Nyelvtudomány kategória könyvei

Forgács Róbert: Anya - nyelv - csavar - Nyelvi fejtörők
könyv Anya - nyelv - csavar - Nyelvi fejtörők

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2021

A szerzőhöz régi ismeretség fűz: nyelvápoló múltunk és játékszenvedélyünk köt össze bennünket. Az elmúlt évek során sok vetélkedőben játs...

15%
33.91 RON 28.83 RON
Szőcsné Antal Irén: Anya - nyelv - búvár
könyv Anya - nyelv - búvár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

A gyermekkor lételeme a játék és az alkotás. Aki átélte ennek az örömét, az később is szívesen ül le játszani gyermekeivel, barátaival. L...

15%
33.91 RON 28.83 RON
Montágh Imre: Tiszta beszéd
könyv Tiszta beszéd

Holnap Kiadó, 2019

A magyar nyelv, a magyar beszéd ápolásának klasszikusa, Montágh Imre e kötetben foglalja össze mindazt, amit az élő szó használatáról - a...

15%
39.49 RON 33.57 RON
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről - Tények és vágyak
könyv Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről - Tények és vágyak

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2012

Noha a finnugor nyelvrokonság a szakemberek körében tudományosan bizonyított ténynek számít, a műkedvelő nyelvészkedők - és miattuk a köz...

5%
40.04 RON 38.04 RON
Gálosi János: Szép szónak nem szegik szárnya
könyv Szép szónak nem szegik szárnya

Holnap Kiadó, 2007

A szerző negyvenéves tanári tapasztalata alapján készült könyv tárgya a magyar nyelvhelyesség, a stílus és a szövegszerkesztés. Nem elmél...

5%
28.60 RON 27.17 RON
Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
5%
14.98 RON 14.24 RON
Benkes Zsuzsa; Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
könyv A vízjel nem tűnik el olyan könnyen

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2006

Versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal.

28.60 RON
Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben
könyv Az ige a magyar nyelvben

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

Jelen könyv elsősorban az ige időjelölését vizsgálja.

10%
33.91 RON 30.52 RON
Szerk.: Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése
könyv A stilisztikai alakzatok rendszerezése

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2006

Az ​Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvészeti tanszéke mellett immár 35 éve működő és több mint 30 tagjával csaknem a teljes m...

28.60 RON
H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig
5%
42.90 RON 40.76 RON
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki Márta: Formális szemantika
könyv Formális szemantika

JATEPress, 2008

"Könyvünk elsődleges célja, hogy az egyetemi nyelvészet szakokon (elméleti nyelvészet, általános nyelvészet) oktatott formális szemantika...

5%
34.32 RON 32.61 RON
A nyelv-rendszer, használat, alkalmazás
könyv A nyelv-rendszer, használat, alkalmazás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2015

A nyelv kutatása folyamatosan a társadalom- és természettudományok mezsgyéjén mozog. Legyen a vizsgálat akár diakrón, akár szinkrón vetül...

10%
67.96 RON 61.17 RON
Ikon, nyelvi jel, szimbólum
könyv Ikon, nyelvi jel, szimbólum

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A könyv írásai az ikon, a nyelvi jel és a szimbólum (a nem természetes jelek a kommunikációban) viszonyát vizsgálják az alkalmazott nyelv...

5%
40.72 RON 38.69 RON
Stephan Bogner: Abriss der Geschichte der deutschen Sprache
könyv Abriss der Geschichte der deutschen Sprache

Pillangó Kiadó, 2010

A kötet elsősorban a germanisztikát tanuló egyetemista és főiskolai hallgató tanulók számára készült, lábjegyzeteiben - összesen 336 - to...

27.24 RON
Fábián; Szöllősy Éva: Szótár, lexikon, enciklopédia
könyv Szótár, lexikon, enciklopédia

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2015

A többi humán tudományághoz hasonlóan az immár több évszázados múltra visszatekintő lexikográfia sem vonhatja ki magát az utóbbi évtizede...

5%
33.91 RON 32.22 RON
Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei
könyv Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2017

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola 2016 novemberében Budapesten rendezte meg Az ellentét nyelvi é...

15%
40.72 RON 34.62 RON
Nádor Orsolya: Tanított (anya)nyelvünk
könyv Tanított (anya)nyelvünk

L'Harmattan Kiadó, 2019

A Tanított (anya)nyelvünk című könyv a magyar mint idegen nyelv (MID) tanári, levelező képzésen folytatott tanulmányok alapozó előadásain...

20%
20.43 RON 16.35 RON
M. Pintér Tibor, Wéber Katalin: Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv
könyv Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv

L'Harmattan Kiadó, 2019

Idegen nyelvet tanítani felelősségteljes dolog. A nyelvtanulás egyik fontos állomása a nyelvvizsga, amely Magyarországon a nyelvi mérés é...

20%
20.43 RON 16.35 RON
M. Korchmáros Valéria: A magyar nyelv alaktana
könyv A magyar nyelv alaktana

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2021

Az alaktan, vagyis a morfológia a nyelvtudománynak az a területe, amely a jelekkel, ragokkal, képzőkkel foglalkozik. Ezeket összefoglaló ...

15%
67.96 RON 57.77 RON
Fazekas Emese: A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig
könyv A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2007

A térbeli irányok közötti tájékozódás fontos részét képezi mindennapi életünknek, és természetes, hogy ezek a nyelvben is jelen vannak. K...

15%
29.96 RON 25.47 RON
Fónagy Iván: A hang és a szó hírértéke a költői nyelvben. (Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények LXII. K. 1. számából) - Dedikált
antikvár A hang és a szó hírértéke a költői nyelvben. (Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények LXII. K. 1. számából) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1960

Rába Györgynek régi barátsággal Fónagy Iván

74.77 RON
Dr. Balogh László: Nyelvtan és gondolkodás
antikvár Nyelvtan és gondolkodás

Méliusz Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Debrecen, 1982

16.21 RON
Keresztes László: Chrestomathia Morduinica NT-41131
antikvár Chrestomathia Morduinica NT-41131

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1990

tantárgy:Nyelvtudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

81.57 RON
Banó; Szoboszlay: Általános metodika
antikvár Általános metodika

Tankönyvkiadó, 1972

Az angol, francia, német, olasz, spanyol nyelv iskolai tanításához

17.70 RON - 20.43 RON
Jean Chaillet: Etudes de grammaire et de style I-II.
antikvár Etudes de grammaire et de style I-II.

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Bordas, 1969

27.10 RON
Dr. Gáborján Lászlóné, Dr. Horváth Iván: Tájékoztató az állami nyelvvizsgáról (alap-, közép- és felsőfok "A"-, "B"-, "C"-típus)
12.12 RON
Dr. Szakács Zoltánné (szerk.): Stilisztikai olvasmányok
10.76 RON - 13.62 RON
English Grammar - Theory and Practice
antikvár English Grammar - Theory and Practice

Dobossy Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1987

20.43 RON
Stanislaw Szober: Podrecznik do Nauki Jezyka Polskiego w seminarjach nauczycielskich
antikvár Podrecznik do Nauki Jezyka Polskiego w seminarjach nauczycielskich

Weöres Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Warszawa, 1931

47.53 RON
Rubovszky Kálmán: Szöveggyűjtemény a közlési rendszerek tanulmányozásához II.
antikvár Szöveggyűjtemény a közlési rendszerek tanulmányozásához II.

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó vállalat, 1986

40.72 RON
Donald J. Borror: Dictionary of Word Roots and Combining Forms
antikvár Dictionary of Word Roots and Combining Forms

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

1988

27.10 RON
Dr. Balassa László: Komplex módszer a fogalmazás tanításában
antikvár Komplex módszer a fogalmazás tanításában

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1963

13.48 RON
Szabó László: Az irónia nyelvi eszközei
antikvár Az irónia nyelvi eszközei

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1978

13.48 RON - 16.34 RON
Hegedűs Vilmos: Bevezetés a szemiotikába
antikvár Bevezetés a szemiotikába

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Zsigmond Király Főiskola, 2003

17.57 RON
Fonalka Mária (szerk.): Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban
antikvár Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debreceni Egyetem-Kossuth Kiad, 2004

66.73 RON
Miklós Kontra and Helen Thomas: Readings in Applied Linguistics for Teachers of English (Dedikált!)
antikvár Readings in Applied Linguistics for Teachers of English (Dedikált!)

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1988

Dedikált - József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Kézirat - J 2-1522 - Ismertető: "Belelapozás".

40.72 RON
Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből - tanulmányok, cikkek, feladatok
antikvár Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből - tanulmányok, cikkek, feladatok

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eger, 1996

33.91 RON
Zsigmond Telegdi, Ágnes Szentiványi, Endre Fülei-Szántó: Modern Language Teaching (Periodical of Adult Language Teaching)
antikvár Modern Language Teaching (Periodical of Adult Language Teaching)

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

TIT, 1974

Pulished by the Foreign Language Teaching Department of T.I.T. - 11 year - issues 2 and 3 - Ismertető: "Belelapozás".

27.10 RON
Dr.Szentfülöpi Antal: Külföldiekkel idegen nyelven
antikvár Külföldiekkel idegen nyelven

Tankönyvkiadó, 1972

10.76 RON - 14.98 RON
Dr. Molnár Józsefné: Angol nyelv - és sítlusgyakorlat
antikvár Angol nyelv - és sítlusgyakorlat

Városfal Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1972

20.43 RON
Wacha Imre: Retorika Olvasókönyv - Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Szakosított tagozat
antikvár Retorika Olvasókönyv - Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Szakosított tagozat

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ, 1987

54.34 RON
Kovácsné dr. Császti Gabriella: Practice tests is listening comprehension (kézirat)
antikvár Practice tests is listening comprehension (kézirat)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1989

16.34 RON
Reuven (Steiner Róbert) Tsur: On Metaphoring - Könyv a metaforálásról (Israel Science Publishers)
antikvár On Metaphoring - Könyv a metaforálásról (Israel Science Publishers)

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tel Aviv, 1987

40.72 RON
Nagy József: Szép magyar szó - Bevezetés a stíluselemzésbe
antikvár Szép magyar szó - Bevezetés a stíluselemzésbe

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1961

Ismertető: Könyvem szeretne kedves olvasmánya lenni mindazoknak, akik érdeklődnek nyelvünk szépségei iránt. - Tartalom: Előszó 3 A szó ...

13.48 RON
Dunbar-Gönczy-Vörös: English Practice Tests - BKE Nyelvintézet (Kézirat)
19.75 RON - 20.29 RON
Dr. Karl Weinhold: Bairische Grammatik - Bajor nyelvtan (Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung)
antikvár Bairische Grammatik - Bajor nyelvtan (Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung)

Weöres Antikvárium

viseltes állapotú antikvár könyv

Berlin, 1867

161.11 RON
Erős várunk az anyanyelv
antikvár Erős várunk az anyanyelv

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyarok Világszövetsége, 1999

20.29 RON
Tóth István: Beszédművelés és magyar nyelvhelyesség
antikvár Beszédművelés és magyar nyelvhelyesség

Műegyetemi Kiadó, 1996

35.27 RON - 39.36 RON
Fábián Pál-Horváth Mária: Mai magyar nyelvi gyakorlatok III.
antikvár Mai magyar nyelvi gyakorlatok III.

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1983

20.29 RON
Nagy J. Béla (szerk.), Kovalovszky Miklós, Bóka László, Pais Dezső: Horváth Jánosról - Méltatások-Emlékezések
antikvár Horváth Jánosról - Méltatások-Emlékezések

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1958

54.34 RON
Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában
antikvár Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Banská Bystrica, 2005

81.57 RON
Introductory Readings in modern Linguistics - Szöveggyűjtemény a "Bevezetés az angol nyelvészetbe" c. tárgyhoz
antikvár Introductory Readings in modern Linguistics - Szöveggyűjtemény a "Bevezetés az angol nyelvészetbe" c. tárgyhoz

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1991

28.46 RON
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv története (Egyetemi tankönyv)
antikvár A magyar nyelv története (Egyetemi tankönyv)

Psyché Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1967

20.43 RON
Mario Pei: Szabálytalan nyelvtörténet
antikvár Szabálytalan nyelvtörténet

Gondolat Kiadó, 1966

10.76 RON - 20.43 RON
Lajos Antal: La Linguistica Italiana Negli Ultimi Decenni I.
antikvár La Linguistica Italiana Negli Ultimi Decenni I.

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993

Olasz nyelvészet az elmúlt évtizedekben I.

54.34 RON
Cedric Cullingford-Szabó Tibor: British Culture: an Exercise in Understanding
antikvár British Culture: an Exercise in Understanding

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

tantárgy:Nyelvtudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken szerepel.

40.17 RON
Fekete Ágnes, Elisabeth Knipf-Komlósi, Krisztina Mujzer-Varga: Satz und Text: Eine Aufgabensammlung
antikvár Satz und Text: Eine Aufgabensammlung

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Germanisztikai Intézet, 2013

40.72 RON
Szvorényi József: Ékesszólástan
antikvár Ékesszólástan

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Heckenast Gusztáv, 1862

64.84 RON
F. Nagy Géza: Bevezetés az afrikanisztikába
antikvár Bevezetés az afrikanisztikába

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó vállalat, 1998

40.86 RON