PESTI KALLIGRAM KFT. kiadó termékei

Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Az emberi lélek mérnöke I-II.

PESTI KALLIGRAM KFT.

Škvorecký Hraballal és Kunderával együtt a második világháború utáni cseh prózairodalom legkiemelkedőbb és legelismertebb képviselője. ...

Raymond Carver: Nem ők a te férjed
könyv Nem ők a te férjed

PESTI KALLIGRAM KFT.

Carver novelláit szikár stílus, tömörítés, objektivitásra való törekvés, inkább dramatizált, mint meditatív eseményszövés jellemzi. A hé...

Hevesi András: Párizsi eső
könyv Párizsi eső

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

E könyv a szerző legjelentősebb műve, szép és szomorú regény, a legszemélyesebb hangú vallomások közül való. Egyben portré és pszichológi...

E. L. Doctorow: A víztároló
könyv A víztároló

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Az 1871-es év egyik esős reggelén az ifjú és kissé zilált lelkű szabadúszó újságíró, Martin Pemberton épp a szerkesztőségbe tart a Broadw...

Tolcsvai Nagy Gábor: Nagy László
könyv Nagy László

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Nagy László költészetét egyfajta mitológiai alapozású népi szürrealizmusként szokás jellemezni. E költészet központi kategóriái a lírai h...

13.50 RON
Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából
könyv Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

„Talalmon Alfonz kötete a magyar prózai hagyomány laza szövésű, anekdota-szerkesztésű elbeszéléstípusának figyelemre méltó továbbírása. (...

Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Idő által homályosan Filozófia és irodalom

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Mészáros András tanulmánykötete annak a gondolatnak a kifejtése, mely szerint a hagyományos ontológiák a létfogalomra alapozódnak, a mode...

Piry Cirjék János: Érsekújvári napló 1848/1849
könyv Érsekújvári napló 1848/1849

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

A 30 kötetre tervezett sorozat megindításával a kiadó egyrészt hozzáférhetővé kívánja tenni az érdeklődő olvasók számára is mindazokat a ...

Zalabai Zsigmond: Tűnődés a trópusokon
könyv Tűnődés a trópusokon

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Zalabai Zsigmond tanulmánya úttörő jelentőségű esztétikaelméleti munka. Tárgya a költői kép, a trópus. Zalabai a kortárs szakirodalom ala...

Jakab István: Nyelvünkről - önmagunkért
könyv Nyelvünkről - önmagunkért

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

A magyar nyelvművelés kiemelkedő képviselője munkássága során a szlovákiai magyar nyelvhasználat szinte minden problémájával szembenézett...

Csehy Zoltán alagyái, danái, elegy-belegy iratai
könyv Csehy Zoltán alagyái, danái, elegy-belegy iratai

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Csehy Zoltán második kötetének címe a 18. századi magyar költészeti hagyományra utal, ugyanakkor a szerző nevének „beleveszése” a szöveg...

Macsovszky Péter: Álbonctan
könyv Álbonctan

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Macsovszky Péter költészete a versírás genetikájáról és anatómiájáról szól, arról, miből épül föl egy szöveg, milyen ingerek váltják ki a...

Petr Rákos: Corvina, azaz A hollók könyve
könyv Corvina, azaz A hollók könyve

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

A Corvina a széles skálájú és gazdag, az alig észlelhető iróniától a misztifikáción keresztül a helyzetgroteszkig terjedő humorával szóra...

Jáchym Topol: Nővérem
könyv Nővérem

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Az 1962-ben született Jáchym Topol monumentális regénye az 1989 utáni Csehszlovákiáról (Csehországról), illetve az egész mai létállapotr...

Duba Gyula: Az idő hangjai
könyv Az idő hangjai

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Duba Gyula írói munkásságának szerves részét képezik s prózájához mintegy műhelytanulmányként szolgálnak kötetének első részében közölt e...

Grendel Lajos: Galeri
könyv Galeri

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor
könyv Kányádi Sándor

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Kányádi Sándor eszménye szerint az irodalom ma sem mondhat le az olvasóról: a közös nyelv tarthatja meg a nemzetet, de ha az olvasó iroda...

Liptay Lothar: A keresztyénség viszonya más vallásokhoz
könyv A keresztyénség viszonya más vallásokhoz

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Pluralisztikus világunkban a kereszténység egyik nagy kérdése a többi valláshoz való viszonya, a velük való egység keresése, illetve sajá...

Richard Shusterman: Pragmatista esztétika
könyv Pragmatista esztétika

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Ez a nagy sikerű, több nyelvre lefordított könyv a neopragmatizmus legjelentősebb és legszisztematikusabb hozzájárulása a jelenkori eszté...

Liana Levi: Az askenázi kultúra ezer éve
könyv Az askenázi kultúra ezer éve

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Ez a kötet a maga sokféleségében egy olyan világ történetét tárja fel a beavatott olvasó - s nem kifejezetten szakemberek - számára, mely...

Milos Urban: Hastrman, a vizek fejedelme
könyv Hastrman, a vizek fejedelme

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Milos Urban regénye érdekes, nem egyszer meghökkentően fordulatos, olykor hátborzongatóan naturalista mű, mely egyszersmind komoly vallás...

Benyovszky Krisztián: A jelek szerint
könyv A jelek szerint

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A detektíregény uniformizált műfaj, a meglepő befejezés ellenére is kiszámítható fogásokkal, elbeszélői trükkökkel. Konvenciókból, toposz...

Alfred Métraux: A haiti vodu
könyv A haiti vodu

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Annak ellenére, hogy a megszállottság az egyik legismertebb vallásetnológiai, vallástörténeti jelenség, s hogy a megszállottsági kultuszo...

Grendel Lajos: A szabadság szomorúsága
könyv A szabadság szomorúsága

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A szabadság szomorúsága, amely a Grendel Lajos művei című sorozat második novellás kötete, csaknem harminc év (1969-1997) elbeszéléseiből...

23.17 RON
Györe Balázs: Halottak apja
könyv Halottak apja

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Györe új könyve eddigi életművének legjobb teljesítménye. Megőrzi epikus írásmódjának Ottlikhoz kapcsolódó nyelvi puritanizmusát s mikror...

Görömbei András: Csoóri Sándor
könyv Csoóri Sándor

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

"Csoóri Sándor nemzeti felelősségtudata Adyéhoz fogható. Ezért él sokágú életet - állandó pergőtűzben. Milyen könnyű lett volna félreálin...

21.81 RON
Djuna Barnes: Éjerdő
könyv Éjerdő

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A hosszú életű írónő egyetlen kisregénnyel írta be nevét az irodalomtörténetbe, ám azzal alaposan rányomta bélyegét az angolszász regény ...

Sebők Zoltán: Élősködő kultúra
könyv Élősködő kultúra

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A szerző esszékötetében nem egyszerűen reprodukálja korunk jelentős filozófusainak és művészetteoretikusainak elméleteit, hanem ezek tová...

Polgár Anikó: Catullus noster - Catullus-olvasatok a XX. századi magyar költészetben
könyv Catullus noster - Catullus-olvasatok a XX. századi magyar költészetben

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Polgár Anikó tanulmánykötete hároméves intenzív kutatás eredményeinek összegzése, mely feltérképezi a nagy antik költő magyar hatástörtén...

27.13 RON
Szilágyi Zsófia: Ferdinandy György
könyv Ferdinandy György

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A nyugati magyar irodalom '56-os nemzedékének egyik kiemelkedő alakja, Ferdinandy György életművének szentelt monográfia arra vállalkozik...

19.08 RON
Grendel Lajos: És eljön az Ő országa
könyv És eljön az Ő országa

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

„Jöjjön el a Te országod“ – olvashatjuk legismertebb és legtöbbet idézett imádságunkban, a Miatyánkban. Ami a regényt illeti, 1989-ben va...

5%
31.35 RON 29.79 RON
Fukári Valéria: Egy régi alma mater - A pozsonyi evangélikus líceum
könyv Egy régi alma mater - A pozsonyi evangélikus líceum

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882–1923) „A pozsonyi líceum egyike volt Magyarország legrégibb ...

Füzi László: A semmi közelében - Három magatartás
könyv A semmi közelében - Három magatartás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról Ebben a kötetben három egymástól elkülönülő, s nagyobbrészt egymástól ...

Pályi András: Megérkezés
könyv Megérkezés

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A regény a rendszerváltás szerelmi metaforája, egy szerelmi háromszög története. Az író arra keresi a választ, megszülethet-e a belső sza...

33.94 RON
Mészáros András: A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona
könyv A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

E hiánypótló filozófiatörténeti munka kettős célnak próbál megfelelni. Az egyik: meghatározni az iskolai filozófia jellegét, mibenlétét, ...

H. Nagy Péter: Ady-kollázs
könyv Ady-kollázs

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Szirák Péter: Kertész Imre
könyv Kertész Imre

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Kertész Imre, az első Nobel-díjas magyar író, a holokauszt-diskurzus immár világszerte ismert alakítója, aki lényegében majd minden művét...

Tolnai Kálmán: Falusi disznóvágás - Magyaros ízek sertéshúsból
könyv Falusi disznóvágás - Magyaros ízek sertéshúsból

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Tolnai Kálmán könyve elsősorban azokhoz szól, akik szeretik a magyaros konyhát és ízeket. Olyan egyedülálló, átfogó műrol van szó, amelyb...

Fukári Valéria: Egy régi alma mater - A pozsonyi evangélikus líceum
antikvár Egy régi alma mater - A pozsonyi evangélikus líceum

Pestszentimrei Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882–1923) „A pozsonyi líceum egyike volt Magyarország legrégibb ...

71.42 RON
Füzi László: A semmi közelében - Három magatartás
antikvár A semmi közelében - Három magatartás

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról Ebben a kötetben három egymástól elkülönülő, s nagyobbrészt egymástól ...

17.03 RON
Pályi András: Megérkezés
antikvár Megérkezés

Eiffel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A regény a rendszerváltás szerelmi metaforája, egy szerelmi háromszög története. Az író arra keresi a választ, megszülethet-e a belső sza...

14.31 RON
Tóth László: Átváltozás avagy Az itt és az ott - Összegyűjtött versek, kritikák
antikvár Átváltozás avagy Az itt és az ott - Összegyűjtött versek, kritikák

Abaúj Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó n...

24.05 RON
Szilágyi Zsófia: Ferdinandy György
antikvár Ferdinandy György

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A nyugati magyar irodalom '56-os nemzedékének egyik kiemelkedő alakja, Ferdinandy György életművének szentelt monográfia arra vállalkozik...

9.88 RON
Tóth László: Átváltozás avagy Az itt és az ott - Összegyűjtött versek, kritikák
antikvár Átváltozás avagy Az itt és az ott - Összegyűjtött versek, kritikák

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó n...

24.19 RON
Márai Sándor: Nebo a zem
könyv Nebo a zem

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Márai Sándor: Sviece dohárajú
könyv Sviece dohárajú

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Tóth László: Átváltozás avagy Az itt és az ott - Összegyűjtött versek, kritikák
antikvár Átváltozás avagy Az itt és az ott - Összegyűjtött versek, kritikák

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó n...

21.33 RON
Milos Urban: Hastrman, a vizek fejedelme
antikvár Hastrman, a vizek fejedelme

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Milos Urban regénye érdekes, nem egyszer meghökkentően fordulatos, olykor hátborzongatóan naturalista mű, mely egyszersmind komoly vallás...

27.05 RON
Tóth László: A boszorkány porszívója
könyv A boszorkány porszívója

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Lebilincselő meseregény sziporkázó nyelvi leleményekkel, jóízű humorral, ízig-vérig mai történet, valóságos, hús-vér alakokkal, a képzele...

Palotai Boris: Zöld dió
könyv Zöld dió

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Sikerregény 1968-ból a felnőtté válás, a kamaszok társadalmi beilleszkedése ma is időszerű kérdéseiről mai olvasóknak. Élvezetes meseszöv...

Simkó Tibor: Tikirikitakarak
könyv Tikirikitakarak

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Simkó Tibor (1931-1998) gyermekversei a mai magyar gyermekvers-költészet immár klasszikus teljesítményei közé tartoznak. A csupa muzsika,...

András Sándor: Lutheránus Zen - Halál és Meghalás
könyv Lutheránus Zen - Halál és Meghalás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Másvilág, alvilág, mennyország és pokol. Mi történik a halálig, és mi utána? Milyen módon "él tovább" a meghalt ember? "...a meghalt embe...

Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre
könyv Kilátás az ezüstfenyőkre

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Őrültekházán belül vagy kívül? Kilátás vagy kilátástalanság? A kötetbe foglalt kilenc elbeszélés mindegyike szenvtelen hangú, szuggesztív...

Jáchym Topol: Éjszakai munka
könyv Éjszakai munka

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Jáchym Topol a cseh kortárs irodalom meghatározó alakja. Éjszakai munka című regénye titkokkal teli atmoszférájának, változatos stílusána...

Sándor Anna: A nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza
könyv A nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Tudománytörténeti jelentőségű, hiánypótló munka, a Nyitra-vidéki magyar kisebbség nyelvjárásainak alapos, hely- és népiségtörténeti szemp...

Szabó Rezső: A csemadok és a prágai tavasz
könyv A csemadok és a prágai tavasz

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

Szabó Rezső az 1968-as Prágai Tavasz aktív résztvevőjeként és az események tanújaként hiteles, korabeli dokumentumok, írások alapján ad k...

Görömbei András: Nagy Gáspár
könyv Nagy Gáspár

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

A kismonográfia az első alapos felmérése, elemzése és értékelése a Kossuth-díjas költő teljes, a hagyományon és a modernségen egyszerre a...

Bretter Zoltán: Politika a határon - A Devlin-Hart vita
könyv Politika a határon - A Devlin-Hart vita

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

A homoszexualitás jogi szabályozásának módozatairól szóló Devlin-Hart vita érvei alapján a modern polgári demokráciák alapvető morálfiloz...

27.13 RON
Jakus Ildikó: Itália csendélete - Jakus Ildikó fényképei
könyv Itália csendélete - Jakus Ildikó fényképei

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

A nemrég elhunyt Jakus Ildikó fotóhagyatékából, az olaszországi utazásai során készült képeiből ad válogatást a szép kiállítású, karcsú f...

Elek Tibor: Fényben és árnyékban - Az irodalmi siker természetrajza
könyv Fényben és árnyékban - Az irodalmi siker természetrajza

PESTI KALLIGRAM KFT., 2004

A szerző kortárs magyar írók műveinek elemzésével, a velük való beszélgetésekkel arra keresi a választ, hogy az egyes művek miért kapják ...

39.53 RON