt képeztek. Amennyire helyünk engedi, igyekszünk rendet teremteni. Különö...

10%
30.2 RON 27.2 RON
Nemes-Dedinai Zsuffa Sándor: A hunok története
könyv A hunok története

Nemzeti Örökség Kiadó, 2012

A hun-magyar rokonságot bizonyító ősforrásokat összegyűjtve és a hunok történetét röviden összefoglalva, talán a hun-magyar rokonság tén...

5%
13.0 RON 12.4 RON
Fodor István: Mikor volt a honfoglalás?
könyv Mikor volt a honfoglalás?

Kossuth Kiadó, 2016

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befol...

15%
21.5 RON 18.3 RON
Baráthosi-Balogh Benedek: Szumirok, szittyák, ősturánok
könyv Szumirok, szittyák, ősturánok

Nemzeti Örökség Kiadó, 2004

Az újra életre keltett, majd tízezer éves múlt idők olyan új világát tárja elénk, amellyel semmiféle idegenfajta élete és semmiféle rafin...

10%
30.2 RON 27.2 RON
Mübariz Helilov; Nyitray Szabolcs: Hunok a Kaukázusban - A kaukázusi kereszténység
könyv Hunok a Kaukázusban - A kaukázusi kereszténység

Hun-Idea, 2011

Idehaza csak rendkívül felületesen vagy még névről sem ismert kaukázusi források bizonyítják a hunok és az ottani kereszténység történelm...

10%
33.1 RON 29.8 RON
Zsoldos Attila: Sorsfordítók a magyar történelemben - IV. Béla
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - IV. Béla

Kossuth Kiadó, 2018

A Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan alakot mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
25.8 RON 22.0 RON
Benedek Elek: A honfoglalás mondái
könyv A honfoglalás mondái

ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.T., 2013

Benedek Elek a Honfoglalás legismertebb mondáit meséli el olvasóinak: A csodaszarvas Isten kardja A hadak útja Atilla földje Lehel k...

10%
24.5 RON 22.1 RON
Dr. Cserép József: A magyarok eredete
könyv A magyarok eredete

Nemzeti Örökség Kiadó, 2012

Dr. Cserép József 1925-ben megjelent tanulmányában a magyarok eredetét, valamint a turáni népek feltételezett őshazáját keresi: - vándo...

5%
27.4 RON 26.1 RON
B. Kovács Fréda: Botond - Magyar mondák 6.
könyv Botond - Magyar mondák 6.

Kráter Műhely Egyesület, 2009

„Felvirradt a viadal napja. Bizánc falai megteltek kíváncsiskodókkal. Maga a császár is ott ült az egyik bástya ormán, aranyos trónusán, ...

5%
21.6 RON 20.6 RON
Grandpierre K. Endre: Atilla és a hunok
könyv Atilla és a hunok

Titokfejtő Könyvkiadó, 2012

A történelem manapság olyan kevés jóravaló eseménnyel örvendezteti meg a modern embert, hogy fokozatosan elidegenedünk a történelem eszmé...

10%
50.2 RON 45.2 RON
Tóth Sándor László: A honfoglalástól az államalapításig - A magyarság története a X. században
könyv A honfoglalástól az államalapításig - A magyarság története a X. században

Históriaantik Könyvesház, 2010

Tóth Sándor László három évtizede foglalkozik a XVI. századi magyar történelemmel (II. Lajos. Pátria Kiadó, 1992. – társszerzővel; A mező...

36.0 RON
Zimonyi István: A magyarság korai történetének sarokpontjai
könyv A magyarság korai történetének sarokpontjai

Balassi Kiadó, 2014

A szerző a magyarság történetéről kialakított hagyományos elképzeléseket ütköztette a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatásával, a...

10%
46.1 RON 41.5 RON
Mátyás Flórián: Pogány szokások őseinknél
könyv Pogány szokások őseinknél

Hermit Könyvkiadó Bt., 2004

A királyi jegyző művében, a fejedelemválasztásnál, vérrel pecsételt szerződésről olvasunk, mely pogány szokás szerint köttetett. Lovat ál...

5%
17.3 RON 16.5 RON
Cey-Bert Róbert Gyula: Hun-magyar ősvallás
könyv Hun-magyar ősvallás

Püski Kiadó, 2018

„Az ókorban a mai magyarság távoli ősei a lovaskultúrájú népek nagy családjához tartoztak. Az ősi kultúrákban a világfa jelképezte a föld...

15%
40.3 RON 34.3 RON
Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése
könyv A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Ez a kötet a legnagyobb magyar középkortörténész máig meghatározó összefoglaló műve a honfoglaló magyar törzsekről, valamint azok elhelye...

5%
31.7 RON 30.2 RON
Gombos Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904)
könyv A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904)

Attraktor, 2011

A neves középkor-történész részletesen elemzi a honfoglalást követő itáliai kalandozó hadjáratokat, azok hadtörténeti, társadalom-történe...

5%
27.4 RON 26.1 RON
Thierry Amadé: Attila - Attila fiai és utódai történelme
könyv Attila - Attila fiai és utódai történelme

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Thierry Amadé, a kiváló francia tudós az Attila-mondák legteljesebb feldolgozását állította össze. A tudományos világ már a XIX. század k...

15%
36.0 RON 30.6 RON
Honfoglalás és államalapítás
könyv Honfoglalás és államalapítás

Kossuth Kiadó, 2019

Most induló hétkötetes magyar történelmi sorozatunk első kötete a magyar őstörténet legújabb kutatási irányait is felvázolva vezeti az ol...

15%
57.4 RON 48.8 RON
Olajos Terézia: BIZÁNCI FORRÁSOK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR TÖRTÉNELEMHEZ
könyv BIZÁNCI FORRÁSOK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR TÖRTÉNELEMHEZ

Lectum Kiadó, 2015

Az 1972-ben elhunyt nagy magyar bizantinológus, Moravcsik Gyula Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai című alapművének kiegészít...

5%
71.9 RON 68.3 RON
Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai
könyv A magyar honfoglalás mítoszai

Attraktor, 2009

A szerző „Istenkeresők” c. munkájának mintegy előtanulmányai a kötetben közölt esszék, melyek mindegyike a honfoglalás korának egy-egy tö...

5%
34.6 RON 32.9 RON
Nagy Géza: A skythák
könyv A skythák

Históriaantik Könyvesház, 2009

A századfordulós magyar történettudomány kiváló képviselője volt Nagy Géza, akinek szkítákról szóló vékony könyve ma is antikváriumok ker...

5%
36.0 RON 34.2 RON
Thierry Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig
könyv Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - 3-dik jav. és bővített kiadás szerint. - Pest : Ráth Mór, 1865. Hasonmás kiadás.

5%
50.4 RON 47.9 RON
Csaba királyfi
könyv Csaba királyfi

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

„És halljátok, csodáljátok, Csaba királyfi és vitézei ismét felszállnak a csillagos ég boltozatjára s visszaszáguldanak azon az úton, ame...

5%
14.4 RON 13.7 RON
Erdélyi László: Árpád-kor
könyv Árpád-kor

Attraktor, 2008

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyar középkortörténet egyik legnagyobb alak...

5%
46.1 RON 43.8 RON
Pálfi Károly: A magyar nemzet ősvallása
könyv A magyar nemzet ősvallása

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

A magyar ősvallás Turánban. A magyar ősvallás Szíriában zend befolyás alatt. A magyar ősvallás Szíriában főníciai befolyás alatt. A magya...

5%
30.2 RON 28.7 RON
Deér József: Pogány magyarság - kereszténység magyarság
5%
34.6 RON 32.9 RON
Kiss Bálint: Magyar régiségek
könyv Magyar régiségek

Nemzeti Örökség Kiadó, 2012

Kiss Bálint (1772-1853) református esperes 1839-ben jelentette meg a Magyar régiségek című munkáját, melyben már a kor tudományos szintjé...

5%
48.9 RON 46.5 RON
Langó Péter: Turulok és Árpádok
könyv Turulok és Árpádok

Typotex Kiadó, 2017

Megfújhatta-e Lehel vezér a kürtjét? Milyen kard lógott a harcban Árpád oldalán? Lehet-e válaszolni ezekre a kérdésekre anélkül, hogy meg...

15%
56.1 RON 47.7 RON
Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben
könyv Sumér nyomok Erdélyben

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Torma Zsófia Csicsókeresztúr 1832. szeptember 27. - Szászváros 1899. november 14. A Kárpát-medence legértékesebb neolitleleteinek felf...

15%
36.0 RON 30.6 RON
Grandpierre Attila: Ősi Magyarország
könyv Ősi Magyarország

Titokfejtő Könyvkiadó, 2019

Hogyan lehet a valóságnak megfelelő képet alkotni egy nép őstörténelméről? Az őstörténelemről képet adó krónikákat a 19. század óta hitel...

15%
107.9 RON 91.8 RON
Thierry Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig II.
könyv Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - 3-dik jav. és bővített kiadás szerint. - Pest : Ráth Mór, 1865. Hasonmás kiadás.

5%
56.1 RON 53.3 RON
Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei
könyv A magyar történelem tizedei

Osiris Kiadó, 2019

Bonfininek sikerült olyan művet alkotnia, amelyet évszázadokig nem lehetett megismételni. Hogy az utókor mire tartotta, nemcsak a seregny...

15%
93.2 RON 79.3 RON
Thury József: A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai
könyv A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai

Históriaantik Könyvesház, 2012

Thury József, híres turkológus rövid dolgozata a magyar nép honfoglalás előtti történetét mutatja be, vándorlását az őshazából a Kárpát-m...

5%
50.4 RON 47.9 RON
Némáti Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt
könyv Árpád népének hét törzse hún volt

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

Árpád népe eredetének okmányát VII., avagy Bíborbanszületett Konstantin, a legbölcsebbnek elnevezett bizánci császár Kr. u. 911-959., aki...

5%
17.3 RON 16.5 RON
Télfy János: Magyarok őstörténete
könyv Magyarok őstörténete

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Télfy János - eredeti nevén Zima Iván, született: Nagyszombat, 1816. június 18. - elhunyt: Budapest, 1898. augusztus 2. Könyve eredeti gö...

15%
33.1 RON 28.2 RON
Csengery Antal: Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra
könyv Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

Mi volt a magyarok ősvallása? Alapjában nem lehetett más, mint azon húnszittya népeké, melyek a történet kezdetétől fogva ugyanazon tér...

5%
27.4 RON 26.1 RON
Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása nyugateurópára
könyv Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása nyugateurópára

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A könyvben az alábbi témákról találhatunk írásokat: Az ősmagyar hadművészet eredete; Az ősmagyar művelődés fő jellemvonásai; A honfoglaló...

5%
40.3 RON 38.3 RON
Alföldi András: Magyarország népei és a római birodalom
könyv Magyarország népei és a római birodalom

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A legnagyobb magyar ókortörténész, az 1948-ban emigrált Alföldi András kér írását tartalmazza a kötet: egyik a római birodalom alatti Kár...

5%
48.9 RON 46.5 RON
Mátyás Flórián: Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I.Endre, Kálmán királyaink halála évéről
könyv Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I.Endre, Kálmán királyaink halála évéről

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

Mátyás Flórián az eredeti források felhasználásával mutatja be a kalandozó magyarok németországi portyájának , hadjáratának történetét.

5%
17.3 RON 16.5 RON
Gróf Zichy István: Magyar őstörténet
könyv Magyar őstörténet

Attraktor, 2009

A szerző az 1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, s korának egyik legkiemelkedőbb őstörténésze. Műve rövid összefogl...

5%
27.4 RON 26.1 RON
Hóman Bálint: Ősemberek - Ősmagyarok
könyv Ősemberek - Ősmagyarok

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Hóman Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré v...

5%
46.1 RON 43.8 RON
N. V. Leontyev; V. F. Kapeljko; J. N. Jeszin: Kőbálványok és emlékoszlopok az okunyevi kultúrában
könyv Kőbálványok és emlékoszlopok az okunyevi kultúrában

Püski Kiadó, 2009

Egy rendkívül érdekes könyvet tart kezében a kedves Olvasó. Azok számára is izgalmas, akik a magyar múltat kutatják, de azok számára is, ...

5%
74.8 RON 71.1 RON
Vékony Gábor: Magyar őstörténet - magyar honfoglalás
könyv Magyar őstörténet - magyar honfoglalás

Nap Kiadó, 2016

Tanulmányt írni egy nép származásáról, etnogeneziséről, különböző veszélyekkel jár. A szerzőt illetően: képes-e átfogni, megérteni és fel...

5%
44.6 RON 42.4 RON
László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról
könyv 50 rajz a honfoglalókról

Kairosz Kiadó, 2019

Egy évezreddel ezelőtti világba viszi el az olvasót ez a képeskönyv: honfoglaló eleink mindennapjaiba. Lapozgatunk, s hol a kardkovácsot,...

15%
46.1 RON 39.2 RON
Dr. Varga Zsigmond: Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége
könyv Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége

Hermit Könyvkiadó Bt., 2017

Immár ezer éve is elmúlt, hogy abban a tudatban vagyunk, hogy ismerjük a magyarság eredetét és történetét és mindezt az őstörténeti kutat...

15%
44.6 RON 38.0 RON
Karácsonyi János: A magyar nemzet őstörténete 896-ig
könyv A magyar nemzet őstörténete 896-ig

Históriaantik Könyvesház, 2010

A tudós főpap egyik utolsó nagyszabású vállalkozása volt, hogy megírta a magyar nemzet történetét. 1924 és 1926 között jelentetett meg Na...

5%
36.0 RON 34.2 RON
Télfy János: Magyarok őstörténete - Görög források a scythák történetéhez
könyv Magyarok őstörténete - Görög források a scythák történetéhez

Históriaantik Könyvesház, 2012

Télfy János. - Pest : Lauffer, 1863. Hasonmás kiadás. Jelen Görög Források megjelentek a Magyar Tudományos Értekező 6—10-ik számaiban vag...

5%
56.1 RON 53.3 RON
Gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
könyv A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

A "Historia Incognita" című sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk is...

5%
46.1 RON 43.8 RON
Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége
könyv A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége

Históriaantik Könyvesház, 2011

Előszó: Ott állunk a történelmi kor határkövénél. Szövétnekünk utolsót lobban, s a félhomályban látjuk a magyarságot, a mint a határt átl...

5%
36.0 RON 34.2 RON
Orbán Árpád: Nimrud király népe
könyv Nimrud király népe

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Dicsőséges felemelkedés az osztályrésze azoknak a nemzeteknek, melyek az ősök tengernyi véráldozatával megszentelt tanulságok szerint éln...

15%
27.4 RON 23.3 RON
Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei
könyv A honfoglalási kor hazai emlékei

Históriaantik Könyvesház, 2011

Hampel József a régészettudomány klasszikusa, monográfiájában a honfoglaló magyarság régészeti emlékanyagát adja közre, gazdag tárgyleírá...

79.1 RON
Darkó Jenő: Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból
könyv Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból

Históriaantik Könyvesház, 2011

Darkó Jenő rövid írása a híres bizánci császár, Bölcs Leo Taktika című művének a honfoglaló magyarokat érintő részeinek forráskritikai el...

5%
36.0 RON 34.2 RON