Kronosz Kiadó kiadó termékei

Márkus Beáta: Csak egy csepp német vér. A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945
e-Könyv Csak egy csepp német vér. A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945

Kronosz Kiadó, 2021

1944 utolsó napjaiban a Vörös Hadsereg civilek tízezreit hurcolta többéves kényszermunkára a Szovjetunióba állítólagos német származásuk ...

42.47 RON
Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszáznyolcvankilenc - Az 1956-os Intézet XXV. Évkönyve, 2020.
e-Könyv Ezerkilencszáznyolcvankilenc - Az 1956-os Intézet XXV. Évkönyve, 2020.

Kronosz Kiadó, 2021

E kötet tanulmányai az 1980-as évek végén kezdődő politikai átmenettel és rendszerszintű változással foglalkoznak: a folyamat történeti j...

30.50 RON
Kisantal Tamás: Az emlékezet és a felejtés helyei. A vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években
e-Könyv Az emlékezet és a felejtés helyei. A vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években

Kronosz Kiadó, 2021

A közvélekedés szerint a vészkorszak és a holokauszt eseményeiről a háború után sokáig nem beszéltek, egyáltalán nem vagy csak alig jelen...

34.74 RON
Szőts Zoltán Oszkár: Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban. Nézőpontok, műfajok, intézmények
e-Könyv Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban. Nézőpontok, műfajok, intézmények

Kronosz Kiadó, 2021

Az első világháborúval foglalkozó szerzők első generációját az a korosztály jelenti, amelyik megélte a világégést. A tudományos feldolgoz...

27.02 RON
Tóth Imre: Két Anschluss között. Nyugat-Magyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig
e-Könyv Két Anschluss között. Nyugat-Magyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig

Kronosz Kiadó, 2021

„Na igen..., nem volt kellemes Saint–Germain-ben, noha az előszoba, ahol több mint egy órát várakoztattak bennünket, szép empire stílusú ...

42.47 RON
Baráth Magdolna és Szekér Nóra (szerk.): Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl. Hírszerzéstörténeti tanulmányok
e-Könyv Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl. Hírszerzéstörténeti tanulmányok

Kronosz Kiadó, 2021

A második világháborút követő években szerte Európában tudták és beszélték, hogy a lassan magára találó demokratikus Ausztria a fokozatos...

33.59 RON
Bélyácz Katalin, Dévényi Anna, Gőzsy Zoltán (szerk.): Ókor
e-Könyv Ókor

Kronosz Kiadó, 2021

Az Árkádia Kiskönyvtár történelmi sorozatának negyedik kötete szándékaink szerint komoly segítséget nyújthat a középiskolai tananyagban i...

15.06 RON
Valuch Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok
e-Könyv Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok

Kronosz Kiadó, 2021

Mindennek van történelme, mindenkinek van története, s mindaz, amit megélünk életünk során, valamilyen módon a történelem részévé válik. ...

24.71 RON
Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig
e-Könyv Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig

Kronosz Kiadó, 2021

A nemzetnevelés gondolata egyidejű a modern nemzeteszme kialakulásával. Utóbbi folytonosan változó hangsúlyai újra és újra aktivizálják é...

33.59 RON
Takács Tibor (szerk.): A Rajk-per éve: közelítések 1949-hez
e-Könyv A Rajk-per éve: közelítések 1949-hez

Kronosz Kiadó, 2021

Egy diktatúra sosincs kész, nincs nyugalmi állapota. Éppen ezért nehéz megállapítani, egy rendszer meddig tekinthető demokratikusnak, és ...

33.59 RON
Alabán Péter: Egykor volt gyárváros... Társadalmi változások Ózdon és környékén a rendszerváltástól napjainkig
e-Könyv Egykor volt gyárváros... Társadalmi változások Ózdon és környékén a rendszerváltástól napjainkig

Kronosz Kiadó, 2021

Az egykori acélgyári kolóniákon lakók közös identitástudattal rendelkező, jól meghatározható lokális közösségei már a rendszerváltás előt...

34.74 RON
Fábián Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887–1945)
e-Könyv Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887–1945)

Kronosz Kiadó, 2021

Vitéz lévai Borbély-Maczky Emil a két világháború közötti magyar politikai élet egyik jellegzetes, ám jórészt elfeledett, a történeti iro...

24.71 RON
Dévényi Anna és Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
e-Könyv Eszmetörténet

Kronosz Kiadó, 2021

Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe vehető és lapozható formája. A tematikus sorozat összeállítását prakti...

11.58 RON
Ács Marianna, Czeferner Dóra, Pusztafalvi Henriette, Takács Zsuzsanna Mária (szerk.): Asszonyoknak igen sokat kell tudni…. Új kutatások a nőnevelés történetéről
e-Könyv Asszonyoknak igen sokat kell tudni…. Új kutatások a nőnevelés történetéről

Kronosz Kiadó, 2021

A nőnevelés történetének 19. és 20. századi epizódjait mutatja be a Kéri Katalin köré szerveződött több mint 10 éves múltra visszatekintő...

19.30 RON
Slachta Krisztina: Rokonlátogatók. A magyarországi németek kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése – egy ellenségkép története
e-Könyv Rokonlátogatók. A magyarországi németek kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése – egy ellenségkép története

Kronosz Kiadó, 2021

Az ún. rokonlátogatók, azaz a második világháború után Magyarországról kitelepített németek és itthon maradt rokonaik kapcsolattartására,...

34.74 RON
Agora Zsuzsanna: A nácizmus történeti pszichológiája
e-Könyv A nácizmus történeti pszichológiája

Kronosz Kiadó, 2021

Nagyon sok könyv született már a nemzetiszocialisták hatalomban eltöltött éveiről, a rendszerről és az ideológiáról, mégis keveset értett...

30.50 RON
Lengvári István, Pilkhoffer Mónika, Vonyó József (szerk.): Az ember helye - a hely embere. Emberközpontú történetírás - helytörténeti kutatás. A helytörténetírás módszertani kérdései
e-Könyv Az ember helye - a hely embere. Emberközpontú történetírás - helytörténeti kutatás. A helytörténetírás módszertani kérdései

Kronosz Kiadó, 2021

Miért ez a cím? A szervezők/szerkesztők abból indultak ki, hogy az ember szűkebb hazájában (településén, illetve annak környezetében) fej...

42.47 RON
Nyerges András: Családi fantom és más történetek
e-Könyv Családi fantom és más történetek

Kronosz Kiadó, 2021

Két kisregényt és öt novellát gyűjt egybe ez a kötet, de tulajdonképp nem más, mint rám nézve terhelő tárgyi bizonyítékok gyűjteménye. Ar...

22.78 RON
Bartha Eszter, Tóth András, Valuch Tibor (szerk.): Munkás-kultúra-örökség. Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon
e-Könyv Munkás-kultúra-örökség. Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon

Kronosz Kiadó, 2021

A munkásság helyzete alapjaiban változott meg Magyarországon az 1980-as évek végétől kezdődően az állami tulajdon lebontása, privatizáció...

30.50 RON
Gőzsy Zoltán és Varga Szabolcs (szerk.): A Magyar Királyság a kora újkorban
e-Könyv A Magyar Királyság a kora újkorban

Kronosz Kiadó, 2021

Az Árkádia Kiskönyvtár történelmi sorozatának ötödik kötete a kora újkori magyar történelemre fókuszál. A Magyar Királyság a 16. század e...

15.06 RON
Petrás Éva: Álarcok mögött
e-Könyv Álarcok mögött

Kronosz Kiadó, 2020

Ki volt Nagy Töhötöm? A múlt század egyik legsikeresebb katolikus mozgalmának jezsuita irányítója? Egyházi diplomata, aki 1945–1946-ban h...

34.74 RON
Pihurik Judit: Perben és haragban - világháborús önmagunkkal
e-Könyv Perben és haragban - világháborús önmagunkkal

Kronosz Kiadó, 2020

Perben és haragban világháborús önmagunkkal, foglalja össze a kötet címe a benne szereplő nyolc tanulmány tematikáját, utalva arra is, ho...

21.62 RON
Görcsi Péter, P. Müller Péter, Pandur Petra, Rosner Krisztina (szerk.): A színpadon túl
e-Könyv A színpadon túl

Kronosz Kiadó, 2020

A színházi eszközök alkalmazásának lehetősége színházon kívüli-túli területeken meglehetősen tágas. Irányulhat szenvedélybetegek rehabili...

19.30 RON
Balassa Zsófia: Amikor a dráma elbeszélőt keres
e-Könyv Amikor a dráma elbeszélőt keres

Kronosz Kiadó, 2020

A kötet témája a kortárs drámatörténet és színháztudomány egyik legelhanyagoltabb területe, annak dacára, hogy igen fontos kérdésről van...

24.71 RON
Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben
e-Könyv Bűnbak minden időben

Kronosz Kiadó, 2020

A bűnbak az emberiség közösségi identitásteremtésének terméke, egyszersmind cselekvésinspiráló elem. Úgy szerves része a földi civilizáci...

34.74 RON
Gyarmati György - Pihurik Judit (szerk.): Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945
e-Könyv Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945

Kronosz Kiadó, 2020

Appelplatz, atombomba, Auschwitz-jegyzőkönyv, árja-párja, Árpád-vonal, áruhiány, Bakahumor, bárisnya, behívó, beszállásolás, bevagonírozá...

29.34 RON
Oross András: Európa Géniusza. Savoyai Eugén életre és kora (1663-1736)
e-Könyv Európa Géniusza. Savoyai Eugén életre és kora (1663-1736)

Kronosz Kiadó, 2020

Savoyai Eugén a 17–18. századi európai politika ismert szereplője, aki hadvezéri sikereivel megerősítette a Habsburgok hatalmát a kontine...

21.62 RON
Varga Krisztián (szerk.): Önvallatás
e-Könyv Önvallatás

Kronosz Kiadó, 2020

Kondor Vilmos nagysikerű történelmi-krimi sorozatában, a Bűnös Budapestben szerepel egy roppant ellenszenves magándetektív, Wayand Tibor....

33.59 RON
P. Müller Péter, Egri Petra, Kvéder Bence Gábor, Németh Nikolett Anna (szerk.): Kontaktzónák
e-Könyv Kontaktzónák

Kronosz Kiadó, 2020

A kötet címe, Kontaktzónák, az érintkezés területeire utal. Azokra a helyekre, ahol a kapcsolódások, átfedések, kölcsönhatások intenzív j...

22.78 RON
Balassa Zsófia, Görcsi Péter, Pandur Petra, P. Müller Péter, Rosner Krisztina (szerk.): Rendezett tér
e-Könyv Rendezett tér

Kronosz Kiadó, 2020

A társadalomtudományok területén bekövetkezett fordulatok között a téri vagy topográfiai fordulat ösztönző hatást gyakorolt a kultúratudo...

19.30 RON
P. Müller Péter: A szín/tér meghódítása
e-Könyv A szín/tér meghódítása

Kronosz Kiadó, 2020

A kötet tanulmányai a színházművészet, színháztudomány, drámaesztétika késő 20. századi és 21. századi alakulását, művészi és tudományos ...

19.30 RON
Seress Ákos: A Veszedelem színházai
e-Könyv A Veszedelem színházai

Kronosz Kiadó, 2020

Amerika állampolgárai az 1950-es, 1960-as években sokkal veszélyesebb helynek látták országukat, mint amilyen az valójában volt. Politiku...

19.30 RON
Vonyó József: Egy monolit rendszer árnyalatai
e-Könyv Egy monolit rendszer árnyalatai

Kronosz Kiadó, 2020

„Lehetséges-e monolit rendszer? Tudniillik a valóságban. Mert emberek képzeletében igen. Olyanokéban, akik megálmodnak és működtetni prób...

20.08 RON
Szabó Attila: Az emlékezet színpadai
e-Könyv Az emlékezet színpadai

Kronosz Kiadó, 2020

A színház, bár a jelenbeliség művészetének tartjuk, mindig is ezer szállal kötődött a múlthoz, kiemelt szerepet játszott a kulturális eml...

24.71 RON
Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig
e-Könyv Az emberi testtől az óraműig

Kronosz Kiadó, 2020

A metaforák használata az államra elsősorban azzal a problémával van kapcsolatban, amit már Kant megfogalmazott, nevezetesen, hogy az emb...

22.78 RON
Bagi Dániel: Az Anjouk Krakkóban
e-Könyv Az Anjouk Krakkóban

Kronosz Kiadó, 2020

Nagy Lajos 1370-1382 között kormányozta Lengyelországot, és tizenkét éves uralma nem hagyott jó emléket a lengyel nemzeti emlékezetben. A...

15.06 RON
Vonyó József: Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944
e-Könyv Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944

Kronosz Kiadó, 2020

A szélsőjobboldali eszmék – melyek képviselői a 20. század első felében Európa-szerte mozgalmakat, pártokat szerveztek, s több országban ...

21.62 RON
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
e-Könyv Hellénizmus Keleten

Kronosz Kiadó, 2020

A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi évtizedekben megkezdett, és napjainkban is folyó közel- és közép-ke...

19.30 RON
P. Müller Péter, Balassa Zsófia, Görcsi Péter, Neichl Nóra (szerk.): Hiány, csonkítás, kihúzás, elhallgatás a drámában és a színpadon
e-Könyv Hiány, csonkítás, kihúzás, elhallgatás a drámában és a színpadon

Kronosz Kiadó, 2020

Jelen kötet központi témája mind a drámatörténetben, mind a színházi előadásban izgalmas kérdést állít előtérbe. A hiány, csonkítás, kihú...

22.78 RON
Tóbiás Áron: Nőttön nő tiszta fénye
e-Könyv Nőttön nő tiszta fénye

Kronosz Kiadó, 2020

Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében volt. Rádióriporterként érkezett 23-án a Bem téri tüntetésre, majd est...

17.37 RON
Slachta Krisztina: Megfigyelt szabadság
e-Könyv Megfigyelt szabadság

Kronosz Kiadó, 2020

Az egykori Német Demokratikus Köztársaság (NDK) történetének a közérdeklődésre leginkább számot tartó szelete napjainkig az Állambiztonsá...

29.34 RON
Gonda Gábor: Kitaszítva
e-Könyv Kitaszítva

Kronosz Kiadó, 2020

A könyv négy település, a baranyai Nagynyárád, a Tolna megyei Bonyhád, a nyugat-magyarországi Balf, valamint a,,leghűségesebb" város, Sop...

34.74 RON
Font Márta (szerk.): Pécs története 2.
e-Könyv Pécs története 2.

Kronosz Kiadó, 2020

A Pécs története II. A püspökség alapításától a török hódításig című kötet szerzői Font Márta szerkesztő és Vonyó József főszerkesztő irá...

76.44 RON
Visy Zsolt (szerk.): Pécs története 1.
e-Könyv Pécs története 1.

Kronosz Kiadó, 2020

A kötet, melyet a Tisztelt Olvasó kezében tart, egy két évtizede indult program végeredményének első darabja. 1992 áprilisában határozott...

76.44 RON
Fedeles Tamás: Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig
e-Könyv Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig

Kronosz Kiadó, 2020

Pécs több mint két évezredes múltra visszatekintő története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelő...

29.34 RON
B. Kádár Zsuzsanna: Szertefoszlott remények
e-Könyv Szertefoszlott remények

Kronosz Kiadó, 2020

Potoczky Mária 1922-ben arisztokrata családban született. Első férjét, Jándy Géza volt horthysta századost, valamint bátyját és apósát az...

15.06 RON
Árvai Tünde: Városanyák
e-Könyv Városanyák

Kronosz Kiadó, 2020

A most napvilágot látott kötet jelentősége elsősorban abban áll, hogy a korábbiakban nem jelent meg olyan tudományos-ismeretterjesztő mun...

24.71 RON
Kupa László: A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig
e-Könyv A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig

Kronosz Kiadó, 2020

A könyv a hazai szociológia kialakulásának a történetével foglalkozik. Ennek a történetnek a megírása nemcsak azért nem tekinthető egysze...

38.60 RON
Závodszky Géza: A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig. Pethő Sándor (1885–1940)
e-Könyv A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig. Pethő Sándor (1885–1940)

Kronosz Kiadó, 2020

Pethő Sándor, a publicista nevét sokan ismerik. A sok viszontagságot megért Magyar Nemzet fejlécén ma is szerepel: alapította Pethő Sánd...

24.71 RON
Nagy Imre: A Lumiére-örökség
e-Könyv A Lumiére-örökség

Kronosz Kiadó, 2020

A Lumiere-örökség című könyv a szerző 1990-től 2006-ig vezetett filmes naplójának eredményeként jött létre, amelynek egyes darabjait korá...

38.22 RON
Balassa Zsófia, Rosner Krisztina, P. Müller Péter (szerk.): A magyar színháztudomány kortárs irányai
e-Könyv A magyar színháztudomány kortárs irányai

Kronosz Kiadó, 2020

A kötet a 25 éves a színházi képzés a Pécsi Tudományegyetemen: A magyar színháztudomány kortárs irányai címmel 2012. március 23–24-én Péc...

16.99 RON
Nagy Imre: A második kapu
e-Könyv A második kapu

Kronosz Kiadó, 2020

Vizsgálatunk előterében a szerzőnek a versformálást meghatározó kritikai nyelvszemlélete áll. Az a korábbi felismerése, hogy a nyelv van ...

21.23 RON
Vilmos László: Gyilkos nem távozhat szabadon
e-Könyv Gyilkos nem távozhat szabadon

Kronosz Kiadó, 2020

... az elkövetőnek ne essen semmi bántódása ezt megelőzően; bizony, így gondoskodott előrelátóan egész polgári közösségünk kegyességéről ...

15.06 RON
Vörös István Károly (szerk.): ...házam imádság házának hivatik minden népek számára!
e-Könyv ...házam imádság házának hivatik minden népek számára!

Kronosz Kiadó, 2020

A napjainkban Pécsett élő zsidóság története az 1780-as évekre nyúlik vissza, a helyi izraelita hitközség alapítása pedig az 1840-es évek...

34.74 RON
Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956
e-Könyv A csepeli fegyveres ellenállás, 1956

Kronosz Kiadó, 2020

A „Vörös Csepel” hűségében talán leginkább megbízott a kommunista diktatúra. Mindhiába, pár nap múlva összeomlott a helyi hatalom, bázisa...

22.39 RON
Hornyák Árpád (szerk.): A Horthy-korszak Magyarországa Jugoszláv szemmel
e-Könyv A Horthy-korszak Magyarországa Jugoszláv szemmel

Kronosz Kiadó, 2020

Magyarok és délszlávok, szerbek, horvátok, szlovének egy évezrede élnek egymás mellett, többnyire békésen, bár a békésnek tűnő évszázadok...

30.50 RON
Kiss Gergely: Dél-Magyarországtól Itáliáig
e-Könyv Dél-Magyarországtól Itáliáig

Kronosz Kiadó, 2020

Két és fél évtizede annak, hogy Almási Tibor és Koszta László jóvoltából megszületett az első részletes életrajz Báncsa Istvánról, az els...

24.71 RON
Bencze Béla (szerk.): Börtönügyi lexikon
e-Könyv Börtönügyi lexikon

Kronosz Kiadó, 2020

A börtön több ezer éves intézmény, már a legrégebbi írott emlékek is tanúskodnak alkalmazásáról, mint a bűncselekmények büntetés-végrehaj...

37.07 RON
Gyarmati, György, Palasik, Mária (eds.): Big Brother’s Miserable Little Grocery Store
e-Könyv Big Brother’s Miserable Little Grocery Store

Kronosz Kiadó, 2020

In the second half of the twentieth century – the years of the Cold War – Hungary was just another small state, limited in its sovereignt...

33.59 RON
Halmai Tamás: Az anyagtalan morfológiája
e-Könyv Az anyagtalan morfológiája

Kronosz Kiadó, 2020

A kötet a szerző utóbbi években született értekező prózai írásait (irodalmi tárgyú esszéit, kritikáit, alkalmi szövegeit) gyűjti egybe. A...

21.62 RON