A Jog kategória toplistája

Találatok száma: 27
Kis Kelemen Bence, Nagy Ádám: Az ébredő jogerő
könyv Az ébredő jogerő

Athenaeum Kiadó, 2021

Mennyire volt jogszerű Leia Organa hercegnő hajójának átvizsgálása és lefoglalása? Ki tarthatna jogos igényt az Egy Gyűrűre, ha bevezetné...

15%
63.09 RON 53.63 RON
Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul
könyv Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul

Lectum Kiadó, 2014

A jogi műveltség mindmáig megköveteli a latin regulák és szentenciák használatát: frappáns rövidséggel fejezhetjük ki az egyébként csak h...

5%
39.61 RON 37.63 RON
Kovács Péter: Nemzetközi közjog
könyv Nemzetközi közjog

Osiris Kiadó, 2016

A harmadik, átdolgozott és bővített kiadásban megjelenő, több magyarországi jogi karon is előírt tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alap...

15%
80.29 RON 68.25 RON
Bódi Stefánia (Szerk.), Schweitzer Gábor (Szerk.): Alapjogok
könyv Alapjogok

Dialóg Campus, 2021

Az emberi jogok eszménye, ahogyan ma ismerjük, döntő mértékben a nyugati civilizációhoz kötődik, amelynek mai képét különböző impulzusok ...

15%
72.91 RON 61.98 RON
Mezey Barna (szerk.), Gosztonyi Gergely (szerk.): Magyar alkotmánytörténet
könyv Magyar alkotmánytörténet

Osiris Kiadó, 2020

A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megisme...

15%
80.29 RON 68.25 RON
Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Ciceró védőbeszédeiben
könyv Tényálláskezelés és szónoki taktika Ciceró védőbeszédeiben

Lectum Kiadó, 2010

A világtörténelem legnagyobb szónoka, Marcus Tullius Cicero védőbeszédeiben a jogi tényálláskezelés és a szónoki taktika az a két alkotóe...

51.69 RON
Takács Péter (szerk.): Az állam szuverenitása
könyv Az állam szuverenitása

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A kötet a modern állam egyik legjellegzetesebb és legvitatottabb vonását elemzi, több tudomány - így a jogtudomány és a közgazdaságtan, a...

5%
66.46 RON 63.14 RON
Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék
könyv Állambölcseleti töredék

Gondolat Kiadói Kör, 2016

Somló Bódog 1919-ben két évvel a nemzetközi jogelméleti szakirodalomban igen kedvezően fogadott Juristische Grundlehre megjelenése után,...

5%
46.99 RON 44.65 RON
Chronowski Nóra, Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban
könyv Magyar alkotmányosság az európai integrációban

HVG-Orac Kft., 2018

Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni s...

15%
72.50 RON 61.63 RON
Fazekas Judit, Menyhárt Ádám, Kőhidi Ákos: Kötelmi jog
könyv Kötelmi jog

Gondolat Kiadói Kör, 2018

Kötelmi jog. Általános rész.

15%
40.28 RON 34.24 RON
Dr. Kiss Dániel Bálint: Alkotmány Blvd.
könyv Alkotmány Blvd.

Novissima Kiadó, 2014

A rendszerváltás óta már huszonöt év telt el. Nagy pártok, miniszterelnökök, államfők és alkotmánybírók léptek le a politika színpadáról,...

15%
40.15 RON 34.13 RON
Kuncz Elemér (szerk.): Igazságügyi pszichiátria
könyv Igazságügyi pszichiátria

Medicina Könyvkiadó Zrt., 2011

Jelen könyv méltó utóda a Huszár Ilona és Kuncz Elemér által szerkesztett, azonos című műnek, melyet az azóta eltelt időben bekövetkezett...

65.79 RON
Móré Sándor: Nemzetiségek a mai Magyarországon
könyv Nemzetiségek a mai Magyarországon

Gondolat Kiadói Kör, 2020

Az olvasó egy kiforrott és jól rendszerezett, a kérdéseket alkotmányjogi és össztársadalmi szempontból bölcsen megválaszoló monográfiát t...

15%
40.28 RON 34.24 RON
Ernst-Wolfgang Böckenförde: Állami jog és erkölcsi rend
könyv Állami jog és erkölcsi rend

L'Harmattan Kiadó, 2020

"A szabadelvű jogállam struktúrájának sajátja, hogy az állam létalapját olyan előfeltevések alkotják, amelyeket az állam maga nem tud ané...

15%
40.15 RON 34.13 RON
Béatrice Blohorn-Brenneur: Mediáció mindenkinek Magyarországon
könyv Mediáció mindenkinek Magyarországon

L'Harmattan Kiadó, 2021

A két részből álló könyv első egysége egy mediációs módszertani fejezet, amely ötvözi Béatrice Blohorn-Brenneur bírói és mediátori hivatá...

15%
33.43 RON 28.42 RON
Bárándy Gergely, Békés Ádám: Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
könyv Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár

HVG-Orac Kft., 2021

A 2017. évi büntetőeljárási törvény számos új jogintézményt vezetett be, amelyek kihívások elé állították a jogalkalmazókat. Az új jogint...

15%
201.40 RON 171.19 RON
Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek
könyv Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket. A kötetek tartalma szorosan kötőd...

15%
93.72 RON 79.67 RON
Ereky István: Közigazgatás és önkormányzat
könyv Közigazgatás és önkormányzat

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

A rendkívüli tehetségű és széles állam- és jogtudományi műveltségű Ereky Istvánt, a magyar közigazgatási jogi dogmatika fogalmi rendszeré...

15%
63.78 RON 54.22 RON
Jany János: A világ jogrendszerei
könyv A világ jogrendszerei

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

A kötet teljesen új perspektívából mutatja be a világ jogrendszereit, mert a szerző szakít az eddigi sémákkal és olyan új rendszertant al...

15%
57.80 RON 49.13 RON
Ifj. Trócsányi László: Közélet és közjog
könyv Közélet és közjog

Patrocinium Kft., 2021

Jó szívvel ajánlom ezt a kötetet mindenki számára. Az olvasó nagyszerű ízelítőt kaphat itt Trócsányi Lászlóból, aki tanár, tudós, közélet...

15%
91.30 RON 77.61 RON
könyv Embertelen jogok

MCC Press Kft., 2021

"A második világháború után az emberi jogok a béke és igazságosság egyetemes ígéretének tűntek. Mára azonban ideológiák csataterévé válto...

15%
46.32 RON 39.38 RON
Kukorelli István: Bibó István láthatatlan alkotmánya
könyv Bibó István láthatatlan alkotmánya

Gondolat Kiadói Kör, 2019

A tanulmánykötet a 2017-2019 között született tanulmányokból, konferenciákon, rendezvényeken elhangzott előadásokból válogat. Az írások e...

15%
40.28 RON 34.24 RON
Görög Márta; Farkas Csaba: Öröklési jogi példatár
könyv Öröklési jogi példatár

JATEPress, 2004

Egyetemi tansegédlet. Tartalom: Példatár Függelék (1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről) Öröklési ...

12.69 RON
Fleck Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban
könyv Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban

Napvilág Kiadó, 2001

A jogrendszerek fontos szerepet játszottak a nem demokratikus rezsimek működésében, azonban a politikai, ideológiai megközelítés akadályo...

20.14 RON
Kun Attila: A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei
könyv A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei

L'Harmattan Kiadó, 2014

A munkavállalói jogok kikényszerítése, a munkajogi szabályoknak való megfelelés biztosítása és a vállalatok szociálisan felelős működésre...

29.54 RON
Nagy Éva /szerk./; Pecze Dóra: Polgári jog II. (Az új Ptk. alapján)
könyv Polgári jog II. (Az új Ptk. alapján)

Dialóg Campus, 2014

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó...

5%
93.72 RON 89.04 RON
A szerzői jog gyakorlati kérdései
könyv A szerzői jog gyakorlati kérdései

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2015

"A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvélemény-gyűjteményének most megjelenő kötetében olyan aktuális kérdésekre találhatnak választ, min...

5%
77.87 RON 73.98 RON