Polis Könyvkiadó kiadó termékei

Mikszáth Kálmán: Az ebecki délutánok
könyv Az ebecki délutánok

Polis Könyvkiadó, 2010

A millenium utáni évek derűje, belső jóléte, a nemesség patriarkális nemzetvezetése parlamentben és társadalmi életben mind összeszövetke...

Előjegyezhető
Bánffy Miklós: Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja
könyv Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja

Polis Könyvkiadó, 2005

Az apokrif Fortéjos Deák Boldizsár Ferenc Memoriáléja kizárólag egy elmés formai ötlet szüleménye. Rövid történetkék vannak benne, de eze...

Előjegyezhető
szerk.: Bálint Júlia; Demény Péter: Vallomás repedt tükör előtt
könyv Vallomás repedt tükör előtt

Polis Könyvkiadó, 2007

Bálint Tibor emlékezete

Előjegyezhető
Claudia M. Bonta: Ludwig Rohbock
könyv Ludwig Rohbock

Polis Könyvkiadó, 2009

Acélmetszetek a hajdani Erdélyről. Ludwig Rohbock a 19. század egyik leghíresebb német művésze 1856 - 1863 között járta be Magyarországot...

Előjegyezhető
Pomogáts Béla: Kuncz Aladár emlékezete - Tanulmányok, versek, emlékezések
könyv Kuncz Aladár emlékezete - Tanulmányok, versek, emlékezések

Polis Könyvkiadó, 2013

Kuncz Aladár (1885-1931) a Trianon után önállóságra kényszerült erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége volt. Fiatalon, a franci...

Előjegyezhető
Thomas Hobbes: Leviatán
könyv Leviatán

Polis Könyvkiadó, 2001

Hobbes sok mindenre tanít. Szerződéselmélete ma is szilárd talajt nyújt a politikai következetesség megindoklására. Egyetemes üzenete, me...

Előjegyezhető
Kántor Lajos: A kapu
könyv A kapu

Polis Könyvkiadó, 2004

Családregényvázlatot kap kézhez az olvasó, a szerző családjáét, naplókkal, fotókkal, dokumentumokkal, levelekkel hitelesítve.

Előjegyezhető
László Ferenc: Bartók markában
könyv Bartók markában

Polis Könyvkiadó, 2006

„A szerző számos írásában igazítja helyre vagy javítja ki az elődöket, sőt, magát Bartókot is”. A Kolozsváron megjelent könyv egy negyeds...

Előjegyezhető
Egyed Péter: Szellem és környezet - Filozófiai esszék és tanulmányok
könyv Szellem és környezet - Filozófiai esszék és tanulmányok

Polis Könyvkiadó, 2010

"Jelen esszé- és tanulmánykötetem darabjai 2003 óta születtek, többüket konferenciákra gondoltam-szerzettem, néhány egyéni vagy csoportos...

Előjegyezhető
Bánffy Miklós: Bánffy Miklós összes drámái
könyv Bánffy Miklós összes drámái

Polis Könyvkiadó, 2009

A kolozsvári Polis Kiadónál jelent meg korábban számos Bánffy-kötet. A kiadó ezt az életműgondozást folytatva adja közre Bánffy Miklós ös...

Előjegyezhető
Páskándi Géza: Európa térképe
könyv Európa térképe

Polis Könyvkiadó, 2002

Páskándi Géza válogatott novelláit tartalmazza a kötet, a jelenleg leghitelesebb szövegezésben, hiszen az összeállítás úgy született, hog...

Előjegyezhető
Horváth Andor: A szent liget
könyv A szent liget

Polis Könyvkiadó, 2005

A szerző, a kolozsvári egyetem világirodalom tanszékének tanára, a klasszikus ókor görög és római irodalmának világában csatlakozik hozzá...

Előjegyezhető
Bánffy Miklós: Erdélyi történet I-III.
könyv Erdélyi történet I-III.

Polis Könyvkiadó, 2011

A regény a 20. századi magyar próza egyik legjelentősebb műve, az első világháborút megelőző évtizedek magyar társadalmának monumentális ...

15%
174.5 RON 148.4 RON
Dr. Kovács András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben
könyv Késő reneszánsz építészet Erdélyben

Polis Könyvkiadó, 2006

Ennek a tanulmánynak az első változata 1997-1998 telén íródott egy enciklopédikus jellegű, a történeti Magyarország építészettörténetét ö...

Előjegyezhető
Veress Sándor: Hét esztendő kálváriája
könyv Hét esztendő kálváriája

Polis Könyvkiadó, 2011

Veress Sándor 1956-ban néhány társával, barátjával együtt egy erdélyi kisvárosból, Erdőszentgyörgyről küldözgette leveleit szerte az orsz...

Előjegyezhető
Benkő Samu (szerk.): Édes Idám!
könyv Édes Idám!

Polis Könyvkiadó, 2011

Kós Károlynak ezek a levelei, amelyek itt látnak először nyilvánosságot, legnagyobbrészt az első világháború éveiben, konstantinápolyi ki...

Előjegyezhető
Jékely Zoltán: Az utolsó szó keresése
könyv Az utolsó szó keresése

Polis Könyvkiadó, 2003

A költő nem csak életrajzi vonatkozásaiban kötődik Erdélyhez, hanem annak az egyetemes gondnak a szálaival is, amely egyformán volt saját...

Előjegyezhető
Murádin Jenő: A Mátyás-szobor és alkotója, Fadrusz János
könyv A Mátyás-szobor és alkotója, Fadrusz János

Polis Könyvkiadó, 2008

A gazdagon illusztrált kötet első részében Kolozsvárt ismerhetjük meg a szobor felállításának idején, a második fejezetben a szerző a szü...

Előjegyezhető
Hegyi Réka: László Gerő
könyv László Gerő

Polis Könyvkiadó, 2005

A kolozsvári magyar színház meghatározó egyénisége idézi fel ebben a – korabeli fotókkal gazdagon illusztrált – kötetben életét és művész...

Előjegyezhető
Cseke Gábor: Szerpentin vándora
könyv Szerpentin vándora

Polis Könyvkiadó, 2010

A kortárs erdélyi költő eddigi költészetének legjavát adja közre az olvasónak.

Előjegyezhető
Köllő Katalin: Orosz Lujza
könyv Orosz Lujza

Polis Könyvkiadó, 2004

Orosz Lujza a kolozsvári magyar színház elmúlt fél évszázadának meghatározó színészegyénisége, akinek a közönség 1947-1994 között több, m...

Előjegyezhető
Németh László: Széchenyi
könyv Széchenyi

Polis Könyvkiadó, 2004

A kötet Németh László egyik legmélyebb történeti és lélektani tanulmányává nőtte ki magát.

Előjegyezhető
Kis Olosz Klára (szerk.): Félig élt élet - Olosz Lajos és Reményik Sándor levelezése
könyv Félig élt élet - Olosz Lajos és Reményik Sándor levelezése

Polis Könyvkiadó, 2003

A két költő barátsága még egyetemi éveik alatt kezdődött, s kitartott Reményik haláláig. Így őszinte baráti levelezésük egyfajta párhuzam...

Előjegyezhető
Babits Mihály: Holt próféta a hegyen
könyv Holt próféta a hegyen

Polis Könyvkiadó, 2001

A babitsi költői életműről átfogó képet kínáló kötetet válogató kései költőtárs sajátos módon: versben írja meg utószavát, amely vallomás...

Előjegyezhető
Nagy Miklós Kund: Szabó Duci
könyv Szabó Duci

Polis Könyvkiadó, 2007

A művésznő pályája főképp Marosvásárhelyhez kapcsolódik, az egykori Székely Színház színháztörténeti jelentőségű korszakához, amelynek el...

Előjegyezhető
Bántó István: Magyar közművelődés a román fővárosban
könyv Magyar közművelődés a román fővárosban

Polis Könyvkiadó, 2012

Bántó István Magyar közművelődés a román fővárosban című tanulmánykötete Bukarest 1920. századi magyar szellemi életét, a kor intézményte...

Előjegyezhető
Incze László: A rendtartó székely város
könyv A rendtartó székely város

Polis Könyvkiadó, 2012

Incze Lászlónak, a mai kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum megteremtőjének munkássága két nagy témakört ölel fel: foglalkozott fogadott s...

Előjegyezhető
Máthé Éva: Lohinszky
könyv Lohinszky

Polis Könyvkiadó, 2004

"A művész rendkívüli tehetsége nem szorult gyámkodásra - írja előszavában Sütő András. Szigorú felügyelet alatt volt, önvizsgálatnak hívj...

Előjegyezhető
Sigmond István: Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben!
könyv Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben!

Polis Könyvkiadó, 2013

Sigmond István helyét írói pályája kezdete óta az abszurd világtérképén helyezi el a kritika. Nem szívderítő az a világ sem, amellyel új ...

Előjegyezhető
Mikó Imre: A szülőföld szerelmese - Orbán Balázs életének regénye
könyv A szülőföld szerelmese - Orbán Balázs életének regénye

Polis Könyvkiadó, 2011

Mikó Imre ezelőtt félszáz évvel fogott bele annak a trilógiának a megírásába, amelynek első könyvében (A bércre esett fa) az erdélyi refo...

Előjegyezhető
Kovács Béla: 420 nap Szíriában
könyv 420 nap Szíriában

Polis Könyvkiadó, 2011

Kovács Béla könyve rendhagyó útirajz: a szerző nem utazóként, nem mint turista kereste fel Szíriát, hanem dolgozni ment ebbe az érdekes k...

Előjegyezhető
Lőrinczi László: Utazás a Fekete kolostorhoz
könyv Utazás a Fekete kolostorhoz

Polis Könyvkiadó, 2011

A nemrég 92. évét töltött és jelenleg Szardinia szigetén élő szerző az 1970-es évek elején eredt először nyomába az erdélyi magyar irodal...

Előjegyezhető
Balogh László: Tiszt úr, a kezem...
könyv Tiszt úr, a kezem...

Polis Könyvkiadó, 2002

A néhány éve elhunyt Balogh László utolsó regénye énregény. Formája kiválóan alkalmas arra, hogy a diktatúra korszakának utolsó éveit idé...

14.4 RON
Reményik Sándor: Vércsöppek a hóban - Sóhaj a mindenségért
könyv Vércsöppek a hóban - Sóhaj a mindenségért

Polis Könyvkiadó, 2009

Vércsöppek a hóban - rövidprózai írások (1914-1919) Sóhaj a mindenségért - válogatott versek

Előjegyezhető
Móra Ferenc: Szeptemberi emlék (Remekírók diákkönyvtára)
könyv Szeptemberi emlék (Remekírók diákkönyvtára)

Polis Könyvkiadó, 2009

Világnézetét derűsnek szokás nevezni. Én nem tartom annak. Derűs ez, de borús is egyszerre, az édest vegyíti a keserűvel, a nyájasságot a...

Előjegyezhető
Demény Péter; Papp Sándor Zsigmond: Meghívó minden keddre
könyv Meghívó minden keddre

Polis Könyvkiadó, 2005

A két szerző hat éven át írta Autogram című rovatát a Krónikában, s ez a többes számban megbúvó egyes szám („két szerző… írta") jól kifej...

Előjegyezhető
Gábor Csilla: Magyar krónikák és legendák
könyv Magyar krónikák és legendák

Polis Könyvkiadó, 2013

A magyar történelem korai epikus műveiből összeállított szöveggyűjtemény szerkesztője, Gábor Csilla nem a sok műből való rövid ízelítők n...

Előjegyezhető
Gaal György: Képes Kolozsvár
könyv Képes Kolozsvár

Polis Könyvkiadó, 2013

Ennek a városnak minden erdélyi város között a legvilágosabb, legművészibb, legáttekinthetőbb alaprajza van; utcáinak, tereinek aránya mi...

Előjegyezhető
Sztranyiczki Gábor: Bolyongásaim egy felemás világban
könyv Bolyongásaim egy felemás világban

Polis Könyvkiadó, 2013

A szerző már korábbi könyveiben olyan önálló szellemi kalandra vállalkozott, amelyre a szókratészi felhívás csábít: "Ember, ismerd meg ön...

Előjegyezhető
Gábor Csilla: Keresztyéni felelet - Hitviták a 16-17. századból
könyv Keresztyéni felelet - Hitviták a 16-17. századból

Polis Könyvkiadó, 2013

Jelen kötet 16–17. századi magyar nyelvű nyomtatott hitvitákból ad tematikus blokkok szerinti válogatást. Szándékunk a szövegtípusnak egy...

Előjegyezhető
Bolyai
könyv Bolyai

Polis Könyvkiadó, 2002

Székely János, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Mandics György és M. Veress Zsuzsanna versei.

Előjegyezhető
Hatházi András: A Hetérák tudománya
könyv A Hetérák tudománya

Polis Könyvkiadó, 2006

Hatházi drámáit talán a humor felől közelíthetjük meg a legjobban, ezt a humort pedig az önreflexió és a döbbenet segítségével határozha...

Előjegyezhető
Oka ezen írásnak ... - XVIII. századi erdélyi remekírók
könyv Oka ezen írásnak ... - XVIII. századi erdélyi remekírók

Polis Könyvkiadó, 2006

A kortárs olvasó ezeket a szövegeket már nem pusztán történeti forrásértékük miatt értékeli, egy-egy kiemelt esemény igazolását keresve, ...

Előjegyezhető
Gazda Ferenc: Elrabolt esztendők (1956-1964)
könyv Elrabolt esztendők (1956-1964)

Polis Könyvkiadó, 2006

A legújabb kori erdélyi memoárirodalomban külön fejezetet alkotnak azok a visszaemlékezések, amelyekben a nemrég magunk mögött hagyott h...

Előjegyezhető
Balázs Sándor: Mikó Imre - Élet- és pályakép
könyv Mikó Imre - Élet- és pályakép

Polis Könyvkiadó, 2003

Falukutató, a kisebbségi jogvédelem aktív részese és tudósa, elegáns és magvas esszék, életrajzi regények írója, műfordító – ezek Mikó Im...

Előjegyezhető
Féja Géza: Móricz Zsigmond
könyv Móricz Zsigmond

Polis Könyvkiadó, 2005

Móricz Zsigmond alkotóerejét, egyéniségét egy a leányfalusi kúria kertjében álló terebélyes diófához hasonlította: „némelyik ága merészen...

Előjegyezhető
Cseke Péter (szerk.): László Dezső emlékezete 1904-2004
könyv László Dezső emlékezete 1904-2004

Polis Könyvkiadó, 2004

A László Dezső kisebbségpolitikus, Kolozsvár-belvárosi lelkész születésének centenáriumára megjelent kötet 18 szerző tanulmányait, esszéi...

Előjegyezhető
Gáll Ernő: Napló II. (1990-2000)
könyv Napló II. (1990-2000)

Polis Könyvkiadó, 2004

A kolozsvári egyetem egykori professzorának, az 1957-ben újraindult Korunk főszerkesztőjének naplójában lépésről lépésre követhető az erd...

Előjegyezhető
Gáll Ernő: Napló I. (1977-1990)
könyv Napló I. (1977-1990)

Polis Könyvkiadó, 2003

A kolozsvári egyetem egykori professzorának, az 1957-ben újraindult Korunk főszerkesztőjének naplójában lépésről lépésre követhető az erd...

Előjegyezhető
Kántor Lajos: Felnőnek a legkisebb fiúk
könyv Felnőnek a legkisebb fiúk

Polis Könyvkiadó, 2001

A műfaj magyarázatául: valóban periratoknak gondolom e kötetbe gyűjtött írásaimat, jóllehet egyszerűbben is megnevezhetném őket - irodalo...

Előjegyezhető
Ady Endre: Az irodalmi Köztelek - publicisztikai írások
könyv Az irodalmi Köztelek - publicisztikai írások

Polis Könyvkiadó, 2003

Adyt, a költőt mindenki ismeri. Életművének azonban elválaszthatatlan része publicisztikája, amelyekben véleményt mondott kora fontos vag...

Előjegyezhető
Lászlóffy Aladár: Szabó Lőrinc költői helyzetei
könyv Szabó Lőrinc költői helyzetei

Polis Könyvkiadó, 2005

Bár ez az esszé szerzőjének fiatalkori műve (1968-ban jelent meg először és utoljára), benne az ifjú költőtárs a Szabó Lőrinc-i életmű av...

Előjegyezhető
Boda Edit: Kamuflázs
könyv Kamuflázs

Polis Könyvkiadó, 2004

A Székelyudvarhelyen élő költő versei a kortárs irodalomban a miniatűrök iránti érzékenységük, a szemlélődés iránti erőteljes hajlamuk ré...

Előjegyezhető
Gy. Dávid Gyula: A bonchidai Bánffy-kastély
könyv A bonchidai Bánffy-kastély

Polis Könyvkiadó, 2011

Egyik legnagyobb és legszebb főúri kastélyunk, „Erdély Verszáliája”, a Losonczi Bánffy-család ősi fészke, évszázadok alatt ötvöződött egy...

Előjegyezhető
Kós András: Élet és rajz
könyv Élet és rajz

Polis Könyvkiadó, 2004

Előjegyezhető
Bánffy Miklós: Emlékeimből - Huszonöt év
könyv Emlékeimből - Huszonöt év

Polis Könyvkiadó, 2001

-

Előjegyezhető
Botházi Mária: Vitályos Ildikó
könyv Vitályos Ildikó

Polis Könyvkiadó, 2005

A művésznő pályája a főiskola elvégzése után, 1957-ben Nagyváradon bontakozik ki, annak újabb fejezeteit azonban 1965-től Kolozsváron írj...

Előjegyezhető
Boros Kinga: Elekes Emma
könyv Elekes Emma

Polis Könyvkiadó, 2005

A szatmári színház egyik legendás művésznője vall ebben a kötetben. Vallomásának eredményeként érdekessé, izgatóvá és bensőségessé válik ...

Előjegyezhető
Csőgör István (szerk.): Csőgör Lajos börtönévei (1949-1955) - Áruló haza
könyv Csőgör Lajos börtönévei (1949-1955) - Áruló haza

Polis Könyvkiadó, 2010

"Erdély halhatatlan fiainak seregében bizonyította Csőgör Lajos is, hogy sorsunkat vallani és vállalni: sziámi ikerfogalmak. A kiváló tud...

Előjegyezhető
Schöpflin Aladár: Ady Endre
könyv Ady Endre

Polis Könyvkiadó, 2005

Egy nagy formátumú, biztos ízlésű irodalomtörténész esszéjét olvashatjuk ebben a kötetben. Schöpflin Ady kevés barátja közé tartozott, de...

Előjegyezhető